Rau hnub tim 11 lub 03 hli 2012

Tsoom ntseeg thiab phooj ywg txhua leej,

Peb nyob hauv lis piam hnub Chiv 3 lub caij 40. Cov ntsiab lus hnub no peb xav hais txog yog Tswv Ntuj tus txhooj tus cai qhia rau tsoom tub ki His Xais Lais thiab Yes Xus kev meem txom rau cov neeg tuaj muab lub tuam tsev teev ntuj ua kiab khw lub chaw lag luam.

Tas lub ntiaj teb neeg puav leej yog Tswv Ntuj tsim, yog Tswv Ntuj me nyuam. Tiam sis, hauv tas tsoom me nyuam, Tswv Ntuj ntshaw kom muaj ib haiv neeg los coj kev teev hawm Tswv Ntuj raws txhooj raws cai. His Xais Lais raug xaiv ua haiv neeg ntseeg thiab teev Tswv Ntuj. Yuav ua cas qhia His Xais Lais kom paub Tswv Ntuj cai ? Yog li, Tswv Ntuj yuav tsum coj His Xais Lais tawm ntawm nws lub qub neej (ua Hais Nkws Tos qhev) mus hla hav suab puam, muab 40 xyoo los kawm kev teev ntuj, nyiaj tshaib yoo nqhis, noj kuam cej kuam xua mas nas tuav siav rawv taug Tswv Ntuj tus roj tus hneev. Thaum Tswv Ntuj tshoj peb los teev Tswv Ntuj, peb kuj yuav tau tso lub qub neej nrog kwv tij koom dab koom qhua, ua dab qhev pov tseg, mus taug 2 xyoos kev ntseeg kawm kom paub teev hawm Tswv Ntuj. Peb txoj kev raug tshaib raug nqhis, noj kuam cej kuam xua yog peb kev mob siab tig pob ntseg mloog xib hwb thiab txiv plig qhuab qhia Huab Tais Tswv Ntuj rau peb, kom peb paub cia siab rau Tswv Ntuj. Tus ntseeg tshiab yuav tsum kawm kom paub teev ntuj, kom cog tau kev cia siab ciaj rau ntawm Tswv Ntuj, tsis txhob cia siab rau txiv neeb txiv muam, nrauj yus txoj kev ntshai poob plig kom tu taw hauv yus lub qub siab mus. Tus neeg ntseeg yuav tseg ncua txhob ntshaw kev ua neeb ua yaig li qub, nws pab tsis tau, kho tsis tau peb tus mob tus ntsaj. Peb los ib taws ua neeg teev Tswv Ntuj, peb txhob thaub qab ob taws nyiag kev rov tig pob ntseg mus npuab tej nyuag txiv neeb txiv muam, tej nyuag saub cuav teem caij teem nyoog saib yaig ntxiv. Hnub peb muaj dab ntub npau suav phem, ntsib keb txhawj xeeb, muaj mob dia hau, peb cia siab ntsoov rau Huab Tais Tswv Ntuj, tus muaj hwj huam, cog peb kev cia siab tuag nthi rau Tswv Ntuj : “3 Tsis txhob muaj lwm cov tswv ntuj rau koj ntawm kuv xub ntiag. 7 Koj tsis txhob muab koj tus Huab Tais Tswv Ntuj npe mus lem, vim Huab Tais yuav tsis pom zoo rau tus muab nws npe mus lem. 8 Nco ntsoov ua kom hnub xas npas ntshiab huv.” Nej twb pom muaj coob tus ntseeg, cov neeg siab me, nyiag kev thaub qab rov mus thawj txiv neeb txiv muam, ua neeb kho tag kuj tsis nyab xeeb tshaj. Peb twb ntshai dab looj koov, ntshai dab kawg nkaus los peb tseem pheej ua ib siab cev caj dab rau dab caij, cia dab zawm caj pas kom tuag. Tswv Ntuj tus muaj hwj huam, tus hlub peb, tus yuav pab tau peb, peb cav tsis kam khauj zig kom tom thawj, tsis pe, tsis thov tsis txi thiab tsis quav ntsej teev Tswv Ntuj pab li. Peb yeem nyiag kev rho nyiaj mus muas tsiaj txhu qaib npuas, xyab ntaw rau txiv neeb kho yus niag mob (hypertension, cancer…) thaum kawg yus tus neeg mob laug, mob hypertension thiab mob canser ntoog txog hnub nws ntawv nyob tag, qaij qaug nws mus nws lawm. Nkim yus tej nqe npaum li yuav tsiaj kho tas tsis tau. Yus lam ua neeg teev ntuj, yus twb tsis vam, twb tsis ntseeg Tswv Ntuj kom tom thawj. Yus hais tias puam chawj, xij peem Tswv Ntuj. Tiam sis, haj tseem yog Tswv Ntuj puam chawj yus. Luag yog Huab Tais muaj hwj huam, tus pluag yog yus, yus cav muaj plhus hais tias puam chawj luag. Peb yuav ceev faj txhob yuam kev li cov neeg siab me ib ncig ntawm peb nyob.

Yes Xus coj nws cov thwj tim nrog nws ua ke mus teev ntuj hauv lub tuam ceeb Yes Lus Xas Les. Nws pom neeg tuaj teev ntuj, lawv coj tej tsiaj txhu nplawg ntias los hauv tsev teev ntuj, teeb rooj tog thiab muab nyiaj txiag los tum pawg lug saum rooj tos pauv ua lag luam. Sawv daws coj kam ua kam li ntawd, tsis npaj siab teev ntuj hwm ntuj. Hnub xas npas tos, hnub Chiv, sawv daws lam tuaj ntsawm nkaus tsev teev ntuj, tsis yog tuaj teev ntuj, sawv daws tuaj qw nthe ua qog qees. Sawv daws coj tej tsiaj txhu tuaj tham plis plos khom nqe hauv lub chaw ntshiab, saib tsis taus Tswv Ntuj, ua rau Yes Xus meem txom : “15 Nws xuas cov hluas ua ib rab nplawm caum yaj thiab nyuj thiab cov pauv nyiaj tawm hauv tuam tsev, nchuav tej txiaj thiab ntxeev lawv cov rooj,16 Nws hais rau cov muag nquab : “Tshem tej ntawd ntawm no, txhob ua kuv txiv lub tsev ib lub tsev khw.”17 Nws cov thwj tim thiaj ras tias muaj lus sau tseg : “Kev tshua koj lub tsev hlawv kuv ua hluav.” Peb los ua neeg teev Tswv Ntuj, peb yuav tsum hloov tus qub cai, hloov lub qub siab thiab hloov tus qub neeg. Peb tus qub cai, tsis yog peb txoj kev teev dab qhuas hmoob, los kev muab tsiaj txhu tua ua neeb ua yaig, tua txi dab li peb siab xav xwb. Peb tus qub cai, kuj yog tej yam peb kov kam ua kam. Piv li tus poj niam los txiv neej nyiam ua plees ua yis nws yeej kov kam ua kam li ntawd; tus neeg thab plaub thab tus ub tus no kov kam ua kam plaub. Peb tso peb tus qub cai yog tso yam peb ua kam kov kam pov tseg. Tus neeg los teev Tswv Ntuj xyaum nrauj nws lub qub siab cib nyeej, muaj khib, siab kheej, siab lim hiam pov tseg, xyaum ua neeg siab ncaj, siav dav, siab loj li Yes Xus qhia rau peb coj. Peb yuav sib zam txhaum, xyaum hlub neeg, khuv leej neeg, xyaum ua neeg me txhob ua neeg muab hlob khav theeb li yav tas los. Tus qub neeg txawm teev dab qhuas, txawm teev ntuj yeej tsiv tsaim, nkhaus thiab lim hiam. Peb yuav tau hloov peb tus qub neeg no pov tseg.

Ib tsoom phooj ywg sawv daws, kev tig los ua ib tug neeg tshiab raws li Huab Tais Yes Xus lub Moo Zoo, tsis yog ua ib zaug yuav tau, yuav tau siv zog tas txhua hnub hauv yus lub neej. Peb yuav tau ceev faj txhob tos Yes Xus meem txom thiab rho nplawm rau peb li tej tsiaj txhu thiab cov neeg tuaj muab lub tsev teev ntuj ua kiab khw chaw lag luam. Peb tib neeg lub cev ntaj ntsug ntshiab huv yog Tswv Ntuj tsev, tsis txhob cia peb lub cev ua dev ua npua, txhob txov luag siav, txhob hiam neeg. Peb muab lub caij 40 no ua peb txoj hau kev hloov siab tshiab, muab peb txoj kev tub nkeeg teev ntuj nrauj tshem pov tseg. Txij no mus, peb nquag khaub zig Huab Tais Yes Xus tsis txhob quab yuam tus tib neeg twg. Thov Huab Tais Yes Xus pab peb txuag peb lub cev ntaj ntsug kom ntshiab huv.  

06.03.2012  Cwj Vuam Chiv

0 commentaires: