COV ZAJ NYEEM HNUB 04/12/2011
( Hnub Chiv 2 Tos Huab Tais   - Xyoo B )
 

  • Zaj nyeem 1 : Tsab Ntawv His Xais 40, 1-5.9-11
1 “Nplij tiag, nplij tiag kuv haiv neeg, nej tus Tswv Ntuj hais li ntawd,
2 Mus hais rau Yes Lus Xas Les daim nplooj siab thiab mus tshaj tias nws tes dej num ua tiav tas lawm, twb zam nws lub siab nyoos tua neeg tas rau nws lawm thiab nws twb raug Huab Tais txhais tes nplua ob npaug nws cov txhaum lawm.”
3 Ib lub suab tshaj tias : “Npaj Huab Tais txoj kev hla hav suab puam. Tshav txoj kev tiaj tus hauv cov av qhuav nkig rau peb tus Tswv Ntuj.
4 Yuav txhub tej kwj ha rau, tej hauv toj hauv roob yuav pheej kom qis, tej kev nkhaus yuav ncaj tuaj, tej tsag siab yuav hloov ua nras.
5 Huab Tais lub koob meej yuav tshwm sim los thiab tas lub cev ntaj ntsug yuav pom dheev thooj txhij Huab Tais lub ncauj lo lus hais.
9 Koj yog tus tshab xo rau Xis Yoos, nce mus saum lub roob siab, nthe koj lub suab kom nrov. Koj yog tus tshab xo rau Yes Lus Xas Les, nthe koj lub suab, tsis txhob ntshai. Hais rau cov nroog Yus Das : Saib, nej tus Tswv Ntuj,
10 Saib Huab Tais Tswv Ntuj : Nws tuaj muaj hwj huam tas nrho thiab nws muaj peev xwm puv nkaus npab. Tej tsoos phij tsab nrog nws lub zog heev ua ke tuaj, khoom phij cuam nws lub nqe zog tuaj ua nws ntej.
11 Thooj li tus yug tsiaj coj nws pab tsiaj : Nws npab sua zog nws pab yaj, nqa zoj ntawm xub ntiag, mob siab tu ntsoov cov maum yaj coj me nyuam.”
  • Zaj nyeem 2 : 2 Pob Zeb 3, 8-14
8 Cov ntxim hlub, muaj ib yam xav kom nej nrog paub, ntawm Huab Tais ib hnub tam li ib txhiab xyoo thiab ib txhiab xyoo tam ib hnub. 
9 Huab Tais tsis lam qeeb li tej txhia hais tias nws tsis hnyoo tuav nws lo lus cog cia ; yog vim nws tseem tos nej, tsis xav pub kom ib leeg twg ploj, saib sawv daws puas thim xav kom tag.
10 Huab Tais hnub yauv tuaj li tub sab, lub ntuj yuav nphau qeeg nkaws, tej yam yuav kub hnyiab yaj ntshis, daim av thiab tas txhua yam raug nplua
11 Vim txhua yam yuav yaj ntshis li ntawd, thiaj yuav tsum ua neeg ntshiab thiab hwm ntuj,
12 Tos ntshi Tswv Ntuj hnub yuav tuaj, yog hnub lub ntuj cig tsaj phov ua hluav txhua yam yuav yaj ntshis mus.
13 Peb tos lub ntuj thiab daim av tshiab muaj kev ncaj ncees nyob txawm li nws lo lus cog tseg.
14 Vim li ntawd, cov ntxim hlub, cheem tseem nyob tos, nej yuav tsum rau siab kom nws pom nej huv si tsis muaj qhov xyeej hauv kev thaj yeeb.
  • Mas Kos Ntawv Moo Zoo 1,1-8
1 Thaum chiv Yes Xus Pleev Lub Moo Zoo.
2 Raws li cov lus saub Es Xais sau tseg : “Kuv xa kuv tus tshaj xo mus ua koj ntej, kom nws npaj koj txoj kev.
3 Muaj ib lub suab qw hauv suab puam tias : nej npaj Huab Tais txoj kev, nej kho nws txoj hau kev kom ncaj.”
4 Txawm muaj Zam Ntxuav Plig tshwm tuaj nyob hav suab puam tshaj txoj kab ke ntxuav thim los txais kev zam txhaum.
5 Tas cheeb tsam Yus Das thiab tas Yes Lus Xas Les tuaj cuag nws, lawv txais kab ke raus dej ntawm nws hauv dej Yos Las Das thiab lees lawv cov txhaum.
6 Zam hnav ib ce plaub ntxhuav, sia siv tawv ncig nws duav, noj kab kooj thiab zib mu.
7 Zam tshaj tias : “Tus lawv kuv qab tuaj, muaj zog tshaj kuv. Kuv twb tsis tsim nyog khoov ntawm nws taw daws nws txoj hlua khau.
8 Kuv li, kuv tsuas muab dej raus nej, nws li, nws yuav raus nej hauv Leej Ntuj Plig Ntshiab.”

0 commentaires: