COV ZAJ NYEEM HNUB 22/07/2012
( Nruab Xyoo Hnub Chiv16 - Xyoo B )
  • Zaj nyeem 1 : Yes Les Mias 23, 1-6
1 Huab Tais hais tias : Ua cas cov tswv cia cov tsiaj hauv kuv tshav zaub ploj thiab tawg tas,
2 Vim li, Huab Tais His Xais Lais tus Tswv Ntuj hais li ntawd txog nej cov tswv zov kuv haiv neeg nog zaub, nej cia kuv pab tsiaj tawg thiab cia lawv mus nrauj zoo, nej tsis saib lawv, kuv li kuv yuav tiam lawv tiv nej kev lim hiam Huab Tais hais li,
3 Kuv yuav mus coj cov seem hauv kuv pab tsiaj ntawm txhua lub teb chaws kuv coj lawv mus nrauj zoo, kuv yuav coj lawv los rau lawv lub tshav zaub lawv yuav huam vam thiab nroo ntws,
4 Kuv yuav tsa cov tswv zov lawv coj lawv nog zaub, lawv yuav tsis txhawj ntxiv yuav tsis ntshai tuav plig cos thiab yuav tsis muaj tus tshaib Huab Tais hais li,
5 Huab Tais hais tias hauv cov hnub nyoog ntawd, kuv yuav tsa ib tug ntsuag ncaj ncees sawv los rau Das Vis, ib tug vaj ntxwv sawv los kav, nws yuav soj ntsuam thiab nws yuav ua ncaj ua yog rau lub teb chaws.
6 Thaum nws caij nyoog, Yus Das yuav tau kev cawm thiab His Xais Lais yuav nyab xeeb, lawv yuav tuav nws lub npe no : peb kev ncaj tus Huab Tais.
  • Zaj nyeem 2 : Es Fes Xos 2, 13-18
13 Yav thaud nej nrug deb, ziag no nrog Leej Pleev Yes Xus, nej los tau ze vim Leej Pleev cov ntshav,
14 Nws yog peb kev thaj yeeb, muab ob los ua tau ib thiab rhuav tus ntsa cais npoj kev sib ntxhub hauv nws nqaij
15 Rhuav tus cai kem khiab kom ob tog ua dua tus neeg tshiab hauv nws tsim kev thaj yeeb,
16 Coj cov no thiab cov tod koom tib lub cev hauv Tswv Ntuj nrog ntoo cuam vim nws rhuav tau kev sib ntxub hauv nws,
17 Nws xwb tim tuaj tshaj kev thaj yeeb rau nej cov nrug deb thiab kev thaj yeeb rau cov ze,
18 Vim nws peb ib leeg thiaj nrog ib leeg koom tib tug ntsuj plig ntawm Leej Txiv.
  • Mas Kos Ntawv Moo Zoo 6, 30-34
30 Npoj tshaj xo sib sau ntawm Yes Xus hais rau nws txog tej num lawv ua thiab lawv kev qhuab qhia.
31 Nws hais rau lawv : “Tuaj nej tus kheej rau ib cag thiab nej mus so me ntsis.” Vim cov neeg mus los coob heev lawv twb tsis muaj caij noj mov.
32 Lawv caij nkoj txav mus rau ib cag xu kev.
33 Neeg pom lawv mus thiab coob leej paub, tas cov nroog mus taw khiav ua ke rau tod xub txog dua lawv.
34 Tawm los, nws pom ib npoj neeg coob ua rau nws siab dai ncuv lawv, vim lawv zoo tam zoj cov yaj tsis muaj tsw, nws pib qhuab qhia ntau yam rau lawv.
0 commentaires: