COV ZAJ NYEEM HNUB 19/02/2012
( Hnub chiv 7 Nruab xyoo - Xyoo B )
  • Zaj nyeem 1 : Es Xais 43, 18-19.21-22.24b-25
18 “Txhob tshua txog thaum ub lawm, txhob ntshaw yav dhau los, txhob khuv xim.
19 Saib mas ! Kuv ua dua yam tshiab, tus kaus twb nthaw, nej puas paub ? Kuv rhawv ib txoj kev hauv suab puam, ua dej ntws hauv thaj chaw qhuav.
21 Haiv neeg kuv cob qhia ua kuv tug yuav qhuas kuv lub koob meej.
22 Yas Kos koj tsis nquag hu kuv, His Xais Lais koj tseem dhuav kuv.
24 Cov roj koj muab los txi twb tsis npaum li koj tej txhaum koj ua rau kuv thiab koj kev lim hiam koj ua kuv dhuav.
25 Hos kuv li kuv zam koj lub siab luv tsuas nros kuv thiab uv tag koj tej txhaum.

  • Zaj nyeem 2 : 2 Kos Lis Nthos 1, 18-22
18 Peb cov lus hais rau nej tsis lam haws thiab tsis haws, Tswv Ntuj lav tas.
19 Vim peb cov tuaj qhia Yes Xus Pleev Tswv Ntuj Leej Tub rau nej, kuv thiab Xis Vas Nus thiab Tis Mos Tes tsis lam haws thiab tsis haws, puav leej haws tag nrho hauv nws.
20 Vim nws yog lo haws tag ntawm Tswv Ntuj tej lus cog tseg; lo lus As Mees peb qhuas Tswv Ntuj lub hwj chim vim yog nws;
21 Tus lav peb nrog nej hauv Leej Pleev thiab muab peb pleev yog Tswv Ntuj,
22 Thiab Tswv Ntuj tus muab nws cim hom peb thiab pub Leej Ntuj Plig lub txiaj ntsim rau peb lub siab.
  • Mas Kos Ntawv Moo Zoo 2, 1-12
1 Ob peb hnub tom qab, Yes Xus rov tuaj hauv Kas Fas Naus, hnov tias nws nyob hauv tsev.
2 Coob leej tuaj ntsauv ua rau tsis muaj chaw tas, ntawm qhov rooj kuj tib yam. Nws thiaj cev lus rau lawv.
3 Plaub leeg kwv tau ib tug tuag tes taw tuaj ntawm nws.
4 Lawv nqa nws hla tsis txeem npoj neeg, lawv qhib ib lub qhov saum ru tsev ncaj ntawm nws, dauv lub txaj tus tuag tes taw tseem pw pav ca los.
5 Yes Xus pom lawv kev ntseeg hais rau tus tuag tes taw : “Me nyuam, koj cov txhaum zam tas.”
6 Ib txhia thoob xwm zaum nyob ntawd txawm xav twj ywm hauv lawv siab :
7 “Tim li cas tus neeg no hais li ntawd ? Nws thuam ntuj ; leej twg zam txhaum tau, kawg Tswv Ntuj tib leeg ?
8 Tam sis ntawd, Yes Xus paub ntsoov hauv nws siab tias lawv xav li ntawd hauv lawv kheej hais rau lawv : “Tim li cas nej xav li ntawd hauv nej siab ?
9 Dab tsi yooj yim dua, hais rau tus tuag tes taw : koj tej txhaum zam tas los hais tias : sawv los, nqa koj lub txaj thiab mus kev ?
10 Kom nej paub tias neeg Leej Tub muaj peev xwm zam txhaum tau saum daim av.” Nws hais rau tus tuag te taw :
11 “Kuv hais rau koj : sawv los, tshem koj lub txaj thiab rov mus koj tsev.”
12 Tam sis ntawd, nws sawv tseem tshem nws lub txaj tawm ntawm sawv daws mus ua rau sawv daws ntshai thiab qhuas Tswv Ntuj hais tias : “Tsis tau pom dua ib zaug.”

0 commentaires: