SAU SIAB NROG COV HLUAS XYOO 2011
Daim duab peb yees nyob ntawm NASBINALS tsev teev Ntuj


(Hais lus Hmoob - En Français)


Lub 8 hli xyoo 2011, peb cov ntseeg Hmoob Kav Tos Liv mus sau siab ua ke nyob rau « Aumont-Aubrac », mus tiv tshav taug txoj kev ntseeg Ntuj mus rau « St-Jacques de Compostelle ». 
Txoj kev ntawm no, lwm haiv neeg tau taug ntev niaj ntev xyoo lawm.

Cov neeg tuaj tas nrho muaj 77 leej :
  • 27 leej niam txiv,
  • 31 leej tub ntxhais hluas,
  • 19 tus me nyuam yaus tsis tau muaj 12 xyoo, thiab  1 tug me nyuam mos muaj 4 hlis

Peb tau hla toj rooj hauv pes ntawm lub teb chaws «Aubrac », yog ib thaj tsam neeg hu ua « twm zeej thiab zoo nkauj », tej lub tiaj  tsis muaj hav muaj zoov cuag li nyob saum hli. Tej liaj ntsuab xiab thiab tej nplej tsis tau txiav kiag li, cuag li nyob lub teb chaws ntawd, lub sij hawm thiab huab cua tsis txawj hloov !

Peb sawv daws tau nce thiab nqe tej roob tej hav. Txawm sab npaum li cas los, tej toj roob hauv pes zoo nkauj, tej me paj ntoos, kab noog uas Tswv Ntuj tsim los rau thaj tsam ntawd, ua tau sawv daws siab kaj heev. 

Hnub chiv, thaum Txiv Plig Cwj Vuam Chiv ua lub txoos txi Ntuj, cov tub ntxhais hluas coj peb sawv daws hu nkauj, thiab tas nrho cov me nyuam yaus kuj tau los nyeem cov zaj thov Ntuj. Ua tau peb cov niam txiv pom tias, peb cov hluas kuj kub siab kawg txog ntawm peb txoj kev ntseeg.

Lub sij hawm tuaj sib ntsib nyob ntawm txoj kev ntseeg ib yam li no, ua tau sawv daws zoo siab kawg li. Hnub peb yuav rov qab, peb txhua tus tau thov kom peb txiv Tswv Ntuj pub txoj hmoov rau peb rov tuaj sib sau lwm xyoo.


Peb thov ua tsaug rau :
- cov niam txiv, siv lawv lub zog coj lawv cov me nyuam tuaj koom peb, ua siab daws paug pab txhua yam ntawm kev noj kev haus.
- cov tub ntxhais hluas, cov me nyuam uas tso siab rau lawv niam lawv txiv, mloog lawv, thiab qee lawv lub sij hawm tuaj nrog peb sau siab.


Thov kom Tswv Ntuj pov hwm sawv daws.

YAJ Xaiv Tsom
Yog nej xav xyuas cov duab, nej nyem hauv qab ntawm no :

0 commentaires: