COV ZAJ NYEEM HNUB 21/08/2011
( Hnub chiv 21 nyob nruab xyoo - Xyoo A )
 
  • Zaj nyeem 1 : His Xais 22, 19-23
19 Kuv yuav ntiab koj ntawm koj lub chaw ; nws yuav ntxeev koj ntawm koj lub luag.
20 Hnub ntawd, kuv yuav hu kuv tus tub txib Es Lias Kis, Hi Kias Hus leej tub.
21 Kuv yuav muab nws hnav koj lub tsho tshaj sab sia koj txoj ntxhoo, tso koj tus nom hauv nws tes ; nws yuav ua txiv rau tus nyob Yaws Lus Sas Las thiab Yaws Hub Das tsev.
22 Kuv yuav muab Das Vis lub tsev tus yawm sij nog saum nws xwb pug ; nws qhib yuav tsis muaj tug kaw thiab nws kaw yuav tsis muaj tug qhib.
23 Kuv yuav cog nws taw rau lub chaw ruaj thiab nws yuav rais ua lub theej kiab nto koob meej rau nws txiv lub tsev.


  • Zaj nyeem 2 : Los Mas 11, 33-36
33 Tswv Ntuj kev nplua nuj, kev thoob tsib thiab kev txawj ntse loj tas nrho ; yuav paub tsis tau Tswv Ntuj kev txiav txim thiab pom tsis tau nws txoj lw.
34 Leej twg yuav paub Huab Tais lub tswv yim ? Leej twg ua tau nws tus cob tus qhia ?
35 Leej twg xub muaj pub rau nws kom nws yuav tsum them rov qab ?
36 Vim tas nrho yog nws tug, rau nws thiab tim nws. Tas lub hwj chim rau nws mus ib txhiab ib txhis, ua li.


  • Mas Tais Ntawv Moo Zoo 16, 13-20
13 Yes Xus mus rau ntawm cheeb tsam Kais Xas Lais ntawm Fis Lis Pos, nws nug nws cov thwj tim tias : “Tib neeg hais tias neeg leej tub yog leej twg?”
14 Lawv teb : “Tej txhia tias Zam Ntxuav Plig, tej txhia Es Lias, lwm cov Yes Les Mias los ib tug ntawm cov saub.”
15 Nws hais rau lawv : “Ntawm nej, nej hais kuv yog leej twg ?”
16 Xis Moos teb tias : “Koj yog Leej Pleev, Tswv Ntuj ciaj sia nws Leej Tub.”
17 Yes Xus teb ntua rau nws : “Hmoov zoo koj yom, Xis Moos Yos Nas leej tub, tsis yog nqaij thiab ntshav qhia koj, hos kuv Txiv tus nyob saum ntuj,
18 Kuv hais rau koj, koj yog Pob Zeb, saum lub pob zeb no, kuv yuav txhim kuv lub koom txoos ; dab teb cov rooj vag yuav tiv tsis taus nws.
19 Kuv cia qaum ntuj cov yawm sij rau koj, yam koj khi saum av yuav raug khi saum qaum ntuj thiab yam twg koj daws saum av kuj yuav raug daws saum qaum ntuj.”
20 Yes Xus hais ntsees rau nws cov thwj tim txhob hais rau leej twg tias nws yog Leej Pleev.

0 commentaires: