COV ZAJ NYEEM HNUB 23/10/2011
( Hnub chiv 30  nyob nruab xyoo - Xyoo A )
 
  • Zaj nyeem 1 : Es Xes Kias 22, 20-26
20 “Yuav hus nyiaj thiab txhuas, hlau thiab tooj rau hauv plawv vub cuam taws ntws rau kom yaj, tib yam li kuv yuav hus nej rau kev npau taws kev meem txom kom yaj tas.
21 Kuv yuav hus nej ua ib pawg, cuam kuv kev npau taws rau nej, yuav ua rau nej yaj tas nrho nruab nrab hauv nws.
22 Tam li nyiaj yaj nruab nrab hauv vub, nej yuav yaj tas nruab nrab hauv nws, nej mam paub tias kuv, Huab Tais, meem txom rau nej.”
23 Huab Tais lo lus ntsawv rau kuv hais tias :
24 “Neeg leej tub, hais rau nws : Koj, av tsis tau nyoj, hnub npau taws nws tsis tau nag”
25 Nws tej saub tuav tswv yim nruab nrab hauv nws, tam zoj tus tsov ntxhuav nyooj laws los dhuas tsiaj, lawv sis huas hnyev ntsuj plig, sua zog cuab yeej cuab tam, yim ua poj ntsuam coob nruab nrab hauv nws.
26 Nws cov leej choj nchav heev rau kuv lo lus qhia, lawv thuam kuv cov cim ntshiab, tsis cais yam ntshiab ntawm dab qhuas, yam tsis huv ntawm yam huv, tsis qhia neeg paub, qi lawv qhov muag rau kuv cov xas npas, ua kuv raug thuam nruab nrab hauv lawv.”

  • Zaj nyeem 2 : Tsab Ib Tes Xas Los Nis 1, 5-10
5 Vim lub Moo Zoo peb tshaj rau nej tsis ua lo lus tuaj xwb, muaj hwj huam thiab Leej Ntuj Plig Ntshiab puv npo raws li nej paub peb li ntawd rau nej.
6 Nej los yoog raws tau peb thiab Huab Tais, raug txhawj xeeb loj npaum li los zoo siab hlo txais lo lus nrog Leej Ntuj Plig kev kaj lug,
7 Nej ua nyog piv txwv zoo rau tas cov ntseeg nyob Mas Xes Dos Nias thiab nyob As Kais Yas.
8 Huab Tais lo lus nrov ntawm nej tsis yog rau Mas Xes Dos Nias thiab As Kais Yas xwb, tiam sis nej txoj kev ntseeg Tswv Ntuj ri thoob qhov txhia chaw twb tsis tas peb yuav hais txog.
9 Lawv hais zom zaws txog peb thaum peb tuaj poob ntawm nej, npaum li cas nej tig los cuag Tswv Ntuj muab dab qhuas xyeeb deb los tsob hwb tus tseem Tswv Ntuj ciaj sia ;
10 Tos nws Leej Tub nqes nroos saum ntuj los, Yes Xus, tus nws tsa ciaj hauv tsoom tuag sawv los, yuav npo peb ntawm txoj kev npau yuav tuaj no.
  • Mas Tais Ntawv Moo Zoo 22, 34-40
34 Cov Fas Lis Xais hnov tias nws ua rau cov Xas Dus Kais tws lus, lawv txawm sib txoos nyob thaj qub chaw.
35 Lawv ib tug xav ntxias nws ua txuj nug tias :
36 “Xib Hwb, lo lus qhia twg loj dua tej hauv txoj cai ?”
37 Nws teb tias : “Koj hlub koj tus Huab Tais Tswv Ntuj tag nrho koj lub siab, tag nrho koj ntsuj plig thiab tag koj lub tswv yim ;
38 Yog lo ib thiab lo loj tshaj plaws.
39 Lo ob zoo tib yam lo no : koj yuav hlub tus ze ntawm koj tam li koj tus kheej.
40 Txoj cai thiab cov yaj saub puav leej dai ncuv rau ob lo lus qhia no tib si.”

0 commentaires: