COV ZAJ NYEEM HNUB 15/01/2012
( Hnub chiv 2 Nruab xyoo - Xyoo B )
  • Zaj nyeem 1 : Xaws Mus Es 3,3b-10.19
3 Xaws Mus Es pw hauv Huab Tais lub tsev txoos muaj Tswv Ntuj lub xab nyob ntawd.
4 Huab Tais hu Xaws Mus Es, nws teb tias : “Yog kuv os !”
5 Nws khiav yeev mus cuag Es Lis hais tias : “Yog kuv os, vim koj hu kuv”  Tus no hais tias : “Kuv tsis tau hu, koj rov mus pw” Nws rov mus pw.
6 Huab Tais rov qab hu Xaws Mus Es dua ; Xaws Mus Es sawv rov mus cuag Es Lis hais tias : “Yog kuv os, vim koj hu kuv” Tus no hais tias : “Kuv me tub, kuv tsis tau hu, koj rov mus pw.”
7 Xaws Mus Es tseem tsis tau paub Huab Tais thiab Huab Tais lo lus tsis tau nthuav qhia rau nws.
8 Huab Tais rov hu Xaws Mus Es zaum peb ; nws sawv rov mus cuag Es Lis, nws hais tias : “Yog kuv os, vim koj hu kuv” Es Lis to taub tias yog Huab Tais hu tu me tub.
9 Es Lis hais rau Xaws Mus Es : “Koj mus pw, yog nws rov hu koj dua, koj hais tias : hais yuad, Huab Tais, vim koj tus tub txib mloog tod” Ces Xaws Mus Es rov mus pw ntawm nws lub chaw.
10 Huab Tais txawm tuaj sawv ntawd, nws hu li zaum tas los : “Xaws Mus Es, Xaws Mus Es !” Xaws Mus Es txawm teb : “Hais yuad, vim koj tus tub txib mloog tod.” 
19 Xaws Mus Es hlob tuaj thiab Huab Tais nrog nraim nws, nws tsis cia nws cov lus poob dag hauv av.

  • Zaj nyeem 2 : 1 Kos Lis Nthos 6,13b-15a.17-20
13 Tswv Ntuj yuav rhuav kom lub no thiab tej ntawd ploj tas; txhob cia lub cev luab tsuab ua dev, tiam sis cia rau Huab Tais thiab Huab Tais rau lub cev.
14 Tswv Ntuj tau tsa Huab Tais sawv tsees los thiab nws yuav tsa peb sawv tsees nrog nws lub hwj huam.
15 Nej tsis paub tias nej lub cev ntaj ntsug yog Leej Pleev cov ces?
17 Tus npuab Huab Tais nrog koom tib txoj sia.
18 Nej yuav zam txoj kev luab tsuab ua dev, tej txhaum tib neeg ua nyob sab cev nqaij nraud; tus luab tsuab ua dev ua txhaum nws tus kheej lub cev;
19 Nej tsis paub tias hauv nej lub cev ntaj ntsug yog Leej Ntuj Plig Ntshiab chaw txoos, tos nej tau vim Tswv Ntuj thiab nej tus kheej tsis yog nej tug.
20 Vim luag txhiv nej kim kawg; nej yuav qhuas Tswv Ntuj hauv nej lub cev.
  • Zam Ntawv Moo Zoo 1,35-42
35 Tag kis, Zam thiab nws ob tug thwj tim tseem nyob ntawd,
36 Tsa muag pom Yes Xus taug kev, nws hais tias : “Saib Tswv Ntuj Leej Yaj”
37 Nws ob tug thwj tim hnov li ntawd, nkawd txawm raws Yes Xus.
38 Yes Xus tig lees ntsia pom nkawd raws nws, nws hais rau nkawd : “Neb nrhiav tus tsi ?” Nkawd hais rau nws : “Las Npis, txhais tias : Xib Hwb, koj lub chaw nyob qhov twg ?”
39 Nws hais rau nkawd : “Neb tuaj neb yuav pom.” Nkawd txawm mus nkawd pom lub chaw nws nyob, nkawd nrog nws nyob hnub ntawd ; yog sij hawm rau teeb.
40 As Nres, Xis Moos Pob Zeb tus kwv tij yog ib tug hauv ob leeg uas mloog Zam hais thiab tau mus raws Yes Xus.
41 Nws ntsib nws tus kwv tij txheeb Xis Moos thiaj hais rau nws : “Peb tau ntsib tus Mes Xias, txhais tias : tus Pleev.”
42 Nws thiaj coj Xis Moos mus cuag Yes Xus. Ntsia ntsoov nws, Yes Xus txawm hais : “Koj, koj yog Xis Moos Zam tus tub, koj yuav hu ua Kes Fas, txhais tias Pob Zeb.”

0 commentaires: