COV ZAJ NYEEM HNUB 25/03/2012
( Hnub chiv 5 Caij 40 - Xyoo B )
  • Zaj nyeem 1 : Yes Les Mias 31,31-34
31 Huab Tais tsa ncauj hais : “Nov yog cov hnub nyoog kuv nrog His Xais Lais tsev thiab Yus Das tsev cog lo lus tshaib
32 Nws tsis zoo li lo lus cog kuv tau hais rau lawv cov txiv hnub kuv nthos lawv tes coj tawm Hais Nkws Tos teb uas lawv tau txiav kuv lo lus tu, kuv li kuv ua tswv saib ntsoov lawv, Huab Tais hais li ntawd.
33 Nov yog lo lus uas kuv cog nrog His Xais Lais tsev dhau cov hnub nyoog ntawd, Huab Tais hais tias : kuv yuav muab kuv txoj cai ntsaws ntso hauv lawv thiab muab sau hauv lawv siab, kuv yog Tswv Ntuj rau lawv thiab lawv yog kuv haiv neeg.
34 Tsis txog lawv yuav sib qhia ib leeg rau ib leeg hais tias : nej yuav tsum paub Huab Tais ; vim sawv daws yuav paub kuv txij tus yau rau tus loj, Huab Tais hais li vim kuv yuav zam lawv cov txim thiab yuav tsis xam lawv cov txhaum ntxiv.”

  • Zaj nyeem 2 : Hes Nplaws 5,7-9
7 Ntawm nws, hnub nws tseem muaj cev nqaij, nws tau thov thiab quaj pe kua muag si tus muaj peev xwm cawm tau kiag nws hauv lav tuag vim nws mloog lus,
8 Twb yog tseem Leej Tub los nws mloog lus txog txij raug txom nyem
9 Txhua nrho, nws thiaj ua tus cawm neeg mus ib txhis rau cov mloog nws lus ;
  • Zam Ntawv Moo Zoo 12,20-33
20 Hauv cov neeg nce tuaj hawm thaum lub hmoov ntawd ib co yog Hes Las,
21 Lawv txawm txav los ntawm Fis Lis Pos nyob Npes Xais Das Nkas Lis Lais thiab nug nws hais tias : “Huab Tais, peb xav pom Yes Xus.”
22 Fis Lis Pos txawm los hais rau As Nres, ces As Nres thiab Fis Lis Pos nkawd los hais rau Yes Xus.
23 Yes Xus hais rau nkawd tias : “Txog sij hawm neeg Leej Tub nto koob meej lawm.
24 Kuv hais tseeb tseeb rau nej, yog lub noob nplej poob hauv av tsis tuag, nws yuav nyob ib lub kheej ; yog nws tuag, nws yuav txi txiv ntau.
25 Leej twg nyiam nws txoj sia yuav ua nws ploj, tus ntxub nws txoj sia hauv ntiaj teb no yuav khaws tau txoj sia ib txhis cia.
26 Yog leej twg tiam kuv, kom nws raws kuv, ntawm qhov chaw kuv nyob, kuv tus tub txib yuav nyob ntawd thiab ; yog leej twg tiam kuv, Leej Txiv yuav hwm nws.
27 Ziag no, xyov kuv ntsuj plig ua cas thiab kuv yuav hais zaj twg ? Txiv, cawm kuv ntawm sij hawm no, tiam sis, twb yog sij hawm no kuv thiaj tuaj,
28 Txiv, kom xwv koj npe nto koob meej.” Ib lub suab tuaj saum ntuj tuaj : “Kuv twb nto koob meej thiab kuv tseem yuav nto koob meej tshaj.”
29 Npoj neeg sawv ntawd hnov dheev txawm hais tias yog xob ua, tej txhia hais tias : “Ib tug tshiab hais tuaj rau nws.”
30 Yes Xus teb hais tias : “Lub suab no tuaj tsis tim kuv, tiam sis tim nej.
31 Zim txwv no, lub ntiaj teb raug txiav txim, ntiaj teb no tus thawj dab yuav raug ntiab tawm sab nraud ;
32 Thaum kuv raug tsa siab ntawm daim av, kuv yuav nqus sawv daws rau kuv.”
33 Nws hais li ntawd txhais txoj ke tuag nws yuav tau tuag.


0 commentaires: