COV ZAJ NYEEM HNUB 03/07/2011
( Hnub chiv 14 nyob nruab xyoo - Xyoo A ) 
  •  Zaj nyeem 1 : Tsab Ntawv Ntxas Kas Lis 9, 9-10
9 Xis Yoos me ntxhais luag ntxhi ! Yes Lus Xes Les me ntxhais qw kev zoo siab ! Saib, koj tus vaj ntxwv tuaj cuag koj, tus ncaj ncees muaj peev xwm, yog nws, tus pluag caij luj, tus thav luj maum, me nyuam luj.
10 Kuv yuav rhuav lub tsheb tawm ntawm Es Faws Lis thiab tus nees tawm ntawm Yes Lus Xas Les thiab tsov rog tus ntaj hnee ; nws yuav qhia kev thaj yeeb rau cov teb chaws thiab tswj kav hiav txwv txog ntug hiav txwv, ntawm niam dej txog puag npoo ntiaj teb.


  • Zaj nyeem 2 : Tsab Ntawv Los Mas 8, 9-13
9 Ntawm nej, tsis txhob poob cev qhev, hos mloog nraim ntsuj plig, vim Tswv Ntuj Ntsuj Plig nyob hauv nej. Tus tsis muaj Leej Pleev Ntsuj Plig yuav nyob tsis tau nrog nws.  
10 Yog Leej Pleev nyob hauv nej, txawm tej txhaum ua lub cev tuag taus, ntsuj plig ciaj taus sia vim kev ncaj ncees ;
11 Yog tus tsa Yes Xus hauv tsoom tub tuag tus Ntsuj Plig nyob hauv nej, tus tsa Yes Xus hauv tsoom tub tuag yuav txhawb sia rau nej lub cev txawj tuag kom muaj nws tus Ntsuj Plig nyob hauv nej.
12 Vim li, kwv tij, tsis yog peb tshuav nuj nqes ntawm lub cev ciaj qaug raws lub cev.
13 Yog nej ciaj qaug raws lub cev, nej kawg tuag ; tiam sis yog nej tiv tuag nthi nej lub cev vim ntsuj plig, nej thiaj yuav ciaj sia.


  • Mas Tais Ntawv Moo Zoo 11, 25-30
25 Thaum lub caij ntawd, Yes Xus tsa ncauj hais tias : “Txiv, Huab Tais Tswv Ntuj Tswv Teb, kuv qhuas koj vim koj npog tas tej ntawd rau cov neeg thoob tsib thiab ntse, tiam sis koj qhia rau cov nyuam yaus,
26 Muaj tseeb, Txiv, koj nyiam li ntawd.
27 Tas nrho kuv tug yog kuv Txiv muab pub kuv, tsis muaj tus paub Leej Tub, tsuas kawg Leej Txiv, kuj tsis muaj tus paub Leej Txiv tsuas kawg Leej Tub thiab tus Leej Tub xav qhia rau.
28 Tas nej cov muaj khwv txog siav qhi, tuaj cuag kuv mas, kuv yuav pub rau nej so.
29 Nej tuaj kuv tus quab tsuam nej thiab kawm ntawm kuv, vim kuv siab zoo tsis muab hlob, nej tus plig yuav tau chaw so.
30 Kuv tus quab nws yooj yim thiab kuv lub nra sib kha.

0 commentaires: