COV ZAJ NYEEM HNUB 09/10/2011
( Hnub chiv 28 nyob nruab xyoo - Xyoo A )
 
 (Hais lus Hmoob - En Français)

  • Zaj nyeem 1 : Tsab Ntawv His Xais 25,6-9
6 Muaj ib hnub, Huab Tais yuav npaj ib rooj qav rau tas txhia haiv neeg nyob saum lub roob no, yog ib roog nqaij txhiab nqaij ncu, ib rooj cawv qab cawv daw.
7 Nws yuav rhuav daim ntaub npog tas txhia haiv neeg thiab qhwv txhua lub teb chaws saum lub roob no pov tseg.
8 Nws yuav rhuav kev ploj tuag kom ploj mus ib txhis. Huab Tais yuav so tas txhua lub ntsej muag tej kua muag, nws yuav sau zog nws haiv neeg kev poob ntsej muag nyob saum daim npoo av, Huab Tais tau hais li ntawd.
9 Hnub ntawd, yuav muaj tus hais tias : “Ntsia saib, yog peb tus Tswv Ntuj, yog nws tus peb vam kom nws cawm peb, yog Huab Tais, tus peb vam ntsoov.”

  • Zaj nyeem 2 : Paj Lug Tsab Ntawv rau cov Fis Lis Pos 4,12-14.19-20
12 Kuv txawj yoo thiab txawj muaj, kuv yeej npaj rawv yuav muaj caij tsau thiab muaj tshaib, yuav muaj seem thiab muaj ntshaw ;
13 Kuv yuav thev kom dhau vim yog tus pub kuv muaj peev xwm.
14 Txawm li ntawd, nej tau txhawb kuv kev txhawj xeeb twb yog zoo kawg.
19 Kuv tus Tswv Ntuj yuav pub txhua yam nej ntshaw rau nej npaum li nws tug nws muaj hauv Yes Xus Pleev hwj chim,
20 Ntawm peb Leej Txiv Tswv Ntuj hwj chim mus txhiab niaj tim puas xyoo, ua li.

  • Mas Tais Ntawv Moo Zoo 22, 1-14
1 Yes Xus hais ib zaj txhais teb rau lawv hais tias :
2 “Qaum ntuj zoo tam li neeg tus vaj ntxwv ua tshoob rau nws tus tub.
3 Nws xa nws cov tub txib mus caw neeg tuaj ua tshoob, tsis muaj neeg kam mus.
4 Nws xa dua lwm cov tub txib mus hais tias : hais rau cov raug caw, kuv rooj qav tiav lawm, kuv tua cov nyuj rog ua txhij tas, nej tuaj xaus tshoob.
5 Lawv tsis quav ntsej, nyias pla nyias, ib txhia mus nyias teb, ib txhia ua nyias luam.
6 Lwm cov tseem thuam cov tub txib thiab ntes tua tuag.
7 Tus vaj ntxwv mob siab, nws xa nws cov tub rog mus rhuav cov tua neeg no thiab muab lawv lub nroog hlawv.
8 Nws hais rau nws cov tub txib : qhov ib, rooj tshoob tiav tag, qhov ob, cov raug caw tsis tsim nyog ;
9 Mus tos ntawm txhua txoj ncauj xub ke txhua tus nej pom caw tuaj xaus tshoob.
10 Cov tub txib no tawm mus txhua txoj xub ke coj tag cov lawv ntsib phem thiab zoo, ua neeg nchuav ntws hauv rooj tshoob.
11 Vaj ntxwv nkag los txais qhua, nws pom ib tug neeg tsis hnav cev tsoos noj tshoob,
12 Nws hais tias : phooj ywg, tim li cas koj nkag los ntawm no, tsis muaj tsoos noj tshoob ? Nws nyob dub lus.
13 Tus vaj ntxwv hais rau cov tub txib : muab nws pav tes pav taw cuam sab nraud hauv qhov tsaus ntuj sab nraud, kom quaj caws vos tom hniav nkawv.
14 Hu coob leej kawg, tiam sis tsawg tus thiaj raug xaiv.”

0 commentaires: