COV ZAJ NYEEM HNUB 01/04/2012
( Hnub chiv Nqaum Nplooj
Yes Xus nkag hauv Yes Lus Xas Les - Xyoo B )
  • Mas Kos Ntawv Moo Zoo 11, 1-10
1 Lawv mus txog ze ntawm Yes Los Xos Lws Mas cheeb tsam Npes Fas Zes thiab Npes Tha Nias ze roob txiv ntoo roj, nws xa nws ob tug thwj tim
2 Nws hais rau nkawd : “Neb mus tom lub zos ntawm neb hauv ntej, tam sis neb nkag mus, neb pom ib tug thav luj khi tseg tsis tau muaj dua neeg caij, neb muab nws daws coj los.
3 Yog muaj leeg twg hais rau neb : “Tim li cas neb ua li ntawd ? hais rau : Nws tus Huab Tais xav tau, nws yuav xa tam sis rov los ntawm no.”
4 Nkawd txawm mus, txawm pom tus thav luj khi nraum kev ze ntawm ib lub qhov rooj nkawd thiaj muab daws.
5 Ob peb leeg nyob ntawd txawm hais rau nkawd : “Neb daws tus thav luj ua tus tsi ?”
6 Nkawd hais rau lawv li Yes Xus hais ces lawv tso nkawd ua.
7 Nkawd coj tus thav luj los rau Yes Xus ; lawv muab lawv cov tsoos pua luj, Yes Xus zaum saud.
8 Thiab tseem muaj tsoos pua puv nkaus kev, ib txhia txiav nplooj pem tej los.
9 Ib co neeg ua ntej, ib co ua qab qw qog qees : “Os Xas Nas ! Hmoov zoo, tus tuaj hauv Huab Tais npe tuaj !
10 Hmoov zoo tus sawv peb txiv Das Vis kev ua vaj kav teb chaws, Os Xas Nas tus nyob siab tuaj !
  • Zaj nyeem 1 : Es Xais 50,4-7
4 Huab Tais Tswv Ntuj pub rau kuv muaj nplaig thwj tim kom txawj, kom pab tus qaug luj luas ib lo lus ; xub qhib, nws ntxov qhib kuv pob ntseg kom mloog lus li cov thwj tim.
5 Huab Tais Tswv Ntuj qhib kuv pob ntseg, kuv tsis npau dhi, kuv tsis thim rov qab.
6 Kuv thws kuv nrob qaum rau cov ntaus thiab cug kuv ob sab plhu rau cov dob plaub. Kuv tsis zais kuv ntsej muag rau lawv tsawm thiab lawv nto.
7 Huab Tais Tswv Ntuj tuaj cawm kuv, vim li ntawd, yuav muaj tus saib taus kuv, yim ua kuv ntsej muag tawv tam zeb tawv. Kuv paub tias kuv yuav tsis poob ntsej muag.
  • Zaj nyeem 2 : Fis Lis Pos 2,6-11
6 Tus ib txwm nyob txawm ntawm Tswv Ntuj, tsis liam tseev kom nrog Tswv Ntuj sib txig.
7 Yug los thooj li tib neeg, nws cia nws tus kheej tam zoj tus qhev : nws tus yam ntxwv tam zoj tib neeg,
8 Nws txo nws tus kheej qis yug ua neeg mloog lus txog qhov tuag, tuag nthi saum ntoo cuam.
9 Yog vim li ntawd, Tswv Ntuj thiaj tsa nws siab dua tej thiab pub koob haum rau nws lub npe loj dua tas tej npe tib si,
10 Kom xwv hauv Yes Xus npe, txhua lub hauv caug nyo nris pe tas nrho txheej ntuj saud, ntiaj teb no thiab puag nruab yeeb,
11 Tas txhua xeem lus lees paub Yes Xus Pleev yog Huab Tais rau Leej Txiv Tswv Ntuj lub hwj chim.
Yes Xus raug hiam raws Mas Kos Ntawv Moo Zoo 14,1-72;15,1-47
1 Tshuav ob hnub ua Hmoov Hla thiab noj ncuav mov tsis nphoo xab, cov thawj Leej Choj thiab cov thoob xwm ntawv sab laj nrhiav lus ntes Yes Xus coj mus tua.
2 Lawv sib hais zom zaws : “Tsis txhob ua kom ncaj lub caij ua hmoov, tsam tsoom pej xeem lam sawv los tiv.”
3 Thaum ntawd, Yes Xus tseem nyob Npes Tas Nis, nrog Xis Moo mob ruas nyob, nws tseem zaum ntawm rooj ; muaj ib tug poj niam chaws los, nqa tau ib hwj tshuaj tsw qab hom zoo tshaj tej thiab tus nqe hnyav kawg, muab lub hwj tsoo, nws muab hliv rau saum Yes Xus taub hau.
4 Ces qees leej yws zom zaws : “Nkim tej tshuaj tsw qab no ua tus tsi ?
5 Yog muab muag ces twb tau peb puas lub txiaj nyiag thiab pab tau tej pluag lawm.” Lawv tau yws tus poj niam.
6 Yes Xus thiaj hais lawv tias : “Cia nws ua nws ! Pheej yuav ua ntxhov nws siab ? Yog nws kev khuv leej nws ua rau kuv.
7 Tej pluag, nej yuav muaj nrog nej nyob ib sid, thaum twg nej xav nej cawm tau lawv thaum ntawd. Ntawm kuv, nej yuav tsis muaj kuv tas mus li.
8 Nws ua tag nrho li nws muaj peev xwm ua. Nws tsuag kuv lub cev tsw qab log kuv ua ntej.
9 Kuv hais tseeb rau nej : nyob tas ntiaj teb, qhov twg lub Moo Zoo yuav ri mus txog, luag yuav qhuas yam nws tau ua tas no nco ntsoov txog nws.”
10 Yus Das Kas Lis Yaus, ib leeg hauv pab kaum ob, tau mus ntsib cov thawj Leej Choj nrhiav kev muab Yes Xus rau lawv.
11 Hnov li ntawd, ua rau lawv zoo siab heev thiab cog lus yuav muab nyiaj pub rau nws. Txij li ntawd, Yus Das soj nraim ib lub zoo sij hawm.
12 Hnub xiab ib ua lub hmoov ncuav mov tsis nphoo xab, yog hnub tua tus tsiaj yaj hla, Yes Xus cov thwj tim nug nws tias : “Koj xav kom peb mus npaj koj pluav hmo hla nyob rau qhov twg ?”
13 Nws xa ob tug thwj tim : “Mus tom nroog, neb yuav ntsib ib tug txiv neej kwv ib hub dej, raws nws mus,
14 Hauv lub tsev nws chaws mus, neb hais rau tus tswv tias : Xib Hwb hais rau koj : kem tsev kuv yuav nrog kuv cov thwj tim noj pluas Hla nyob qhov twg ?
15 Nws yuav coj nej mus qhia nyob txheej saud, muaj ib chav dav txhij tag cia ua ib pluag noj, npaj hlo nyob ntawd rau peb.”
16 Cov thwj tim sawv kev mus tom nroog ; muaj tas raws li Yes Xus tau xub hais rau lawv, ces lawv npaj tau pluas Hla.
17 Yav tsaus ntuj, Yes Xus tuaj txog nrog pab kaum ob leeg.
18 Thaum lawv nyob ntawm rooj tseem noj mov, Yes Xus hais lawv tias : “Kuv hais tseeb rau nej : ib leeg hauv nej, nrog kuv noj mov, nws yuav muab kuv rau luag.”
19 Sawv daws ntshaus tag, lawv ib leeg zuj zus nug nws : “Puas yog kuv ?” 20 Nws teb lawv tias : “Yog ib leeg hauv pab kaum ob, nws nrog kuv koom tib taig.
21 Neeg Leej Tub yuav ploj raws li ntawv sau muaj tseg txog nws ; hos tus txom nyem yog tus muab nws rau luag ; qhov zoo tshaj rau nws, kheev lam nws txhob yug ua neeg.”
22 Thaum pluas hmo, Yes Xus nthos lub mov, hais zaj foom hmoov zoo, muab ntais faib rau lawv thiab hais tias : “Txais mus, yog kuv lub cev.”
23 Thiaj nthos lub ntim ua ntuj tsaug, nws muab rau tas lawv sawv daws haus.
24 Nws hais lawv tias : “Yog kuv roj ntsha, ntshav cog lus nchuav pub rau zeej tsoom.
25 Kuv hais tseeb rau nej : kuv yuav tsis haus cov kua txiv cawv mus txog hnub kuv yuav haus cov cawv tshiab hauv Tswv Ntuj lub ntuj.”
26 Thaum hu zaj nkauj cav txiaj ntsim tag, lawv thiaj sawv kev mus tim thaj txiv ntoo roj.
27 Yes Xus hais lawv tias : “Nej yuav poob plig tas, vim muaj lus sau tseg : kuv yuav nplawm tus tswv, pab yaj yuav pla tas.
28 Tiam sis thaum kuv sawv tsees los, kuv ua nej ntej rau Nkas Lis Lais.
29 Pob Zeb tsa ncauj hais rau nws : “Txawm sawv daws poob plig los tshuav kuv.
30 Yes Xus hais rau nws : “Kuv hais tseeb rau koj, hnub no koj, hmo no kiag, ua ntej qaib qua zaum ob, koj twb tsis lees kuv peb zaug.”
31 Nws tseem hais muaj ceem tias : “Txawm kuv yuav tsum nrog koj tuag, tseeb tseeb, tsis lam kuv yuav tsis lees koj ; tas sawv daws hais tib yam.”
32  Lawv thiaj mus rau ib thaj chaw muaj npe tias Nkes Xes Mas Nis, nws hais rau nws cov thwj tim : “Nej zaum ntawm no, kuv tseem yuav teev ntuj.
33 Nws coj Pob Zeb, Yas Kos thiab Zam nrog nws thiab nws ib ce pib xob thiab txhawj.
34 Nws hais rau lawv : “Kuv ntsuj plig chim yuav tuag, nej nyob ntawm no thiab zov hmo.”
35 Txawm nrug mus deb zog, nws poob nthav pem teb, thov ntuj saib lub sij hawm ntawd puas hla tau mus deb ntawm nws,
36 Nws hais tias : “As Npas Txiv, tas peev xwm yog koj ; tshem lub ntim no mus deb ntawm kuv, tiam sis tsis ua li kuv xav nyob ntawm koj xav.”
37 Nws rov los, nws pom lawv tsaug zog nris, nws hais rau Pob Zeb : “Xis Moos, koj puas tsaug zog ? Koj tsis muaj zog zov hmo ib chim lod ?
38 Nej yuav zov hmo thiab teev ntuj, kom nej txhob poob hauv kev ntxias ; sab ntsuj plig mas heev diam, tiam sis lub cev zuav zaws xwb.”
39 Nws rov txav mus ib ncua, teev ntuj hais lo qub lus.
40 Nws rov qab los pom lawv tsaug zog nris, lawv cov qhov muag txhav qhi, lawv tsis paub teb dab tsis rau nws.
41 Lwm peb nws rov los, nws hais rau lawv : “Nej tsaug zog tau thiab nej so ; tau lawm, sij hawm tuaj txog. Neeg Leej Tub raug ntes hauv cov txhaum tes.
42 Nej sawv tsees, nej mus ; tus muab kuv ruag ntes tuaj txog lawm.”
43 Nws tseem hais lus, ib sij huam, Yus Das, ib tug hauv pab kaum ob tshwm plaws nrog nws ib npoj neeg tuav ntaj thiab qws tuaj ntawm cov thawj leej choj, cov thoob xwm ntawv thiab cov txwj laus.
44 Tus muab nws rau lawv xub tuav tswv yim tseg rau lawv tias : “Tus kuv mus ntxais plhu, yog nws, nej tsawv nkaus nws khov kho coj mus.”
45 Tuaj txog ntua, txav zoj los ntawm nws hais tias : “Las Npis” ntxais loo nws ;
46 Lawv tib tsaug tes rau nws tsawv nkaus tau nws.
47 Muaj ib tug hauv lawv cov ntawd rho loo ntaj tib ntag thawj leej choj tus tub txib ib sab pob ntseg yaws hlo.
48 Yes Xus tsa ncauj hlo hais rau lawv : “Nej nqa ntaj thiab qws tuaj txhom kuv tam li tub sab ?
49 Kuv niaj hnub nyob hauv tsev txoos qhuab qhia ntawm nej, cas nej tsis ntes kuv, kom xwv tshwm sim tseg li hauv ntawv.”
50 Lawv tso plhuav nws sis huas khiav tag.
51 Muaj ib tug tub hluas liab qab npua ib daim thav ntxwv caum rawv nws, lawv muab nws ntes.
52 Nws tso plhuav nws daim thav ntxwv khiav tug liab qab tsuas lawm.
53 Lawv coj Yes Xus mus ntawm tus thawj leej choj, tas cov thawj leej choj, cov txwj laus thiab cov thoob xwm tuaj sab laj.
54 Pob Zeb nyob deb raws nws mus txog sab hauv, hauv tus thawj leej choj lub loog, nws zaum nrog cov tub qhe nte taws.
55 Cov thawj leej choj thiab tas rooj txiav txim nrhiav ib zaj lus pov thawj los liam Yes Xus kom txaus tua nws tiam sis lawv nrhiav tsis tau.
56 Muaj coob leej tuaj ua pov thawj liam nws tiam sis lawv cov lus tsis dhos.
57 Ib txhia sawv los ua pov thawj liam nws hais tias :
58 “Peb hnov nws hais li no : kuv rhuav lub tsev teev ntuj neeg txhais tes txhim no, peb hnub kuv tsa tau ib lub tsis yog neeg tes txhim.”
59 Tab txawm li los lawv cov lus tsis sib dhos.
60 Tus thawj leej choj thiaj sawv tsees hauv nruab nrab nug Yes Xus hais tias : “Koj tsis teb dab tsi rau lawv cov no tej lus hais koj ?”
61 Nws nyob ntsiag to tsis teb ib los. Tus thawj leej choj rov nug nws dua hais tias : “Leej Pleev, tus nto koob meej Leej Tub yog koj lod ?”
62 Yes Xus hais tias : “Yog kuv, thiab nej yuav pom neeg Leej Tub zaum ntawm tus muaj hwj huam sab xis tuaj nrog twv huab saum ntuj tuaj.”
63 Tus thawj leej choj dua rhe nws lub tsho tshaj sab hais tias : “Peb tseem nrhiav pov thawj ntxiv li cas ?
64 Nej twb hnov ntsoov nws rov taw tuam ntuj, nej xav li cas ?” Tas nrho cov ntawd txiav txim rau nws tsim nyog tuag.
65 Tej txhia pib nto nws, npog nws ntsej muag, xuas ncuav pias rau nws thiab hais rau nws : “Ua saub” Cov tub qhe los zom zaws xuas ncuav pias rau nws.
66 Pob Zeb nyob hauv loog, thawj leej choj ib tug ntxhais qhev tuaj,
67 Pom Pob Zeb nte taws, ntsia nruj nruj hais tias : “Koj thiab, koj twb nrog tus Yes Xus Nas Xas Les.”
68 Nws tsis lees, nws hais tias : “Kuv laj paub thiab kuv tsis to taub xyov koj hais dab tsi.” Nws tawm sab nraud txog ntawm maum kaum.
69 Tus ntxhais qhev pom dheev nws rov hais dua ntxiv rau cov nyob zom zaws ntawd hais tias nws nrog lawv pab ntawd.
70 Nws rov qab tsis lees, dhau ntawd ib pliag, cov nyob ntawd hais dua rau Pob Zeb : “Muaj tseeb tiag, koj yog lawv pab ntawd, koj yog neeg Nkas Lis Lais.”
71 Nws txawm yws thiab twv kiag : “Kuv tsis paub tus neeg nej hais ntawd.”
72 Tam sis ntawd, qaib qua zaum ob. Pob Zeb nco dheev txog lo lus thaum Yes Xus hais rau nws tias ua ntej qaib qua zaum ob, koj twb tsis lees kuv peb zaug ; xav txog lig ua nws quaj hmlav.
1 Cov thawj leej choj nrog cov txwj laus, cov thoob xwm thiab lub roob txiav txim cuab ntxov sab laj, lawv muab Yes Xus khi coj mus rau Pis Las Tos.
2 Pis Las Tos thiaj nug nws : “Koj puas yog cov Yus Dais tus vaj ntxwv ?” Nws thiaj teb tias : “Koj, tus hais.”
3 Cov thawj leej choj liam ntau nkawg rau nws.
4 Pis Las Tos rov nug nws ntxiv hais tias : “Koj tsis teb dab tsi ? Koj pom tej lawv liam koj ntawd.”
5 Yes Xus tsis teb ib los ua Pis Las Tos xav tsis tag.
6 Niaj lub hmoov, nws tso ib tug neeg raug txim rau lawv raws li lawv pom zoo.
7 Muaj ib tug npe hu ua Npa Las Npas nrog cov thab plaub ib nqag, muaj ib zaug lawv txhij neeg qw, nws tau tua neeg.
8 Npoj neeg pib nug ua qog qees rau nws raws li nws ua kam rau lawv.
9 Pis Las Tos teb rau lawv hais tias : “Nej puas kam kuv tso cov Yus Dais tus vaj ntxwv rau nej ?”
10 Nws paub ntsoov vim kev khib cov thawj leej choj thiaj coj tuaj rau nws.
11 Cov thawj leej choj txhib npoj neeg yeem tso Npas Las Npas rau lawv.
12 Pis Las Tos rov teb hais rau lawv : “Kuv yuav ua cas rau cov Yus Dais tus vaj ntxwv ?”
13 Lawv cov ntawd qw tias : “Muab nws cuam saum ntoo.”
14 Pis Las Tos hais rau lawv : “Nws tau ua phem dab tsi ?” Lawv yim qw nrov : “Muab nws cuam saum ntoo.”
15 Pis Las Tos ua siab tso Npas Las Npas kom npoj neeg zoo siab, coj Yes Xus mus nplawm tas cab mus cuam saum ntoo.
16 Cov tub rog coj nws mus hauv ib kem tsev txiav txim hu tau npoj zov keeb tuaj.
17 Lawv muab nws hnav liab, qhaib ib lub kauj pos rau nws ntoo.
18 Lawv ua txuj hawm nws : “Hawm cov Yus Dais tus vaj ntxwv !”
19 Lawv xuas hmuv khob nws taub hau, nto nws, txhos caug pe nws.
20 Thaum lawv tsim txom nws tas, lawv hle nws lub tso liab, muab nws tso rov rau nws hnav. Lawv cab nws los sab nraud kom coj nws mus cuam saum ntoo.
21 Lawv yuam Xis Moos Kws Les Nais, As Les Xas Nrais thiab Lus Fus nkawd txiv, mus teb los hla ntawd, kom kwv nws tus ntoo cuam.
22 Lawv coj nws mus saum thaj chaw Nkos Nkos Thas, txhais tias thaj chaw khauj khaum taub hau.
23 Lawv muab ib co cawv tsau tshuaj rau nws ; nws tsis haus.
24 Lawv muab nws cuam saum ntoo, muab nws cov ris tsho los rho ntawv faib rau lawv, leej twg tau yam twg.
25 Lawv cuam nws saum ntoo yog thaum peb teev.
26 Muaj ib daim phiaj sau cov lus nws raug kiam : “Cov Yus Dais tus vaj ntxwv.”
27 Lawv cuam ob tug tub sab nrog nws, ib tug sab xis, ib tug sab laug ntawm nws.
29 Cov neeg dhau kev thuam nws co hau nto hais tias : “Tus muaj plhus rhuav lub tsev teev ntuj thiab rov txhim peb hnub tau,
30 Kom nws tus kheej cia li nqes nroos saum ntoo cuam.”
31 Cov thawj leej choj ib leeg dhau ib leeg hnyos nrog cov thoob xwm : “Nws pom xeeb cawm tau luag, nws ho cawm tsis tau nws tus kheej;
32 Kom Leej Pleev His Xas lais tus vaj ntxwv nqes nroos saum ntoo cuam ziag no rau peb pom kom peb ntseeg.” Cov raug cuam nrog nws saum ntoo kuj thuam nws.
33 Thaum txog rau teev, tas nrho ntiaj teb tsaus nti mus txog cuaj teev.
34 Thaum txog cuaj teev, Yes Xus qw ib suab muaj ceem : “Es Los His, Es Los His, Les Mas Xas Npas Thas Nis, txhais tias : Kuv tus Tswv Ntuj, kuv tus Tswv Ntuj, ua cas koj tso kuv tseg ?”
35 Cov nyob ntawd, ib txhia hnov, lawv hais tias : “Yog nws hu Es Lias”
36 Muaj ib tug tso sas ntws mus muab ib lub xwb kuab raus cawv qaub chob tus ntsis hmuv pub rau nws haus hais tias : “Cia saib peb puas pom Es Lias tuaj txo nws nqes los.”
37 Tiam sis Yes Xus qw ib suab ncha ntws ces siav tu nrho.
38 Daim ntaub hauv lub tuam tsev teev ntuj ntuag rhe ua ob pluaj saum ncauj ti nkaus taw.
39 Tus xab txheeb nyob ntawd, ntawm nws xub ntiag pom nws siav tu li ntawd hais tias : “Muaj tseeb, tus tib neeg no yog Tswv Ntuj Leej Tub.”
40 Muaj ib co poj niam tuaj deb ntsia, muaj Mab Liab Mas Das Les Nes, Mab Liab Yas Kos yau thiab Yos Xes Tos nkawd niam thiab Xas Los Mes,
41 Thaum nws tseem nyob Nkas Lis Lais, lawv tuaj raws nws thiab tiam nws thiab coob leej ntxiv lawv nrog nws tuaj rau Yes Los Xos Lws Mas.
42 Yog hnub ua ntej hnub xas npas neeg tseem tab tom npaj yuav tsaus ntuj,
43 Yos Xes nyob As Lis Mas Tais txawm tuaj, yog ib tug tseem ceeb hauv rooj sab laj, nws kuj tos ntsoov Tswv Ntuj lub ntuj, nws muaj peev xwm mus cuag Pis Las Tos thov Yes Xus lub cev.
44 Ua rau Pis Las Tos ceeb tias Yes Xus twb tu siav lawm ; nws thiaj hu tus xab txheeb los nug saib thaum twg Yes Xus twb tuag lawm.
45 Tus xab txheeb qhia tag, nws tso lus rau Yos Xes nqa tau tus qauv.
46 Yuav tau daim ntaub qhwv tuag, txo tau Yes Xus los, muab qhwv rau hauv daim ntaub thiab coj mus tso rau hauv ib lub qhov ntxa tho qhov tsua thiab muab daim txiag zeb los kaw rooj ntxas.
47 Mab Liab Mas Das Les Nes thiab Mab Liab Yos Xes Tos niam pom lub chaw lawv tso nws.

0 commentaires: