COV ZAJ NYEEM HNUB 13/05/2012
( Hnub Chiv 6 Hla  - Xyoo B )
  • Zaj nyeem 1 : Hauj Lwm 10, 25-26.34-35.44-48
25 Pob Zeb nkag los, Kos Nes Lias tuaj ntsib nws txhos caug ntua ntawm nws taw pe nws.
26 Pob Zeb rub loo nws sawv hais tias : “Sawv ov, yog kuv xwb ov.”
34 Pob Zeb qhib ncauj hais tias : “Qhov tseeb, kuv pom tias Tswv Ntuj tsis kws leej twg cai,
35 Haiv neeg twg hwm nws thiab coj kev ncaj ncees, yog ua xis nws siab.”
44 Pob Zeb tseem tsa ncauj hais, Leej Ntuj Plig Ntshiab cia li nqes nroos rau tag cov neeg hnov Lo Lus.
45 Tas cov ntseeg ib txwm coj kev cai Yus Das, cov nrog Pob Zeb ua ke, ceeb tag, lawv zeem tau tias cov neeg teev pej kum dab puav leej muaj Leej Ntuj Plig Ntshiab puv nco.
46 Sawv daws puav leej hnov lawv txawj hais lus thiab cav txog Tswv Ntuj, Pob Zeb hais tias :
47 “Leej twg puas muaj cai txwv txhob muab dej ua cim ntxuav rau cov neeg puav leej tau txais Leej Ntuj Plig Ntshiab tib yam li peb ?”
48 Nws tso cai kom muab lawv ntxuav plig hauv Yes Xus lub npe. Lawv thov kom nws nrog lawv nyob ob peb hnub.
  • Zaj nyeem 2 : 1 Zam 4,7-10
7 Cov zoo nyiam, peb yuav sib nyiam sib hlub. Vim txoj kev hlub txhawv ntawm Tswv Ntuj. Cov hlub luag yog Tswv Ntuj me nyuam, lawv thiaj paub Tswv Ntuj.
8 Tus tsis hlub luag, nws tsis paub Tswv Ntuj, vim Tswv Ntuj yog kev nyiam kev hlub.
9 Tswv Ntuj muab nws kev hlub rau peb zoo li no : Tswv Ntuj xa nws Leej Tub ib leeg kheej tuaj nyob ntiaj teb no, kom peb ciaj sia vim muaj nws.
10 Kev hlub yog li no : tsis yog peb hlub Tswv Ntuj, yog nws hlub peb, nws thiaj xa nws Leej Tub tuaj ua txim dawb paug theej peb cov txhaum.
  • Zam Ntawv Moo Zoo 15, 9-17
9 Yes Xus hais rau nws cov thwj tim tias : Kuv hlub nej npaum Leej Txiv hlub kuv. Nej khaws kuv txoj kev hlub,
10 Yog nej mloog kuv cov lus qhia, nej khaws kuv txoj kev hlub ib yam li kuv mloog kuv Txiv lus qhia thiab kuv khaws nws lub siab hlub.
11 Kuv hais tej no rau nej kom kuv txoj kev kaj siab nrog nraim nej, kom nej muaj kev kaj siab puv nej.
12 Kuv lo lus qhia yog lo lus no : nej sis nyiam sis hlub zoo npaum li kuv hlub nej.
13 Tsis muaj lwm txoj kev hlub loj dua yus muab yus txoj sia pub yus tej phooj ywg.
14 Nej yog kuv phooj ywg, yog nej ua raws li kuv lo lus qhia.
15 Kuv tsis hu nej ua tub txib, vim tus tub txib tsis paub yam nws tus tswv ua. Zim txwv no, kuv hu nej ua phooj ywg, vim tas txhua yam kuv khaws tseg ntawm kuv Txiv, kuv qhia rau nej paub tag.
16 Tsis yog nej xaiv kuv, yog kuv xaiv nej, thuv nej, kom nej mus, kom nej txi txiv, kom nej cov txiv ruaj ntseg. Tas txhua yam nej ua kuv npe thov Leej Txiv, nws yuav muab tib si rau nej.
17 Kuv xav hais rau nej li no : kom nej sis nyiam sis hlub.0 commentaires: