COV ZAJ NYEEM HNUB 15/04/2012
( Hnub Chiv 2 Hla  - Xyoo B )
  • Zaj nyeem 1 : Hauj Lwm 4, 32-35
32 Txoos npoj ntseeg ua tib lub siab thiab tib tug plig, tsis muaj leej twg aws tej cuab tam tias yog nws tus kheej tug tiam sis sawv daws ua tib cuab.
33 Npoj tshaj xo muaj peev xwm loj ua tim khawv txog Huab Tais Yes Xus kev sawv los, muaj txiaj ntsim loj nyob saum lawv txhua leej.
34 Nyob hauv lawv tsis muaj tus tshaib, vim cov muaj liaj teb thiab vaj tse muab muag nqa cov nqe cuab yeej
35 Tuaj tso ntawm npoj xa lus taw muab faib rau txhua leej tus twg ntshaw tau siv.
  • Zaj nyeem 2 : 1 Zam 5, 1-6
1 Leej twg ntseeg tias Yes Xus yog Leej Pleev, nws yug ntawm Tswv Ntuj los ; leej twg hlub tus ua tus xeeb, nws yuav hlub tus yug ntawm nws los.
2 Hauv tej no ua peb paub tau tias peb hlub Tswv Ntuj cov me nyuam : thaum peb hlub Tswv Ntuj thiab ua raws li nws cov lus qhia.
3 Tswv Ntuj kev hlub yog li no : kom peb nco nraim nws cov lus qhia thiab nws cov lus qhia tsis hnyav.
4 Vim tag cov yug ntawm Tswv Ntuj los yeej tuag nthi lub ntiaj teb : peb lub siab ntseeg ntawd yog kev yeej tuag nthi lub ntiaj teb.
5 Leej twg tus yeej lub ntiaj teb, kawg tus ntseeg tias Yes Xus yog Tswv Ntuj Leej Tub ;
6 Yes Xus Pleev, yog tus hla hauv dej thiab hauv ntshav tuaj, tsis nrog dej nkaus xwb, tiam sis nrog dej thaib ntshav ; yog Leej Ntuj Plig ua tim khawv vim tus tseeb yog Leej Ntuj Plig.
  • Zam ntawv Moo Zoo 20, 19-31
19 Tib hnub ntawd thaum tsaus ntuj, yog thawj hnub hauv lis piam, cov qhov rooj hauv lub chaw cov thwj tim nyob kaw tas, vim lawv ntshai cov Yus Das ; Yes Xus tuaj, sawv hauv nruab nrab, nws hais rau lawv : “Nyob thaj yeeb nej sawv daws”
20 Hais li tas, nws thws zoj tes thiab phab tav rau lawv. Cov thwj tim tau pom Huab Tais ua lawv zoo siab tas nrho.
21 Nws rov hais ntxiv rau lawv : “Nyob thaj yeeb nej sawv daws ; xws  li Leej Txiv xa kuv tuaj, kuv thiab kuv xa nej mus.”
22 Hais li tas, nws tshuab zoj ib pas, nws hais rau lawv : “Txais Leej Ntuj Plig Ntshiab ;
23 Yog nej zam txhaum rau tej txhia, lawv txhaum yuav muaj zam mus, yog nej tseg rau tej txhia, yuav nyob nraim.”
24 Tos Mas yog ib tug hauv pab kaum ob, muaj npe ua Dis Dws Mos, nws tsis nrog lawv nyob thaum Yes Xus tuaj.
25 Lwm cov thwj tim hais rau nws : “Peb twb pom Huab Tais lawm !” Tus no hais rau lawv : “Yog kuv tsis pom lub qhov ntsia hlau hauv nws tes thiab cev kuv ntiv tes rau lub qhov ntsia hlau thiab muab kuv txhais tes plhws nws phab tav, kuv yuav ntseeg tsis tau.”
26 Yim hnub tom qab, nws cov thwj tim tseem nyob rawv sab hauv thiab Tos Mas nrog lawv ua ke. Cov qhov rooj puav leej kaw tas, Yes Xus tshwm plaws tuaj sawv hauv nruab nrab, nws hais : “Nyob thaj yeeb nej sawv daws !”
27 Thiab hais rau Tos Mas : “Cev koj ntiv tes ntawm no ntsia kuv cov tes thiab cev koj txhais tes ntawm kuv phab tav thiab txhob ua tus tsis ntseeg, tiam sis ua tus ntseeg.”
28 Tos Mas teb rau nws : “Kuv tus Huab Tais thiab kuv tus Tswv Ntuj.”
29 Yes Xus hais rau nws : “Koj ntseeg vim koj pom kuv ; cov tsis tau pom lawv ntseeg, hmoov zoo.”
30 Yes Xus tseem ua ntau lub cim ntxiv ntawm cov thwj tim xub ntiag tsis muab sau tas rau hauv phau ntawv no.
31 Cov no muab sau tseg kom xwv nej ntseeg tias Yes Xus yog Leej Pleev Tswv Ntuj Leej Tub kom xwv tus ntseeg muaj txoj sia vim nws lub npe.


0 commentaires: