COV ZAJ NYEEM HNUB 11/09/2011
( Hnub chiv 24 nyob nruab xyoo - Xyoo A )
 
(Hais lus Hmoob - En Français)
  • Zaj nyeem 1 : Npes Xis Las 27, 30 ; 28, 1-7 
30 Kev cib nyeej thiab kev npau yog ib yam plhom ntawm tus neeg phem.
1 Tus pauj yuav raug Huab Tais nplua vim nws pom tag txhua yam txhaum.
2 Zam rau koj tus kwv tij kev tub qaug, thaum koj thov ntuj, koj tej txhaum kuj yuav thim.
3 Tus neeg khib qees rau ib tug twg, puas thov tau Tswv Ntuj kho nws qhov mob zoo ?
4 Ib tug neeg twb tsis hlub luag tus zoo li nws, yuav ua cas thov ntuj rau nws kev tub qaug neeg !
5 Zoo li nws nqaij no cib nyeej, leej twg yuav zam tau nws tej txhaum ?
6 Koj yuav nco ntsoov caij nyoog, txawj ploj, txawj tuag, txhob ntxub neeg, txuag qees tej lus qhuab qhia.
7 Koj yuav nco ntsoov tej lus qhia, tus nyob siab cov lus cog tseg, txhob cib nyeej rau tus twg, hla plaws txoj kev chib.

  • Zaj nyeem 2 : Los Mas 14, 7-9
7 Tsis muaj ib tug hauv peb ciaj sia rau nws tus kheej los tuag rau nws tus kheej.
8 Yog peb ciaj sia, peb ciaj rau Huab Tais, txawm peb tuag, tuag rau Huab Tais tib yam. Peb txawm ciaj sia los txawm tuag yog rau Huab Tais.
9 Tos Leej Pleev tuag thiab rov ciaj kom ua tas tsoom tuag thiab tsoom ciaj tus Huab Tais.

  • Mas Tais Ntawv Moo Zoo 18, 21-35
21 Pob Zeb thiaj txav los ze hais rau nws : “Huab Tais, pes tsawg zaus kuv yuav zam rau kuv tus kwv tij ua txhaum kuv ? Kom txog xya zaus ?”
22 Yes Xus hais rau nws : “Kuv tsis hais txog xya zaus rau koj, tiam sis xya caum zaus xya zaus,
23 Vim li ntawd, qaum ntuj saum ub zoo tam neeg tus vaj ntxwv xav nrog nws cov tub txib xam nyiaj txiag.
24 Chiv thawj, lawv coj ib tug luab nqi kaum txhiab lub txiaj kub tuaj rau nws.
25 Tsis muaj tus tsi los thim nqi, Huab Tais kom muab nws muag nrog poj niam me nyuam tuam nrog yam nws muaj los mus thim.
26 Tus tub txib txhos caug ntua pe kiag nws hais tias : thov ua siab ntev rau kuv, kuv mam rov kom tag rau koj.
27 Tus tub txib no tus Huab Tais saib zoj hlub dhau ua xoob thuav rau nws, thim tej nuj nqi.
28 Tus tub txib no tawm los ntsib dheev nws ib tug kwv luag tshuav nws ib puas lub txiaj npib, tsawv nkaus nws caj pas hais tias : kav tsij thim tus nqi koj tshuav.
29 Nws tus kwv luag txhos caug ntua thov nws hais tias : thov ua siab ntev rau kuv, kuv mam rov kom tag rau koj.
30 Tus no tsis yib li, mus deb zog muab nws kaw hauv tsev loj faj mus txog thaum nws thim tas cov nuj nqes.
31 Lwm cov kwv luag pom nws ua tej yam ntawd tshwm ua rau lawv chim heev, lawv thiaj mus piav rau lawv tus Huab Tais txog yam tshwm tuaj no.
32 Nws tus Huab Tais thiaj hu nws tuaj thiab hais rau nws : tub txib phem, kuv thim tas tej nuj nqes no rau koj, vim koj thov kuv ;
33 Puas yog koj yuav tsum hlub koj tus kwv luag li kuv hlub koj ?
34 Nws tus Huab Tais npau taws, muab nws thib rau luag kom txog thaum nws thim tag nrho tej nuj nqes.
35 Kuv Txiv saum ntuj kuj yuav ua li rau nej, yog nej leej twg tsis thim rau nej tus kwv tij tas siab nrho.

0 commentaires: