COV ZAJ NYEEM HNUB 11/03/2012
( Hnub chiv 3 Caij 40 - Xyoo B ) 
 
  • Zaj nyeem 1 : Kev Tsiv 20,1-3.7-8.12-17
1 Tswv Ntuj tsa ncauj hais tas cov lus no :
2 “Kuv yog Huab Tais, koj tus Tswv Ntuj, tus coj koj tawm ntawm Hais Nkws Tos teb, ntawm lub tsev ciaj qhev.
3 Tsis txhob muaj lwm cov tswv ntuj rau koj ntawm kuv xub ntiag.
7 Koj tsis txhob muab koj tus Huab Tais Tswv Ntuj npe mus lem, vim Huab Tais yuav tsis pom zoo rau tus muab nws npe mus lem.
8 Nco ntsoov hnub xas npas ua kom nws ntshiab huv.
12 Koj yuav hwm koj niam thiab koj txiv,
koj thiaj yuav nyob ntev saum av luaj koj tus Huab Tais Tswv Ntuj muab pub rau koj.
13 Koj txhob tua neeg.
14 Koj txhob ua plees ua yis.
15 Koj txhob ua tub sab.
16 Koj txhob dag liam rau luag tej.
17 Koj txhob ntshaw txeeb luag vaj tse, txhob ntshaw txeeb luag poj niam, luag tub txib, luag ntxhais txib, luag tus nyuj los luag tus luj tag nrho luag teej tug.”

  • Zaj nyeem 2 : 1 Kos Lis Nthos 1,22-25
22 Vim cov Yus Das tseev kom tau cim hos cov Hes Las nrhiav zaj thoob tsib,
23 Peb li, peb tshaj Leej Pleev tus raug luag dai, yog ua npog rau cov Yus Das, vwm rau cov teev dab qhuas,
24 Tiam sis rau cov ntuj hu lawv, txawm neeg Yus Das, neeg Hes Las, Leej Pleev yog Tswv Ntuj hwj chim thiab Tswv Ntuj kev thoob tsib;
25 Vim Tswv Ntuj kev vwm thoob tsib tshaj tib neeg thiab Tswv Ntuj kev qauj les heev tshaj tib neeg.


  • Zam Ntawv Moo Zoo 2,13-25
13 Twb ze cov Yus Das lub hmoov hla, Yes Xus nce mus Yes Los Xos Lws Mas.
14 Nws ntsib nyob hauv tuam tsev teev ntuj cov muag nyuj, yaj thiab nquab, cov pauv nyiaj tseem zaum,
15 Nws xuas cov hluas ua ib rab nplawm caum yaj thiab nyuj thiab cov pauv nyiaj tawm hauv tuam tsev, nchuav tej txiaj thiab ntxeev lawv cov rooj,
16 Nws hais rau cov muag nquab : “Tshem tej ntawd ntawm no, txhob ua kuv txiv lub tsev ib lub tsev khw.”
17 Nws cov thwj tim thiaj ras tias muaj lus sau tseg : “Kev tshua koj lub tsev hlawv kuv ua hluav.”
18 Cov Yus Das teb thiab hais rau nws : “Koj qhia lub cim twg rau peb tias koj ua tau tej no ?”
19 Yes Xus teb thiab hais rau lawv : “Nej rhuav lub tuam tsev no, peb hnub kuv tsa nws sawv tsees.”
20 Cov Yus Das thiaj hais : “Plaub caug rau xyoo thiaj txhim tau lub tuam tsev no, peb hnub koj yuav tsa tau nws sawv ?”
21 Lub tuam tsev nws hais yog nws lub cev ntaj ntsug.
22 Thaum nws sawv tsees hauv tsoom tuag, nws cov thwj tim nco txog qhov nws hais no, lawv ntseeg cov lus sau hauv ntawv Yes Xus tau hais.
23 Vim nws nyob Yes Los Xos Lws Mas thaum ua lub Hmoov Hla, muaj coob leej pom tej cim nws ua, lawv ntseeg hauv nws npe ;
24 Yes Xus tus kheej tsis ntseeg lawv vim nws paub lawv tas,
25 Nws tsis ntshaw kom muaj leej twg ua tim khawv txog tib neeg rau nws ; nws tus kheej paub tib neeg nruab siab.

0 commentaires: