COV ZAJ NYEEM HNUB 06/05/2012
( Hnub Chiv 5 Hla  - Xyoo B )
  • Zaj nyeem 1 : Hauj Lwm 9, 26-31
26 Tuaj txog Yes Lus Xas Les, Xauv sim los nrog pab thwj tim, tiam sis lawv sawv daws ntshai nws thiab ntseeg tsis tau tias nws yog thwj tim.
27 Tiam sis Npas Nas Npas cab nws tes rau pab tshaj xo thiab piav rau lawv, ua li cas rau li cas nws pom Huab Tais ntawm kev thiab hais lus rau nws thiab ua cas nws tab meeg hais txog Yes Xus lub npe nyob Das Mas.
28 Nws thiaj nrog lawv nkag mus nkag los hauv Yes Lus Xas Les tab meeg hais txog Huab Tais lub npe,
29 Nws nrog cov Hes Las hais thiab tham pem, tiam sis cov ntawd xav muab nws rhuav.
30 Cov kwv tij paub li ntawd, lawv xa nws nqes mus Kais Xas Lais thiab coj nws dua Tas Xos.
31 Lub Koom Txoos tau nyob thaj yeeb thoob Yus Dais, Nkas Lis Lais thiab Xas Mas Lais, loj hlob thiab mus raws nraim kev hwm Huab Tais thiab vim muaj Leej Ntuj Plig Ntshiab nplij ua nws huam vam.

  • Zaj nyeem 2 : 1 Zam 3, 18-24
18 Cov me nyuam, peb tsis txhob sib hlub hauv lo lus thiab ntawm ncauj xwb, tiam sis hauv tes num thiab qhov tseeb tiag;
19 Li no, peb paub tias peb ua qhov tseeb tiag thiab peb lub siab yuav nyob tus yees ntawm nws,
20 Txawm peb lub siab muaj lus tib peb, Tswv Ntuj loj tshaj peb lub siab thiab paub tag nrho;
21 Cov zoo hlub, yog peb lub siab tsis muaj lus tib, peb muaj chaw vam ntawm Tswv Ntuj,
22 Thiab yam twg peb thov, peb yuav tau txais ntawm nws, vim peb coj nws cov lus qhia thiab ua haum nws siab nyiam ntawm nws,
23 Thiab nws cov lus qhia yog li no, kom peb ntseeg nws Leej Tub Yes Xus Pleev lub npe thiab kom peb ib leeg hlub ib leeg li cov lus qhia nws tso rau peb.
24 Tus coj nws cov lus qhia thiab nyob nraim hauv Tswv Ntuj thiab Tswv Ntuj nyob hauv nws thiab li ntawd peb paub nws nyob nraim hauv peb vim nws muab Leej Ntuj plig rau peb.

  • Zam Ntawv Moo Zoo 15, 1-8
1 “Kuv yog tseem tsob txiv cawv, kuv Txiv yog tus tswv cuab.
2 Tus ceg hauv kuv tsis muaj txiv, nws yuav tshem mus, tus ceg muaj txiv, nws yuav tu ntshis kom yim muaj txiv ntau.
3 Nej twb huv si vim lo lus kuv hais rau nej;
4 Nej nyob txawm hauv kuv thiab kuv hauv nej. Kuj tib yam tus ceg tsis muaj txiv yog nws tsis txawm rau tsob txiv, kuj tib yam rau nej yog nej tsis txawm hauv kuv.
5 Kuv yog tsob txiv nej yog cov ceg. Tus txawm hauv kuv thiab kuv hauv nws, tus no yuav muaj txiv ncw hna, tus tsis nrog kuv nej ua tsis tau dab tsi
6 Yog tus tsis txawm hauv kuv, yuav cuam pov tseg li tus ceg qhuav, luag yuav sau pov hauv hluav taws thiab yuav kub hnyiab.
7 Yog nej txawm hauv kuv thiab kuv cov lus txawm hauv nej, nej xav tau dab tsi, nej thov ces yuav muaj tuaj rau nej.
8 Qhov no ua kuv Txiv nto koob meej, kom nej muaj txiv ncw hna thiab nej ua tau kuv thwj tim.


0 commentaires: