COV ZAJ NYEEM HNUB 17/05/2012
( Huab Tais nce pem Ntuj  - Xyoo B )
  •  Zaj nyeem 1 : Hauj Lwm 1,1-11
1 Tes Os Fis Los, kuv tau sau thawj cov lus hais tas nrho thaum chiv keeb Yes Xus tau ua thiab qhuab qhia,
2 Mus txog hnub nws raug nqa hlo nws tau hais hauv Leej Ntuj Plig Ntshiab rau npoj xa lus pab neeg nws xaiv tau,
3 Thaum nws twb raug hiam tas, lawv yog cov nws tus kheej tuaj ntsib tug ciaj ciaj, nrog ntau yam puav pheej puv plaub caug hnub, ua rau lawv pom xyeem thiab hais txog Tswv Ntuj qaum ntuj,
4 Nrog nraim lawv, nws hais ntsees rau lawv kom txhob txav taw ntawm Yes Los Xos Lws Mos, tos ntsoov Leej Txiv lo lus cog cia nej hnov ntawm kuv.
5 Zam muab dej los ntxuav, hos nej yuav muab nej ntxuav hauv Leej Ntuj Plig Ntshiab tsis ntev hnub saum no.
6 Lawv txawm ua ib ke nug nws hais tias : “Huab Tais, puas yog zim txwv no koj yuav tsa tswv kav His Xais Lais ?”
7 Nws hais rau lawv : “Nej paub tsis tau lub caij nyoog los lub sij hawm Leej Txiv npaj tseg nyob ntawm nws tus kheej,
8 Tiam sis nej yuav txais ib lub hwj huam saum nej tuaj ntawm Leej Ntuj Plig Ntshiab thiab nej yuav ua kuv tim khawv txij Yes Lus Xa Les, Yus Das, Xas Mas Lias thiab mus txog npoo ntiaj teb.”
9 Hais li ntawd tas, lawv ntsia ntsoov, nws tshoom zuj zus ploj hauv twv huab ntawm lawv qhov muag.
10 Lawv tseem pheej ntsia saum ntuj nws mus lawm, ob tug txiv neej hnav tsoos dawb tshwm tuaj rau lawv,
11 Nkawd hais tias : “Neeg Nkas Lis Lais, tim li cas nej yuav sawv ntsia lub ntuj ? Yes Xus tus tshoom ntawm nej dua pem ntuj nws yuav rov tuaj yam nkaus li nej pom nws mus dua pem ntuj.”

  • Zaj nyeem 2 : Es Fes Xos 1, 17-23
17 Kom peb tus Huab Tais Yes Xus Pleev tus Tswv Ntuj, Leej Txiv nto koob meej pub tus ntsuj plig thoob tsib thiab mem tau rau nej kom nej paub nws,
18 Qhib nej siab pom kev nrog paub kev vam khom nws thiab kev nto koob meej npaum li cas ua cuab tam rau cov leej ntshiab,
19 Nws lub hwj huam loj npaum li cas rau peb cov ntseeg tas nrho nws lub zog ntawm nws lub peev xwm,
20 Nws nqes tes hauv Leej Pleev, tsa tau sawv lis tsees ntawm tsoom tuag, zaum ntawm nws sab xis saum txheej ntuj siab,
21 Saum toj txhua tus vaj ntxwv, tej hwj xyeej, hwj chim, hwj huam thiab huab tais, lub npe tag tej npe tsis yog hauv tiam neej no xwb, puag fab lwm tiam thiab ;
22 Tas puas tsav yam zwm rau nws qab xib taws, ntawm nws, pub nws ua tas lub koom txoos taub hau,
23 Koom Txoos yog nws lub cev, muaj tag nws txiaj ntsim puv npo.

  • Mas Kos ntawv Moo Zoo 16, 15-20
15 Nws hais rau lawv : “Mus thoob ntiaj teb tshaj lub Moo Zoo rau txhua tsav puas yam.
16 Tus ntseeg thiab ntxuav plig yuav tau kev cawm ; tus tsis ntseeg yuav raug txim.
17 Cov ntseeg, tej cim no yuav nrog nraim lawv : hauv kuv npe lawv yuav ntiab dab phem rau sab nraud, lawv yuav hais tej cov lus tshiab,
18 Lawv yuav tuav tau nab hauv tes thiab txawm haus tau tshuaj lom neeg  yuav tsis ua tau li cas rau lawv thiab lawv tsa tes saum cov neeg mob nkeeg yuav zoo tuaj.”
19 Thaum Huab Tais Yes Xus hais lus rau lawv tas, nws cia li mus dua saum ntuj zaum ntawm Tswv Ntuj sab xis.
20 Lawv cov ntawd cia li tawm mus tshaj lus qhov txhia chaw, Huab Tais nrog nraim lawv tes num thiab lus ciaj sia ua tau cim tshwm tuaj.

0 commentaires: