COV ZAJ NYEEM HNUB 16/10/2011
( Hnub chiv 29 nyob nruab xyoo - Xyoo A )
 

  • Zaj nyeem 1 : Tsab Ntawv His Xais 45, 1.4-6a
1 Huab Tais hais rau nws tus pleev Kos Les : “Kuv hwj nws sab xis kom tej teb chaws zwm rau nws, muab siv sia tej vaj ntxwv, kuv yuav qhib ob sab rooj vag, cov qhov rooj qhib rau nws yuav tsis qos.
2 Kuv yuav mus ua koj ntej, kuv yuav ua kom tej ntav toj tiaj tus, kuv yuav muab tej rooj vag txhuas rhuav, ntsoo tej ntsuas phoos hlau pov tseg.
3 Kuv yuav muab tej nyiaj zais qhov tsaus los rau koj kom koj paub Huab Tais yog kuv, His Xais Lais tus Tswv Ntuj tus tuav koj lub npe.
4 Vim kuv tus tub txib Yas Kos thiab His Xais Lais tus kuv xaiv, kuv kom hu koj npe, muab ib lub npe rau koj los koj tsis paub kuv.
6 Kom sawv daws paub, dua kuv tus tseem Huab Tais txij hnub tuaj txog hnub poob tsis muaj ntxiv...”

  • Zaj nyeem 2 : Tsab Ib Rau Cov Tes Xas Los Nis 1, 1-5b
1 Paj Lug thiab Xis Lus Vas Nos thiab Tis Mos Tes xa rau lub koom txoos Tes Xas Los Nis hauv Leej Txiv Tswv Ntuj thiab hauv Huab Tais Yes Xus Pleev, txiaj ntsim thiab kev thaj yeeb nrog nej.
2 Peb ua Tswv Ntuj tsaug tsis tseg txog nej sawv daws hauv peb cov zaj teev ntuj mus li,
3 Peb nco ntsoov nej kev ntseeg, kev hlub, lub siab ntev tos peb tus Huab Tais Yes Xus Pleev ntawm peb Leej Txiv Tswv Ntuj
4 Kom nej paub, kwv tij Tswv Ntuj nyiam, nws xaiv tau nej,
5 Vim peb lub Moo Zoo tsis ua lo lus qhuav tuaj rau nej xwb, muaj hwj huam thiab Leej Ntuj Plig Ntshiab puv npo raws li nej paub peb thiab nej tib si rau nej.

  • Mas Tais Ntawv Moo Zoo Mt 22, 15-21
15 Cov Fas Lis Xais mus sab laj saib yuav ntxias tau nws li cas kom hais lus yuam kev.
16 Lawv txawm xa lawv cov thwj tim nrog cov Hos Los Dias tuaj cuag nws hais tias : “Xib Hwb, peb paub koj yog ib tug neeg ncaj, koj qhia tseeb Tswv Ntuj txoj kev thiab koj tsis tuaj leej tib neeg twg tog thiab tsis tsom tib neeg twg ntsej muag ;
17 Hais rau peb saib koj xav li cas : puas yuav tsum them se rau Kais Xas los tsis them ?”
18 Yes Xus twb paub lawv qhov phem : “Tim li cas nej sim kuv, neeg dag ?
19 Muab ib lub txiaj se los rau kuv.” Lawv cev tau ib lub txiaj nyiag rau nws.
20 Nws hais rau lawv : “Daim duab thiab cov npe ntawv no yog leeg twg ?”
21 Lawv teb rau nws : “Yog Kais Xas.” Nws hais rau lawv : “Nej kav tsij rov Kais Xas tug rau Kais Xas thiab Tswv Ntuj tug rau Tswv Ntuj.”

0 commentaires: