COV ZAJ NYEEM HNUB 19/06/2011
( Huab Tais 3 Leeg - Xyoo A ) 

 (Hais lus Hmoob - En Français)
  • Zaj nyeem 1 : Ntawv Kev Tsiv 34,4b-6.8-9
4 Nws ntaim tau ob daim txiag zeb li thawj cov, tag kis, Mai Xes cuab ntxov ntxov sawv nqa ob daim txiag zeb ntawm tes, nce mus saum lub roob Xis Nais raws li Huab Tais tau hais rau nws,
5 Huab Tais nqes los hauv twv huab nrog Mai Xes ua ke tuav nws tus kheej npe Huab Tais.
6 Huab Tais hla tuaj ntawm nws xub ntiag : “Tsa ncauj tias Huab Tais Tswv Ntuj tus hlub neeg, tus muaj hwj huam, tsis npau sai, nco qab ntsoov thiab ncaj ncees mus li.”
8 Mai Xes nyo hau tam sid pem teb pe kiag.
9 Nws hais tias : “Yog koj pom kuv ntxim koj tiag, Huab Tais, thov koj txav tuaj hauv nruab nrab peb, txawm peb yog haiv neeg qwb txhav los thov koj zam peb qhov yuam kev thiab tej txhaum, ua siab yuav peb ua koj tug.”

  • Zaj nyeem 2 : Kos Lis Nthos 13,11-13
11 Thaum kawg no, kwv tij, siv zog ua neeg zoo, luag ntxhwb ntxhi, sib pab, koom siab, tsim kev thaj yeeb, tus Tswv Ntuj hlub neeg thiab thaj yeeb yuav nrog nraim nej.
12 Nej ib leeg yuav tshua ib leeg ntawm kev phooj ywg ntshiab, tas cov ntshiab tshua txog nej.
13 Thov kom Huab Tais Yes Xus Pleev lub txiaj ntsim, Tswv Ntuj kev hlub neeg thiab Leej Ntsuj Plig Ntshiab kev raug zoo nrog nraim nej sawv daws.

  • Zam Ntawv Moo Zoo 3,16-18
16 Tswv Ntuj hlub lub ntiaj teb npaum li ntawd, nws thiaj pub nws Leej Tub ib leeg kheej tuaj kom xwv tus ntseeg nws tsis txhob ploj, hos muaj txoj sia nyob ib txhis.
17 Vim Tswv Ntuj tsis xa Leej Tub tuaj hauv ntiaj teb kom muab txim rau ntiaj teb, hos vim nws ntiaj teb txais tau kev cawm.
18 Leej twg ntseeg nws tsis raug txiav txim ; tus tsis ntseeg twb raug txim lawm, vim nws tsis ntseeg Tswv Ntuj Leej Tub ib leeg kheej npe.
19 Kev txiav txim yog li no : qhov pom kev tuaj hauv ntiaj teb, tiam sis tib neeg yeem qhov tsaus ntuj tshaj qhov pom kev ; vim lawv cov dej num phem.
20 Tus ua kam phem ntxub qhov pom kev, tsis kam tuaj cuag qhov pom kev tsam tau hais tawm nws tes dej num ;
21 Tus ua kam qhov tseeb nws tuaj cuag qhov pom kev tsis txhawj qhia tawm nws tes dej num vim yog dej num ntawm Tswv Ntuj.

0 commentaires: