COV ZAJ NYEEM HNUB 22/01/2012
( Hnub chiv 3 Nruab xyoo - Xyoo B )

(Hais lus Hmoob - En Français)
  • Zaj nyeem 1 : Yos Nas 3,1-5.10
1 Huab Tais lo lus txawm tuaj zaum ob hais rau Yos Nas tias :
2 “Koj sawv tsees mus ntawm lub nroog loj Nis Ves thiab nthe nqho qhia nws yam kuv hais rau koj.”
3 Yos Nas thiaj sawv tsees, nws mus ntawm Nis Ves raws li Huab Tais lo lus; rau Tswv Ntuj Nis Ves yog ib lub nroog loj li peb hnub ke.
4 Yos Nas pib ua tib hnub ke mus hauv lub nroog, nws nthe nqho hais tias : “Tsuas tshuav plaub caug hnub ces Nis Ves yuav puas tsuaj.”
5 Cov neeg hauv Nis Ves ntseeg Tswv Ntuj, sawv daws qw qog qees kom caiv thiab muab ntaub pag los npua txij tus hlob txog tus yau.
10 Tswv Ntuj pom lawv tes num lawv thim ntawm lawv txoj kev phem ces Tswv Ntuj khuv leej tsis nplua lawv yam xwv txheej nws tau hais tseg.

  • Zaj nyeem 2 : 1 Kos Lis Nthos 7,29-31
29 Kwv tij, kuv hais li no, lub caij nyoog yuav tag; yog li, cov muaj poj niam kom yam cov tsis muaj;
30 Cov neeg quaj kom yam cov tsis muaj quaj, cov muaj siab kaj lug kom yam cov tsis muaj siab kaj, cov muas toob xib kom yam cov tsis tau ib thooj,
31 Cov tsam peev hauv lub sim ceeb kom yam cov tsis tsam peev; vim lub sim ceeb pliaj plhu yuav dua toj.

  • Mas Kos Ntawv Moo Zoo 1,14-20
14 Tom qab luag ntes Zam lawm, Yes Xus tuaj hauv Nkas Lis Lais tshaj Tswv Ntuj lub Moo Zoo,
15 Hais tias : sij hawm los txog, Tswv Ntuj qaum ntuj nyob ze ze kom thim xav thiab ntseeg lub Moo Zoo.
16 Taug kev ze ntawm hiav txwv Nkas Lis Lais, nws pom Xis Moos thiab As Nres Xis Moos tus kwv tij nkawd tseem cuab vas hauv hiav txwv ; nkawd yog neeg puav ntses.
17 Yes Xus hais rau nkawd : “Neb tuaj caum kuv, kuv yuav ua rau neb ua cov puav neeg.”
18 Nkawd txawm tso plhuav cov vas tam sid mus caum nws.
19 Mus zoj me ntsis, nws pom Yas Kos Ntxes Npes Dais thiab Zam nws tus kwv tij nkawd nyob hauv nkoj tseem ntxiv vas;
20 Nws hu nkawd tam sid, tso plhuav nkawd txiv Ntxes Npes Dais hauv nkoj nrog cov tub zog, nkawv los caum nws lawm.


0 commentaires: