COV ZAJ NYEEM HNUB 27/11/2011
( Hnub Chiv 1 Tos Huab Tais   - Xyoo B )
  • Zaj nyeem 1 : Tsab Ntawv His Xais 63, 16b-17.19b ; 64, 2b-7
16 Huab Tais, koj yog peb txiv tus txhiv peb, ib txwm koj lub npe yeej hu li ntawd.
17 Yog vim li cas koj thiaj cia kom peb poob zoo nyob deb ntawm koj txoj xub ke ? Yog vim li cas koj thiaj cia kom peb lub siab tawv thiab tsis hwm koj ? Thov koj rov tig los mas, thov koj hlub peb vim peb yog koj tub ntxhais txib, yog koj xeem neeg ua koj tug.
19 Ab ! Kheev lam koj dua rhe lub ntuj nqes los mas, cov toj roob yuav yaj sis niab ntawm koj xub ntiag mus.
2 Koj twb nqes los lawm, tej toj roob twb yaj tas ntawm koj ntsej muag.
3 Pob ntseg tsis tau hnov dua, qhov muag tsis tau pom dua lwm tus huab tais ua zoo npaum koj rau tib neeg tus twg tso siab rau koj.
4 Koj tuaj ntsib tus neeg ua ncaj thiab tso siab lug rau koj mloog koj lus; peb tej neeg kheev ua txhaum ua koj tu siab, puj sis koj cawm kom tau peb.
5 Peb sawv daws zoo puav tam li neeg liam txwv. Tas peb tej dej num muaj nqes tsuas zoo li ib daim khaub hlab ntsws ntsee. Peb cov txhaum zoo li cua ntsawj peb tas zog.
6 Tsis muaj leej twg tuav koj lub npe, hu koj pab, tsis muaj leej twg nyiam koj txaus yuav npau suav toog txog koj. Vim li koj zais koj ntsej muag ntawm peb, cia peb cov txhaum lom peb.
7 Puj sis, Huab Tais, koj yog peb txiv, peb yog av luaj, koj yog tus puab peb cev nqaij, koj txhais tes tsim peb los.

  • Zaj nyeem 2 : 1 Kos Lis Nthos 1, 3-9
3 Peb Leej Txiv Tswv Ntuj thiab Huab Tais Yes Xus Pleev txiaj ntsim thiab kev thaj yeeb rau nej.
4 Kuv ua kuv tus Tswv Ntuj tsaug mus li txog nej rau Tswv Ntuj lub txiaj ntsim nws pub rau nej hauv Leej Pleev Yes Xus,
5 Vim nej muaj hauv nws tas txhua yam, paub lus thiab kev txawj ntse,
6 Kev ua Leej Pleev tim khawv ciaj cag hauv nej,
7 Tsis muaj ib lub txiaj ntsim dab tsi sav nyob hauv nej tos txog thaum peb tus Huab Tais Yes Xus Pleev rov tshwm tuaj ;
8 Nws yog tus ua kom nej ciaj cag tsis muaj chaw xyeej mus txog peb tus Huab Tais Yes Xus hnub.
9 Tswv Ntuj nco nraim qhov nws hu nej los koom nws Leej Tub Yes Xus Pleev peb tus Huab Tais.

  • Mas Kos Ntawv Moo Zoo 13, 33-37
33 Nej ceev faj thiab zov hmo, nej tsis paub xyov thaum sij hawm twg.
34 Tam li tus neeg tawm rooj, tso nws vaj tse thiab tso lus rau nws cov tub txib nyias saib nyias tes num thiab hais rau tus zov rooj vag kom zov hmo.
35 Nej zov hmo vim nej tsis paub thaum twg lub tsev tus Huab Tais tuaj, tsaus ntuj, ib tag hmo, qaib qua los yav sawv ntxov,
36 Ntshai ib sij huam nws tuaj, nws pom nej tsaug zog tas.
37 Qhov kuv hais rau nej, kuv hais tag rau sawv daws, nej zov hmo.


0 commentaires: