COV ZAJ NYEEM HNUB 15/07/2012
( Nruab Xyoo Hnub Chiv16 - Xyoo B )

  • Zaj nyeem 1 : As Mos 7,12-15
12 Leej choj As Mas Xias hais rau yaj saub As Mos tias : cia li khiav ntawm no coj koj tej lus mus, khiav mus lawm Yus Das teb. Koj thiaj yuav ua saub koob koj ncauj nyob nrad.
13 Tseg txhob ua saub nyob ntawm Npe Thes ntawm no. Yog vaj ntxwv lub chaw ntshiab, vaj ntxwv lub tsev txoos.
14 As Mos teb rau As Mas Xias tias : kuv cav tsis yog saub, tsis yog noob saub yug, kuv nrhiav noj cog ntoo.
15 Kuv tsuas saib tsiaj lawv tsiaj qab, tiam sis Huab Tais xaiv raug kuv, nws yog tus hais rau kuv : mus, koj mus ua saub rau kuv haiv His Xais Lais.
  • Zaj nyeem 2 : Es Fes Xos 1, 3-14
3 Tswv Ntuj tus nto koob meej peb tus Huab Tais Yes Xus Pleev Leej Txiv, tus foom tag qaum ntuj txheej siab koob hmoov rau peb hauv Leej Pleev,
4 Tus xaiv peb vim nws ua ntej txawm lub sim ceeb kom ntshiab huv txhob xyeej hlo rau nws hauv kev hlub,
5 Hom peb tseg ua nws cov tub sau vim Yes Xus Pleev raws qhov ntshaw li nws siab nyiam,
6 Qhuas nws lub txiaj ntsim muaj hwj chim tsa peb hauv tus zoo hlub.
7 Nws roj ntsha txhiv tau peb, thim kev txhaum npaum nws txiaj ntsim nplua mias,
8 Ua phwj yaws tuaj rau peb hauv kev thoob tsib thiab muaj tswv yim,
9 Qhia peb paub txog yam peb paub tsis tau li nws siab nyiam qhov nws ntshaw hauv nws
10 Kom txog caij kawg, sau nthwv rau Leej Pleev tes, tas qaum ntuj thiab saum daim av rau nws,
11 Vim nws thiaj xaiv tau peb npaj tseg kom tau li lub hom phiaj raws nws saib nyiam,
12 Kom peb cov tso siab rau Leej Pleev tau kev cav txog nws lub koob meej
13 Hauv nws, nej tau hnov tseem lo lus tseeb, lub Moo Zoo kev cawm tau nej, hauv nws ua nej ntseeg, tus Ntsuj Plig cog lus, tus Ntshiab, ntaus cim rau nej
14 Nws yog peb thooj cuab tam txog thaum peb tau nkaus txoj kev cawm qhuas nws lub koob meej.
  • Mas Kos Ntawv Moo Zoo 6, 7-13
7 Nws hu Pab Kaum Ob los cuag nws, yog thawj zaug nws xa lawv ua tej pwb pab ob leeg ua ke mus. Nws pub kom lawv muaj hwj huam tiv dab phem.
8 Nws hais kom lawv txhob nqa dab tsi taug kev li, tsuas nqa tib rab cwj nrig, txhob nqa mov, txhob nqa hnab, txhob ntim nyiaj sia ntawm duav :
9  “Nej rau khau khiab, txhob npaj tsoos kom tau hloov.”
10 Nws tseem hais ntxiv rau lawv : “Lub tsev twg txais nej so, nej nyob hauv mus txog hnub nej sawv kev.
11 Yog muaj thaj chaw twg, luag tsis pom zoo txais nej, tsis mloog nej lus, nej kav tsij khiav nchos tej plua av lo nej taw tib si cia, li ntawd yog ua ib qho tim khawv rau lawv.”
12 Lawv sawv kev mus, lawv tshaj lus kom tig los hloov siab tshiab.
13 Lawv ntiab ntau tus dab khiav, muab roj pleev ntau leej neeg mob thiab kho lawv zoo tas los.

0 commentaires: