COV ZAJ NYEEM HNUB 06/11/2011
( Hnub chiv 32  nyob nruab xyoo - Xyoo A )
 
  • Zaj nyeem 1 : Ntawv Thoob Tsib 6, 12-16
12 Kev thoob tsib nws lam lug tsis txawj qauj ; tus ntshaw yeej kawg ntsib, tus nrhiav yuav tau rau lawv tes.
13 Nws yog tus maj thuv cov neeg ntshaw nws.
14 Tus cuab ntxhov nrhiav nws yuav tsis tau khwv : yuav pom nws zaum caws vos ntawm taw rooj.
15 Kav tsij siv zog nrhiav nws yog txoj kev ntse, tus zov rawv nws yuav tsis paub txhawj xeeb.
16 Nws ncig yeev qhov txhia chaw nrhiav cov neeg ntxim nws thiab nws tshwm tuaj nrog lawv txhua txoj xub ke thiab tuaj ntsib lawv ntaus tswv yim
  • Zaj nyeem 2 : Tsab Ib Tes Xas Los Nis 4, 13-18
13 Kwv tij, peb tsis xav npog kom nej txhob paub txog ntawm cov neeg tsaug zog lawm thiab nej tsis txhob tu siab li luag tej cov tsis muaj kev cia siab.
14 Yog peb ntseeg tias Yes Xus tuag thiab sawv los lawm, Tswv Ntuj kuj yuav coj cov tsaug zog nrog Yes Xus sawv tib yam nkaus.
15 Peb hais rau nej li no vim Huab Tais lo lus, peb cov tseem ciaj nyob mus txog thaum Huab Tais caij nyoog, peb tsis mus ua ntej cov tsaug zog ntawd ;
16 Lub sij hawm thaum tus thawj tshiab lub suab thiab Tswv Ntuj lub suab qeej, Huab Tais yuav nqes plhuav saum ntuj los, cov tuag hauv Leej Pleev yuav sawv lis tsees ua ntej,
17 Mam yog peb cov tseem ciaj nyob, ua ke nrog lawv mus tag saum huab mus ntsib Huab Tais nyob saum cua, nrog Huab Tais nyob mus ib txhis.
18 Nej ib leeg yuav txhawb ib leeg nrog cov lus hais no.
  • Mas Tais Ntawv Moo Zoo 25, 1-13
1 Qaum ntuj zoo tam zoj kaum leej nkauj xwb nqa lawv cov teeb taws mus ntsib nraug vauv.
2 Lawv muaj tsib leeg vwm thiab tsib leeg meej pem.
3 Cov vwm nqa lawv cov teeb, tsis nqa roj nrog lawv.
4 Cov meej pem nqa roj hauv taub nrog lawv cov teeb.
5 Nraug vauv tuaj qeeb, ces lawv qaug dab ntub thiab tsaug zog tas.
6 Nruab nrab ib tag hmo, muaj ib lub suab txawm qw : “Yog nraug vauv, tawm tuaj ntsib nws.”
7 Cov nkauj xwb ntawd sawv zom zaws tas, lawv kho lawv cov teeb.
8 Cov vwm hais rau cov meej pem : “Pub nej roj rau peb, vim peb cov teeb tuag lawm.”
9 Cov meej pem teb hais tias : “Tsis tau, nws tsis txaus rau peb thiab nej, kav tsij mus muas tom los pav rau nej.”
10 Cov ntawd txawm mus muas ces nraug vauv tuaj, cov npaj txhij nkag nrog nws mus noj tshoob liaj qhov rooj nkaus rau.
11 Ib chim lwm cov nkauj xwb los txog hais tias : “Huab Tais, Huab Tais, qhib rooj rau peb os !”
12 Nws thiaj teb hais tias : “Kuv hais tseeb rau nej, kuv laj paub nej.”
13 Nej kav tsij zov hmo, vim nej tsis paub hnub thiab sij hawm twg.

0 commentaires: