COV ZAJ NYEEM HNUB 18/09/2011
( Hnub chiv 25 nyob nruab xyoo - Xyoo A )
  • Zaj nyeem 1 : His Xais 55, 6-9
6 Nrhiav tiag Huab Tais, cheem yuav ntsib tau, cheem nws tseem nyob ze.
7 Kom tus siab phem nrauj nws txoj xub kev, tus lim hiam nws zaj tswv yim ; kom nws tuaj cuag Huab Tais tus khuv leej nws thiab tuaj cuag peb tus Tswv Ntuj tus kheev zam tsis tag.
8 Kuv tswv yim tsis yog nej tswv yim thiab nej xub ke tsis yog kuv xub ke, Huab Tais tsa ncauj hais li ntawd.
9 Vim lub ntuj siab dua daim av, li ntawd, kuv xub ke siab tshaj nej xub ke thiab kuv tswv yim tshaj nej tswv yim.

  • Zaj nyeem 2 : Paj Lug tsab ntawv rau cov Fis Lis Pos 1, 20c-24.27a
20 Raws li qhov kuv vam ntsoov thiab ntshaw, dab tsi kuv tsis txhawj, tsuas muaj tseeb zim txwv no thiab ib txhis, txawm yuav ciaj los tuag, Leej Pleev yuav zoo siab hlo tshwm sim ntawm kuv lub cev.
21 Rau kuv ciaj nrog Leej Pleev, tuag los tsam peev.
22 Yog tias lub cev ciaj sia muaj num zoo tau paj rau kuv, vim li kuv tsis pom qab xaiv zaj twg.
23 Kuv faib ua ob sab, ib sawv kev tsees mus nrog Leej Pleev yuav zoo tshaj plaws ;
24 Ob tuaj lub cev ciaj sia nyob kuj tseem ceeb kawg vim tshuav nej.
27 Nej yuav tsum coj lub neej kom tsim nyog Leej Pleev lub Moo Zoo, kom xwv txawm kuv tuaj pom nej thiab tsis tuaj los kuv hnov tias nej koom tau ib lub siab, ib tug ntsuj plig ua tib nqag raws lub Moo Zoo kev ntseeg,

  • Mas Tais Ntawv Moo Zoo Mt 20, 1-16
1 Qaum ntuj zoo tam zoj ib tug neeg ua tswv tsev, cuab ntxov tawm mus ntiav tub zog ua nws thaj txiv cawv.
2 Nrog nws cov tub zog khom ib hnub ib npib, nws xa lawv mus rau nws thaj teb.
3 Nws rov tawm thaum peb teev, nws pom ib cov neeg sawv tom tshav tsis ua num;
4 Nws hais rau cov ntawd : “Nej kuj mus teb, kuv yuav muab nqe kom haum rau nej.”
5 Lawv txawm mus. Nws rov tawm thaum rau teev thiab thaum cuaj teev, nws ua tib yam li ntawd.
6 Nws rov tawm thaum kaum ib teev, nws pom lwm cov sawv tos thiab hais rau lawv : “Tim li cas nej sawv tas hnub ntawm no tsis ua dab tsi ?”
7 Lawv teb nws tias : “Vim tsis muaj neeg ntiav peb.” Nws hais rau lawv : “Nej kuj mus teb.”
8 Thaum yav tsaus ntuj, thaj teb tus Huab Tais hais rau nws tus kav xwm hu cov tub zog thiab muab tus nqe rau lawv pib cov lawv qab mus txog cov tuaj ua ntej.
9 Cov tuaj thaum kaum ib teev lawv ib leeg txais ib npib.
10 Cov ua ntej tuaj xav tias lawv yuav tau tshaj, tiam sis lawv kuj tau txais ib npib thiab.
11 Txais tau, lawv txawm yws rau tus tswv tsev,
12 Hais tias : “Cov tuaj lawv qab ua ib nyuag teev, koj ua rau lawv cov no npaum li ua rau peb tiv ib hnub zog tshav kub.”
13 Nws thiaj teb rau lawv ib tug tias : “Phooj ywg, kuv tsis tau liam koj, puas yog koj twb khom ib npib nrog kuv ?
14 Los txais nkaus koj tug mus. Kuv xav pub rau tus lawv qab ib yam koj.
15 Tseem tsis pub kuv tug rau kuv ua li ntawm kuv xav lod ? Los yog koj qhov muag nkhaus vim kuv neeg zoo ?
16 Txawm yog li cov lawv qab ua ntej thiab cov ua ntej lawv qab.”
0 commentaires: