COV ZAJ NYEEM HNUB 02/09/2012
( Nruab Xyoo Hnub Chiv 22 - Xyoo B )
  • Zaj nyeem 1 : Txoj Cai Ob 4,1-2.6-8
1 Mos Ses hais rau tsoom pej xeem tias: “Tsoom His Xas Lais, nej mloog cov cai thiab tej kab ke kuv qhia rau nej zaum no kom nej coj raws nraim li ntawd ces nej yuav ciaj sia nyob, nej yuav nkag mus txais lub teb chaws Huab Tais nej cov yawg koob tus Tswv Ntuj muab pub rau nej
2 Thiab tsis txhob ntxiv dab tsi, tsis txhob tshem dab tsi ntawm tas tej kuv qhia rau nej. Tiam sis, nej yuav khaws Huab Tais nej tus Tswv Ntuj cov cai raws nraim li kuv teev rau nej.
6 Nej nco ntsoov tseg muab khaws siv, nej thiaj yuav ua neeg thoob tsib, ua neeg ntse ntawm tag pej kum neeg xub ntiag. Thaum lawv hnov hais txog txoj cai no, lawv yuav tsa suab hlo qhuas : Tsis muaj ib haiv neeg thoob tsib thiab ntse cuag haiv neeg loj ntawd !
7 Haiv neeg loj twg tej huab tais nyob ze lawv npaum peb tus Huab Tais Tswv Ntuj nyob ze peb tav twg peb hu txog nws ?
8 Haiv neeg loj twg tej cai thiab tej kab ke yuav ncaj ncees cuag txoj cai kuv muab cev rau nej hnub no ?”
  • Zaj nyeem 2 : Yas Kos Npos 1, 17-18.21b-22.27
17 Yam paj tshab zoo thiab koob hmoov loj nqes saum txheej siab txoj kev pom kev leej txiv los, ntawm nws tsis muaj thim nstuav los dub nyos tuaj
18 Vim nws ntshaw, nws thiaj ua kom peb yug ntawm lo lus ncaj ncees ciaj ua nws cov noob tshiab ntawm txhua yam nws tau tsim muaj
21 Khaws mos nyoos lo lus mus nrom lo muaj peev xwm cawm nej ntsuj plig
22 Nej ua kom tau li lo lus hais txhob ua cov mloog dag ntxias nej.
27 Rau Leej Txiv Tswv Ntuj, txoj kev ntseeg huv tsis luab tsuab yog li no : mus hlub cov poj ntsuam tub ntsuag hauv lawv kev txhawj xeeb, txuag yus tus kheej huv tsis lo ntiaj teb.
  • Mas Kos Ntawv Moo Zoo 7, 1-8.14-15.21-23
1 Cov Fas Lis Xais thiab tus puav thoob xwm ntawv tuaj Yes Lus Xas Les tuaj, lawv sib sau los ntsauv Yes Xus.
2 Lawv pom tus puav thwj tim tsis xub ntxuav tes noj mov cia tes qias
3 Tas cov Fas Lis Xais thiab cov Yus Das ntxuav lawv tes ti luj tshib ua ntej noj mov caiv raws nraim tej laus qhuab qhia.
4 Thaum lawv rov tom kiab khw los txog, lawv tsis noj mov yog lawv tsis ntuag dej rau lawv thiab lawv tseem caiv ntau yam nruj raws li tej laus qhia kom ua : ntxuav khob, ntxuav phaj, ntxuav hub.
5 Cov Fas Lis Xais thiab cov thoob xwm nug Yes Xus tias : “Vim li cas koj cov thwj tim tsis ua raws li tej laus qhuab qhia kom ua ? Lawv nce tsum tes tsis ntxuav li.”
6 Yes Xus teb lawv tias : “Neeg dag, Es Xais tau saub txog nej hauv ntawv tseg tias : Haiv neeg no hawm kuv ntawm di ncauj, lawv siab nyob deb ntawm kuv
7 Lawv kev hawm kuv tsis tsim nqe, tsuas qhia tib neeg tus txhooj cai.
8 Nej xyeeb Tswv Ntuj lus qhia rau ib cag tuav ruaj nreb tib neeg tej kab ke.”
14 Nws rov hu npoj neeg los, nws hais rau lawv : “Tas nej sawv daws mloog kuv hais, kom nej to taub zoo.
15 Tsis muaj dab tsi nyob sab nraum tib neeg nkag hauv nws nruab nrog ua qias nws ; tsuas yog yam tawm hauv tib neeg los thiaj ua tib neeg qias
21 Vim tej yam nyob sab hauv neeg nruab siab, txhawv tej zaj khaus vos : yees loj, tub sab, tua neeg,
22 sib daj dee, cuaj khaum, lim hiam, ntxeev cuav, lwj liam, khib, thuam, muab hlob, khav theeb
23 Txhua yam kev phem no tawm sab hauv los thiaj ua qias tib neeg.”0 commentaires: