COV ZAJ NYEEM HNUB 12/06/2011
( Leej Ntuj Plig Ntshiab Nqes Los - Xyoo A ) 
  • Zaj nyeem 1 : Hauj Lwm 2,1-11
1 Caij Nyoog Tsib Caug hnub tuaj txog, tas lawv sawv daws ua ke nyob tib lub chaw,
2 Lawv tseem zaum caws vos, ib sij huam, nroo ntws saum ntuj tuaj tam li ib nthwv cua ntsawj muaj ceem yim pliag thoob plaws lub tsev;
3 Tshwm plaws tej ntshua lus tam li nplaim taws faib zoj rau lawv ib leeg ib ntshuas tsaws ntua saum lawv,
4 Leej Ntuj Plig Ntshiab puv npo tag sawv daws, lawv cia li hais tau lwm xeem lus raws li Leej Ntuj Plig pub kom lawv hais ;
5 Cov nyob Yes Lus Xas Les yog cov Yus Das thiab cov neeg zoo ntawm tas cov teb chaws hauv qab ntuj.
6 Thaum lub suab no ncha, neeg tuaj ntsauv vij vog ua ib npoj sawv daws yoob tas, vim nyias hnov lawv hais nyias xeem lus.
7 Neeg qhuas kawg thiab ceeb tag hais tias : “Tas pab no tsis yog cov hais lus Nkas Lis Lais lod ?
8 Tim li cas peb nyias hnov hais nyias xeem lus li nyias lub keeb yug nyias ?
9 Neeg Pas Tos, Mes Dias, Es Las Mias, cov nyob Mes Xos Pos Tas Mias, Yus Das, Kas Pas Dos Xias, Poos Tos thiab As Xias,
10 Fw Nkias, Pas Fis Lias, Hais Nkws Tos thiab ib cheeb tsam Lis Npias ze Kw Les Nes thiab neeg Los Mas,
11 Neeg Yus Das thiab cov los ntseeg tshiab, cov Khes Tas, cov As Las Npias, peb puav leej hnov lawv qhuas Tswv Ntuj lub hwj huam ua peb xeem lus.”

  • Zaj nyeem 2 : 1 Kos Lis Nthos 12,3b-7.12-13
3 Vim li kuv hais rau nej, yog Tswv Ntuj Leej Ntsuj Plig tshoj, neeg yuav tsis lam hais : “Kom khaum Yes Xus thiab neeg yuav tsi txawj hais : Yes Xus yog Huab Tais, yog Leej Ntsuj Plig Ntshiab tsis kom.
4 Muaj ntau yam txiaj ntsim, tiam sis yog tib tug Ntsuj Plig,
5 Thiab muaj ntau txoj kev tiam, tsuas yog tib tug Huab Tais,
6 Thiab muaj ntau txoj dej num, Tswv Ntuj tib tug tus txhim tas txhua txoj.
7 Rau txhua tus puav leej pub Leej Ntsuj Plig kom tau hauj lwm tag nrho.
12 Kuj tib yam lub cev yog tib lub tiam sis ncau ntau ces, lub cev ntau ces kawg yog tib lub cev, Leej Pleev kuj tib yam.
13 Peb sawv daws ntxuav plig hauv tib tug Ntsuj Plig ua tib lub cev, txawm Yus Das, txawm Hes Las, txawm qhev, txawm neeg twj lij, tag sawv daws puav leej daws nqhis ntawm tib tug Ntsuj Plig.”

  • Zam Ntawv Moo Zoo 20,19-23
19 Tib hnub ntawd thaum tsaus ntuj, yog thawj hnub hauv lis piam, cov qhov rooj hauv lub chaw cov thwj tim nyob kaw tas, vim lawv ntshai cov Yus Das, Yes Xus tuaj, sawv hauv nruab nrab, nws hais rau lawv : “Thaj yeeb nej sawv daws”
20 Hais li tas, nws thws zoj tes thiab phab tav rau lawv. Cov thwj tim tau pom Huab Tais ua lawv zoo siab tas nrho.
21 Nws rov hais ntxiv rau lawv : “Thaj yeeb nej sawv daws ; xws  li Leej Txiv xa kuv tuaj, kuv thiab kuv xa nej mus.”
22 Hais li tas, nws tshuab zoj ib pas, nws hais rau lawv : “Txais Leej Ntuj Plig Ntshiab ;
23 Yog nej zam txhaum rau tej txhia, lawv txhaum yuav muaj zam mus, yog nej tseg rau tej txhia, lawv yuav nyob nraim.”

0 commentaires: