COV ZAJ NYEEM HNUB 28/08/2011
( Hnub chiv 22 nyob nruab xyoo - Xyoo A )
 
(Hais lus Hmoob - En Français)
  • Zaj nyeem 1 : Yes Les Mias 20,7-9
7 Huab Tais, koj ntxias kuv ces kuv txawm qaug koj ntxias thiab koj tsawv nkaus kuv ces koj yeej kuv ; kuv yog txhua leej lub chaw luag tas hnub thiab chaw thuam.
8 Tav twg kuv muaj lus hais kuv yuav tsum nthe : “Siab phem thiab tub sab” Huab Tais lo lus tsuas muaj ua kuv raug tsawm thiab raug thuam tas hnub.
9 Kuv thiaj hais tias : tsis txhob ceev faj txog thiab kuv yuav tsis ua nws npe hais lus ntxiv ; txawm muaj zoo li hluav taws kub hauv kuv nruab siab tsaus laum kuv tej txha, kuv siv zog cheem kom tau los kuv ua tsis tau.
10 Kuv hnov lus xaiv ntawm coob leej : qhov txhia chaw dhuav tas ; piav saib, peb yuav piav nws lub qe ; kuv cov swm neeg tos ntsoov saib kuv puas yuam kev nyaj yuav ntxias tau nws, peb kawg yeej nws, peb yuav pauj kom tau nws.
11 Tiam sis Huab Tais ua thawj hlo nrog kuv, zog loj, vim li ntawd cov hiam kuv tshee hnyo tsis niam yeej thiab poob ntsej muag loj vim ua tsis tau li lawv tos thab txaj muag mus ib txhis, raug luag hais.

  • Zaj nyeem 2 : Los Mas 12, 1-2
1 Kuv thov txhawb txhim nej, kwv tij, hauv Tswv Ntuj txoj kev khuv leej muab nej lub cev ciaj sia ntshiab huv si ua txim txi rau Tswv Ntuj : yog nej txoj kev teev hawm loj.
2 Nej tsis txhob yoog raws tiam neej no, hos hloov dua li qhov tshiab hauv tswv yim kom nej paub ntsuas Tswv Ntuj siab nyiam, yam zoo, ntxim siab thiab qhov zoo tshaj plaws.

  • Mas Tais Ntawv Moo Zoo 16, 21-27
21 Txij li ntawd, Yes Xus pib qhia rau nws cov thwj tim tias nws yuav tsum mus rau Yes Los Xos Lws Mas raug cov txwj laus, cov leej choj thiab cov thoob xwm hiam hnyav kawg, raug tua tuag thiab hnub peb yuav tsim rov los.
22 Pob Zeb txawm coj nws mus ib cag nrog nws cav tias : “Huab Tais, koj yuav maim tau ; tej ntawd yuav tsis lam raug koj.”
23 Nws tig loo hais rau Pob Zeb : “Xas Tas, kav tsij mus lawv kuv qab ; koj ua rau kuv meem txom, koj tsis xav li Tswv Ntuj, tsuas xav li neeg.”
24 Yes Xus thiaj hais rau nws cov thwj tim : “Yog leej twg xav lawv kuv qab tuaj, nws tsis txhob xav txog nws tus kheej, nws yuav pus nws tus ntoo cuam raws kuv.
25 Leej twg xav cawm nws tus ntsuj plig yauv ua kom ploj mus ; tus ua nws tus ntsuj plig ploj vim kuv yuav nrhiav tau nkaus nws.
26 Muaj nuj nqes dab tsi rau ib tug tib neeg tau nkaus lub ntiaj teb, tiam sis ua nws ntsuj plig piam ? Tib neeg yuav muab tus tsi los pauv nws ntsuj plig ?
27 Neeg Leej Tub muaj nws Txiv hwj chim yuav tuaj nrog nws cov tshiab, nws mam pauj rau txhua leej xws li nyias tes qav num.
28 Kuv hais tseeb rau nej : cov tseem sawv ntawm no ib txhia tsis tau tuag yog cov yuav pom xyeem neeg Leej Tub nrog nws qaum ntuj tuaj.”

0 commentaires: