COV ZAJ NYEEM HNUB 14/08/2011
( Hnub chiv 20 nyob nruab xyoo - Xyoo A )
 
  • Zaj nyeem 1 : His Xais 56, 1.6-7
1 Huab Tais hais li no : “Nej hwm cai thiab ua qhov ncaj vim kuv kev cawm tuaj txog ze thiab kuv kev ncaj tuaj yuav tshwm.
6 Tus pej kum cov tub ki los npuab Huab Tais kom tau kev tiam vim tus nyiam Huab Tais lub npe ua tau nws tub txib ; tus txuag hnub xas npas tsis ua puas thiab cov nco nraim kuv cov lus cog tseg,
7 Kuv yuav coj lawv tuaj saum lub roob kuv lub chaw ntshiab, kuv yuav pub lawv nyob luag ntxhi hauv tsev teev ntuj rau kuv ; lawv tej txim txi muaj nqes saum thaj vim kuv tsev tas txhua haiv neeg yuav hu ua tsev teev ntuj.”

  • Zaj nyeem 2 : Los Mas 11, 13-15.29-32
13 Kuv hais rau nej cov neeg teev pej kum dab : vim kuv yog cov neeg teev pej kum dab tus tshaj xo, kuv muaj ntsej muag rau kuv txoj num,
14 Yog tseem khib cov kuv nrog lawv koom roj ntsha, kuv yuav cawm tau leej puav.
15 Vim lawv raug cais npoj thiaj haum lub sim ceeb, hnub lawv los poo npoj txoj sia yuav hla plaws kev tuag,
29 Tswv Ntuj txiaj ntsim thiab xaiv neeg tsis muaj thim ib sim neej.
30 Yam li thaum ub nej tawv ncauj rau Tswv Ntuj, ziag no kev hlub tsam nej vim lawv no tawv ncauj,
31 Ziag no lawv yog cov tawv ncauj vim kev hlub tsam nej kom xwv lawv txais kev hlub thiab.
32 Tswv Ntuj kaw tas sawv daws hauv kev tawv ncauj kom xwv nws khuv leej sawv daws.


  • Mas Tais Ntawv Moo Zoo 15, 21-28
21 Yes Xus tawm ntawm thaj chaw ntawd mus rau cheeb tsam Tws Lus thiab Xis Dos Nos.
22 Ib tug poj niam Kas Nas Nais nyob cheeb tsam ntawd tawm los qw tias : “Huab Tais, Das Vis leej tub, khuv leej kuv yuas ! Kuv tus ntxhais raug dab phem hnyav heev”
23 Nws tsis teb ib los lus. Nws cov thwj tim thiaj txav zoj los nug nws tias : “Xa nws mus, vim nws pheej qw lawv peb qab”
24 Nws thiaj teb tias : “Kuv tsuas raug xa tuaj rau cov yaj poob zoo ntawm His Xais Laiv tsev”
25 Tus pog no nam zog los txhos caug ntua ntawm nws hais tias : “Huab Tais, pab kuv mas !”
26 Nws thiaj teb tias : “Tsis nyog muab cov me nyuam tej mov pov rau tej nyuam dev !”
27 Tus poj niam no thiaj teb : “Tiag Huab Tais, vim cov nyuam dev noj cov tsig poob ntawm lawv cov huab tais rooj”
28 Yes Xus thiaj teb rau nws : “Aib poj niam, koj ntseeg loj tas npaud ! Kom tshwm tau rau koj li koj ntshaw” Nws txawm kho tus ntxhais zoo hlo tam sid.

0 commentaires: