COV ZAJ NYEEM HNUB 31/07/2011
( Hnub chiv 18 nyob nruab xyoo - Xyoo A )
 
(Hais lus Hmoob - En Français)
  • Zaj nyeem 1 : Ntawv His Xais 55, 1-3
1 Saib yuam, tus nqhis kom mus cuag dej, txawm tsis muaj nyiaj tuaj nqa tuaj noj, mus nqa cawv thiab mis dawb tsis them nyiaj.
2 Ua cas tshwm nyiaj rau yam mov qhuav, txog siav rau yam tsis pov khawv ? Mloog kuv hais, mloog kuv ! Nej yuav muaj qab noj qhuas ntxhias nrog nej ntsuj plig pluas hno.
3 Tig ntsej los ! Tuaj cuag kuv, mloog kuv hais, nej ntsuj plig yuav ciaj sia. Kuv cog lus rau nej mus ib txhis nco nraim Das Vis txiaj ntsim.
  • Zaj nyeem 2 : Los Mas 8, 35.37-39
35 Tus tsi yuav txiav peb tau ntawm Leej Pleev kev hlub ? Kev txob txhawj, kev txhawj xeeb, kev hiam, kev tshaib, kev pluag, xwv txheej los tus hniav ntaj ?
36 Muaj raws tej lus sau tseg : tim koj peb taug nthi tas hnub, peb ces zoo tam zoj tej yaj tua noj nqaij.
37 Tiam sis peb yeej tag tej ntawd vim tus hlub peb.
38 Kuv paub ntsoov tsis tim kev ploj tuag, txoj sia, tsoom tshiab, tswv cuab, tiam no los lwm tiam, tej hwj huam,
39 Txheej saud los txheej hauv, tsis muaj tus tsav tsi tsim tau los yuav txiav tau peb ntawm Tswv Ntuj kev hlub hauv Leej Pleev peb tus Huab Tais.
  • Mas Tais Ntawv Moo Zoo 14, 13-21
13 Yes Xus hnov li ntawd, nws thiaj caij nkoj txav ntawd mus rau ib thaj suab puam xu kev ; npoj neeg paub li ntawd, lawv tuaj ko taw ntawm nyias tej nroog tuaj raws nws.
14 Tawm los, nws pom npoj neeg coob sis dug ua rau nws siab mob deeg daws thiab kho lawv kev txom nyem zoo hlo.
15 Yuav tsaus ntuj, cov thwj tim txav los ze nws, lawv hais tias : “Yog ib thaj chaw suab puam thiab lig lawm, xa npoj neeg kom nyias sawv mus muas nyias txhiam xws noj hauv tej nroog.”
16 Nws teb rau lawv : “Tsis txog kom lawv txav kev, nej tus kheej muab pub lawv noj.”
17 Cov no hais rau nws : “Peb twb muaj tsis tshaj tsib lub ncuav mov thiab ob tug ntses.”
18 Nws hais tias : “Nqa tib si los rau kuv ntawm no.
19 Hais rau npoj neeg kom nrhiav chaw zaum pem teb.” Nthos tsib lub ncuav mov thiab ob tug ntses, tsa zoj muag ntsia pem ntuj, foom koob hmoov rau thiab muab ntais muab cov mov pub cov thwj tim thiab lawv muab rau npoj neeg.
20 Tas sawv daws noj tsau npo sawv daws. Lawv tseem khaws cov seem puv kaum ob pob tawb.
21 Cov txiv neej tau noj kws yees tsib txhiab leej tsis xam poj niam me nyuam.


0 commentaires: