Tshaj Moo Zoo
Tshaj Ntuj lus thiab ua noj ua haus
  
Huab Tais Ntuj nrog nej nyob


Ntuj los nag toj pob zeb pob


Cov av no mas nplua kawg li


Foom Hmoov zoo rau lub tsev no, yog ib tug yawg laus nws nyob ib leeg xwb tsis muaj duab Tswv Ntuj nyob hauv nws tsev li


Haiv A Qhas


Lub roob ntxhw kem  ciam teb Phab Maj thiab Thaib muaj ib haiv toj siab hu ua A Qhas lawv los Suav teb los rau Phab Maj teb thiab los rau Thaib teb.


Lawv nyob tsev nqeeb nyob hauv pem teb ib yam li Hmoob ib txhia lawv kuj nyob tsev lawj li tej Nplog.


Hnub no qhib tsev teev ntuj tshiab mas lawv tuaj sib koom coob kawg, cov poj niam lawv hnav tsoo zoo nkauj. Muaj ntau leej hla tuaj sab Phab Maj tuaj kom tau koom qhib lub tsev teev ntuj tshiab.


Feem coob yog cov tsis tau txais kev ntseeg tab sis lawv txawj tuaj sib koom zoo kawg li. Lawv nyob sab Thaib teb lawv tsis muaj teb ua noj ua haus qhov ntau ces lawv niaj hnub mus ua zog. Lawv muaj 14 leeg Xib Hwb lawv txais kev ntseeg ze 40 xyoo ntawv cov txiv plig Is Tas Lis.


Lawv noj mov saum tsum poj niam noj ib qho txiv neej noj ib qho me nyuam yaus noj ib qho


Nws tab tom faib nws khob dej rau nws tus kwv haus


Lawv muab tau ib lub thoob puab rau kuv coj los ris khoom
Cov me nyuam no ua tab tom ua hmo rau sawv daws noj


Ua thaj Txi Ntuj
Same But Difference
Cog nceb


Pib ua tsev nceb, txhob cia nws ntom heev thiaj li muaj cua fiv mus los nceb thiaj li tuaj zoo.  Yuav tsum vov kom ntom txhob cia kub dhau, hauv pem teb muab xuab zeb los meem kom noo thiab niaj tag kis ywg dej kom cov noob nceb noo thawm.


Kuv cog 200 tsob nceb ntawm tog tsev  niaj tag kis mus saib mas nceb tuaj zoo kawg li.


Thaum de nceb tas lawm ua zoo tu ces nws yuav rov tuaj sai sai


Cov nceb no kuv lam coj los sim cog xwb uas cas nws tuaj nceb zoo kawg li, coj los hau noj kuj qab kawg ib yam li Hmoob cov nceb uas mus de ntawm tag cav los thiab.


Mus tso dej nra liaj


Phauj tab tom las nplej


Hnub no mus coj cov me nyuam mus dob nroj nram liajKhwv khwv li so ib pliag tso mam li rov mus luaj ntswg liaj.


Cog zaub


Me nyuam nyob pem roob ces yuav tsum xyaum ua noj ua haus


Yug os saib puas tau qe os coj los ntxias me nyuam yaus
Cov os dej cia tau noj qeOs nquab cia noj nqaij


Yug Npua Hmoob


Npua noj qub zaub qub mov xwb tab sis kuj rog kawg li thiab
Yug ntses kaus


Kuv yug 4,000 tus ntses


TP Tshaj Xwm, Thaib Teb 2011

0 commentaires: