COV ZAJ NYEEM HNUB 25/12/2011
( Hnub Tsuj Xeeb   - Xyoo B )
 
  •  Zaj nyeem 1 : Es Xais 52, 7-10
7 Zoo npaum li ntawd, cov ko taw tshaj lub moo zoo saum cov roob qhia kev thaj yeeb, tshaj lub moo zoo qhia qhov zoo cawm seej li no : "Koj tus Tswv Ntuj kav Xis Yoos !"
8 Suab zov keeb tsa suab thooj txhij, qw zoo siab hlo vim lawv qhov muag ntsia ntsoov Huab Tais tuaj saum Xis Yoos.
9 Nej npuaj teg qw ntsuag qees ua ke, Yes Lus Xas Les txom nyem, vim Huab Tais nplij tau nws haiv neeg, nws txhiv tau Yes Lus Xas Les.
10 Huab Tais loj ntho nws npab ntshiab ntawm txhua haiv neeg qhov muag tas nrho npoo ntiaj teb pom xyeem peb tus Tswv Ntuj txoj kev cawm seej.

  • Tsab Ntawv Rau Cov Hes Nplaws 1, 1-6
1 Puag thaum ub, Tswv Ntuj cev nws tej lus rau peb cov yawg koob ntawm saub cis fij cis tom thiab npaum li cas,
2 Los rau zim txwv no, yog caij nyoog kawg, nws nrog peb hais ntawm ib leeg Tub nws tsa tuav tas nrho lub cuab tam, muaj nws thiaj ua muaj caij nyoog,
3 Yog nws tus muaj lub hwj chim lam lug, koom Tswv Ntuj roj ntsha, ris lub sim ceeb vim lo lus muaj hwj huam thiab ntxuav txhaum huv tag, nws zaum sab xis ntawm theej kiab saum lub chaw siab,
4 Yog nws tus loj dua ib tsoom tshiab, tiam sis txawv dua tas nrho lawv, yog nws tus muaj npe.
5 Vim li, tsis tau hais dua ib zaug rau tsoom tshiab : “Koj yog kuv Leej Tub, hnub no kuv yug koj.” Thiab hais ntxiv : “Kuv yog nws Leej Txi thiab nws yog kuv Leej Tub.”
6 Ntxiv thaum nws coj tus thawj yug los hauv ntiaj teb, nws hais tias : “Tas Tswv Ntuj tsoom tshiab nej pe nws.”

  • Zam Ntawv Moo Zoo 1,1-18
1 Thaum chiv keeb muaj txawm Leej Lo Lus thiab Leej Lo Lus nyob ze Tswv Ntuj thiab Tswv Ntuj yog Leej Lo Lus.
2 Nws ib txwm keeb nyob ze Tswv Ntuj. 
3 Tas puas tsav yam muaj tshwm vim nws. Yog tsis muaj nws, ib yam dab tsi twb tsis muaj.
4 Hauv nws muaj txoj sia thiab txoj sia yog tib neeg qhov pom kev.
5 Qhov pom kev ci ntsa kev tsaus ntuj thiab kev tsaus ntuj zawm tsis cuag nws.
6 Muaj ib tug neeg, nws npe hu ua Zam, Tswv Ntuj xa nws tuaj.
7 Nws tuaj li ib tug tim khawv, tuaj ua pov thawj txog qhov pom kev, kom xwv sawv daws ntseeg vim nws.
8 Tus neeg ntawd tsis yog qhov pom kev, tab sis kom ua pov thawj txog qhov pom kev.
9 Tus tseem qhov pom kev kaj leej tib neeg yug hauv ntiaj teb no.
10 Nws yeej nyob txawm ntiaj teb no. Muaj nws, ntiaj teb thiaj tshwm los, tsis kav ntiaj teb tsis lees nws.
11 Nws tuaj rau qhov zoo, tsis kav nws cov neeg tsis kam txais nws.
12 Cov twg txais nws thiab kam ntseeg hauv nws lub npe, nws pub lub peev xwm rau lawv ua tau Tswv Ntuj me nyuam,
13 Tsis yog ntshav thiab nqaij ua, tsis yog tib neeg ua, tiam sis lawv yug los ntawm Tswv Ntuj.
14 Thiab Leej Lo Lus xeeb ua nqaij, tsa nws tsev tsam phooj hauv peb thiab peb pom xyeem nws lub hwj chim, lub hwj chim ib leeg tub kheej ntawm Leej Txiv, puv txiaj ntsim thiab kev tseem ceeb.
15 Zam zeem txog nws qw hais tias : “Tus no yog tus kuv tau hais tus lawv kuv qab tuaj lawm, ua kuv ntej twb txawm nws, vim nws yog kuv tus thawj.
16 Vim tas peb sawv daws puav leej tau txais ntawm nws txiaj ntsha txiaj ntsim phwj yaws.
17 Vim txoj cai muab tuaj rau Mai Xes, lub txiaj ntsim thiab kev tseem ceeb tuaj vim Yes Xus Pleev.
18 Sim neej tsis muaj leej twg pom dua Tswv Ntuj; Leej Tub ib leeg kheej Tswv Ntuj, nyob ntawm Leej Txiv xub ntiag, nws yog tus qhia rau peb.

0 commentaires: