COV ZAJ NYEEM HNUB 17/06/2012
( Hnub Chiv 11 Nruab Xyoo - Xyoo B )
  • Zaj nyeem 1 : Es Xes Kias 17, 22-24
22 Huab Tais Tswv Ntuj hais li no : kuv yuav xaiv lub ntsis thuv siab, kuv yuav cia ib tug ceg mos ua hau muab tshais thiab cog rau saum ib lub roob loj thiab siab.
23 Kuv yuav cog rau saum ib lub roob siab His Xais Lais, nws yuav tuaj ntsuag yuav txi txiv, yuav yog ib tsob thuv raug qhov muag, tas tej noog yuav los nkaum ntxoo hauv nws thiab nyob hauv nws qab nplooj.
24 Tej ntoo nruab nrag yuav paub tias Huab Tais yog kuv, tus ntoo siab kuv ua tau kom qis, tus ntoo qis kuv ua tau kom siab, tus nyoos kuv ua tau qhuav, tus qhuav kuv ua tau kom ciaj, Huab Tais, kuv hais tau, kuv ua tau.
  • Zaj nyeem 2 : Kos Lis Nthos 5, 6-10
6 Cia siab lug tas hnub tas hmo thiab paub ntsoov tias nyob nrog peb lub cev, peb thoj nam deb ntawm Huab Tais;
7 Peb taug txoj kev mus raws kev ntseeg, tsis zoo li txoj kev ua yog toog;
8 Peb cia siab ntsoov thiab txaus siab thoj nam tawm peb lub cev no mus nyob ze Huab Tais;
9 Yog li, qhov peb yuav tau ntsej muag, txawm peb nyob los peb thoj nam tawm, kom peb tsuas muaj zoo rau nws.
10 Vim peb txhua leej kawg yuav cuas luam nrig ntawm Leej Pleev lub rooj txiav txim, kom xwv nyias lub cev txais yam nws tau ua, zoo los phem.
  • Mas Kos Ntawv Moo Zoo 4, 26-34
26 Nws hais tias : “Tswv Ntuj qaum ntuj zoo tam zoj ib tug tib neeg nrom noob saum nruab a,
27 Txawm nws yuav pw yuav sawv nruab hnub hmo ntuj, noob nthaw noob kaus hlob, nws tsis paub xyov tim li cas.
28 Ib pliag, av ua tau yub txi tau txiv, ua hnab thiab ntsiav puv nkaus hnab.
29 Thaum lub txiv laus txaus, nws cev nkaus liag vim txog caij sau qoob.”
30 Nws hais tias : “Peb yuav muab Tswv Ntuj qaum ntuj piv rau dab tsi los yuav muab zaj txhais twg los phim ?
31 Tam zoj ib lub noob zaub, yog lub noob me tshaj tas txhua yam noob, thaum tseb tas rau hauv av,
32 Nrom tag hlob tuaj, nws yog tsob loj tshaj txhua hom zaub, ua ceg ntxooj nyes muaj peev xwm ntxoov tau tej noog saum ntuj tuaj ua zes.”
33 Nws hais ntau zaj txhais li ntawd rau lawv raws li lawv muaj peev xwm hnov ;
34 Nws tsuas ua zaj txhais hais rau lawv xwb, thaum nyob ib cag nws mam txhais tas txhua yam rau nws cov thwj tim.0 commentaires: