Rau hnub tim 01 lub 01 hli 2012

Tsoom ntseeg sawv daws thiab phooj ywg txhua leej,


Hnub no yog xiab ib hauv lub xyoo tshiab, yog ib hnub ntshiab hnub huv, thov Huab Tais Tswv Ntuj cov koob hmoov rau tas txhua leej txhua tus kom ntsib kev noj qab nyob zoo muaj lub cev nquag plias, siab ntsws thiab ntsuj plig nyob kaj lug mus puv lub xyoo tshiab. Tsis tas li, kuj yog ib hnub ua hmoov loj hwm leej ntshiab Mab Liab Tswv Ntuj leej niam. Cov neeg ntseeg hauv Koom Txoos Kav Tos Liv, peb yuav tsum paub peb lub Koom Txoos tus txhooj tus cai, kev coj thiab nws keeb kwm tej liv xwm. Vim li ntawd, peb yuav piav ob peb los txog kev hwm Mab Liab Tswv Ntuj leej niam hauv Koom Txoos Kav Tos Liv thiab nthuav ob peb los cov ntsiab lus hauv cov zaj nyeem hnub no.

Lub keeb hwm Mab Liab Tswv Ntuj leej niam. Tus neeg ntseeg Kav Tos Liv, peb yuav tsum paub hwm, thiab yoog mus raws li peb lub Koom Txoos Kav Tos Liv qhia rau peb. Yam li peb tsis txhob mus xyaum, txhob mus qog lwm pab lwm pawg neeg ntseeg Yes Xus kev coj peb thiaj tsis nrog lawv yuam kev. Koj tus tsis yuam kev, yuav tau ceev faj thiab txuag koj. Vim nej twb nyob hauv Koom Txoos Kav Tos Liv, lub Koom Txoos Niam, nej yuav tsum tso siab rau nej lub Koom Txoos Niam zaj lus qhuab qhia. Tsis txhob ua neeg cav ncauj cam thawj li luag tej. Nej twb paub ntsoov, tus maum tsawb nej muab cog hauv av, nws yeej xub txhawv, nej xub tau tus maum noj dua tus me nyuam, puas yog li ntawd ? Hauv txoj kev teev Yes Xus, kuj piv tau zoo li ntawd. Lub Koom Txoos Niam yeej coj txhij dua, ua haum kab haum kev dua, nws muaj txiaj ntsim dua cov me nyuam koom txoos qhia tsis raug kab, taug tsis ncaj ke. Vim li ntawd, tus Kav Tos Liv yuav tsum rua muag los ntsia, qhib ntsej los mloog, tso siab rau lub Koom Txoos Kav Tos Liv kev coj qhia. Tus tsis mloog lub Koom Txoos qhia, nws kawg yuam kev. Tus yuam kev lub Koom Txoos Niam mus rau lub me nyuam, nws yuam loj tshaj thiab yuav pluag txiaj ntsim mus txog qhov kawg. Hos tus neeg yuam kev los nrhiav tau lub Koom Txoos Niam, tus ntawd, muaj txiaj ntsim. Vim li ntawd, tus Kav Tos Liv yuav tsum ceev faj kom zoo tiag tiag txhob cia nws yuam kev.
Peb yuav tau tig mus ntsia peb lub Koom Txoos hla dhau txhiab pua xyoo, coj qhia txhiab pua tiam neeg teev hawm Tswv Ntuj los txog txij no. Lub Koom Txoos hais dab tsi rau cov neeg cam thawj thiab yuam kev ? Hnub xiab 21 lub 6 hli xyoo 431, cov thawj coj lub Koom Txoos tau sib sau ua lub Tuam Rooj Ncauj Lus (Concile Ephèse, aujourd’hui Selçuk, Turquie) hauv lub nroog Mab Liab tau ncaim ntiaj teb mus dua qaum ntuj lawm. Lub Rooj Ncauj Lus Ephèse tau sab laj txog Nestorius, ib tug neeg qhia kev teev hawm Yes Xus yuam kev rau ib zeej tsoom neeg. Nws tsis ntseeg Yes Xus yog tseem Tswv Ntuj. Vim nws tsis kam lees paub Mab Liab yog Tswv Ntuj leej niam (Θεοτόκος.) Nestorius tsis ntseeg tias Mab Liab yug tau Tswv Ntuj Leej Tub. Yog nws tsis hwm Mab Liab, nws kuj tsis ntseeg tau tias Yes Xus yog Tswv Ntuj Leej Tub. Thaum zoo li ntawd, nws tsis ntseeg mus raws lub Koom Txoos kev ntseeg, nws koom tsis tau lub Koom Txoos , nws yuav tsum tawm hauv Koom Txoos (Excommunication) : “Si certains, évêques, clercs ou laïcs, étaient convaincus d'accepter, de partager ou d'enseigner les doctrines contenues dans l'exposé du prêtre Charisius au sujet de l'Incarnation du Fils unique de Dieu, ou bien encore celles, néfastes et déformées de Nestorius... qu'ils tombent sous le coup de la sentence de ce saint concile œcuménique 266 DH”  Lub Rooj Ncauj Lus Ephèse tau txiav meej txoj cai no qhuab qhia tsoom ntseeg los txog niaj hnub no, peb tus neeg Kav Tos Liv tsis muaj leej twg cam dhau tus txhooj no : Nous confessons donc notre Seigneur Jésus-Christ, Fils unique de Dieu, Dieu parfait et homme parfait, fait d'une âme raisonnable et d'un corps, engendré du Père avant les siècles en sa divinité, et à la fin des jours le même pour nous et pour notre salut, né de la Vierge Marie en son humanité ; le même consubstantiel au Père en sa divinité et consubstantiel à nous en son humanité. Car des deux natures l'union s'est faite ; c'est pourquoi nous confessons un seul Christ, un seul Fils, un seul Seigneur. Et à cause de cette notion d'une union sans mélange, nous confessons que la sainte vierge est Mère de Dieu, parce que le Verbe de Dieu s'est fait chair et s'est fait homme, et que dès la conception il s'est uni le Temple qu'il a pris d'elle 272 DH ” Yes Xus yog tseem Tswv Ntuj thiab yog tseem tib neeg…Mab Liab yog Tswv Ntuj leej niam. Tsis yog thaud xwb, niaj hnub no, yeej muaj ib txhia neeg teev Yes Xus tseem cam qees tsis kam ntseeg tias Mab Liab yug tau Tswv Ntuj Leej Tub li thaum ub Nestorius. Tiam sis, kom tus neeg Kav Tos Liv nco ntsoov peb cov yawg koob lus qhuab qhia hwm Mab Liab yog Tswv Ntuj leej niam.

Hnub no, xiab ib lub xyoo tshiab, yog hnub lub Koom Txoos Kav Tos Liv hwm Mab Liab Tswv Ntuj leej niam. Peb yuav nco ntsoov lub Koom Txoos kev qhuab qhia peb thiaj tsis yuam kev li tej txhia neeg teev Yes Xus niaj hnub no. Qhov peb tsis yuam kev pub peb txais tau cov txiaj ntsim Tswv Ntuj pub rau nws lub Koom Txoos. Cov txiaj ntsim no yog Tswv Ntuj kev thaj yeeb. Tswv Ntuj kev thaj yeeb yog zoo li cas ? Thaum tib neeg tau cam hla dhau Tswv Ntuj lus mus mloog dab phem lus, tib neeg ntxeev siab rau Tswv Ntuj, tib neeg siab ntsws tsis npuab Tswv Ntuj, tib neeg tsis muaj kev thaj yeeb lawm, yog tib neeg kev txhoj kev txhaum. Vim Mab Liab mloog Tswv Ntuj lus, ces Tswv Ntuj lus xeeb txawm hauv Mab Liab cev. Mab Liab yug tau Tswv Ntuj Leej Tub, Mab Liab yog Tswv Ntuj leej niam. Yes Xus yog tseem Tswv Ntuj thiab yog tseem tib neeg coj Tswv Ntuj kev thaj yeeb tuaj cog rau tas txhua tus tib neeg kom txhua tus tib neeg muaj Tswv Ntuj kev thaj yeeb ua Tswv Ntuj tub ki : 6 Vim nej yog tub ki, Tswv Ntuj xa nws Leej Tub txoj sia tuaj rau peb siab ntsws peb thiaj muaj cuab kav hu : As Npas, Leej Txiv.7 Kom xwv koj tsis yog qhev, hos tub ki ; koj twb yog tub ki, koj yuav txais cuab tam vim Tswv Ntuj.” Peb tus twg tsis hwm Mab Liab Tswv Ntuj leej niam, tus ntawd yuav ua cas txais Tswv Ntuj lub cuab tam kev thaj yeeb Mab Liab yog tus txais tus muaj Tswv Ntuj cuab tam kev thaj yeeb yuav pab tau peb ? Tsis tas li ntawd, hnub xiab ib tsis yog hnub xiab lub xyoo tshiab xwb. Yog ib hnub dawb hnub huv, txiv vaj qhia Benoît 16, tus sawv Pob Zeb lub chaw, caw tag lub ntiaj teb neeg los tsim kev thaj yeeb kev cog phooj ywg nyob ntiaj teb no. Peb tib neeg nyob ntiaj teb, yuav tau sib yoog, tso kev sib cav sib ceg, tso kev sib chim sib ntxub pov tseg. Nyias muaj nyias kab lis kev cai teev hawm, nyias muaj nyias txuj ci, tiam sis tas sawv daws puav leej nyiam zoo, ntshaw qhov zoo. Kev cog phooj ywg yog muab yam zoo hauv nyias kev teev hawm, hauv nyias txuj ci los rhawv kev thaj yeeb : La paix est une aspiration profonde et irrépressible, présente dans le cœur de toute personne, au-delà des identités culturelles spécifiques.Journée mondiale de la paix 1.1.2006 Benoît 16”

Ib tsoom phooj ywg sawv daws, hmoob poj yawm txwv koob kev qhuab qhia tub ki hwm niam hwm txiv, txawm hmoob tsis paub, hmoob twb coj thiab ua raws li Tswv Ntuj siab nyiam. Peb los teev Tswv Ntuj, tiam sis, peb yuav nco ntsoov hauv peb nruab siab peb poj yawm txwv koob tej lus koob lus hmoov. Yam li cov zov tsiaj tuaj xyuas Mab Liab, lawv hais tau ib co lus txog nws tus me tub Yes Xus, Mab Liab nco nraim lawv cov lus hauv nws nruab siab.

29.12.2011 Cwj Vuam Chiv

0 commentaires: