COV ZAJ NYEEM HNUB 05/08/2012
( Nruab Xyoo Hnub Chiv18 - Xyoo B )
  • Zaj nyeem 1 : Kev Tsiv 16, 2-4.12-15
2 Tsoom tub ki His Xas Lais yws yws Mos Xes thiab nws tus kwv As Loos nkawd nyob tom tshav suab puam.
3 Cov tub ki His Xas Lais hais rau nkawd tias : “Kheev yog peb tuag Tswv Ntuj tes nyob Hais Nkws Tos teb, thaum peb zaum ncig tej lauj kaub nqaij muaj mov noj seem noj so yuav zoo dua ! Neb xwb tim coj peb tawm tuaj mus hav suab puam no kom peb sawv daws tuag tshaib xwb !”
4 Huab Tais hais rau Mos Xes tias : “Kuv yuav ua kom mov poob saum txheej ntuj saud los rau nej. Haiv neeg yuav niaj hnub tawm nyias mus khaws nyias tug, kuv yuav sim nws siab, kuv yuav pom saib nws mloog los tsis mloog kuv txoj cai.
12 Kuv hnov cov tub ki His Xas Lais tej lus yws taus. Koj hais rau lawv tias : Thaum hnub poob qho tas, nej yuav noj nqaij, tag kis sawv ntxov, mov nej yuav noj seem noj so. Nej yuav paub, tus Huab Tais, yog kuv, nej tus Tswv Ntuj.”
13 Thaum tsaus ntuj, txawm muaj ib nthwv w ya tuaj npog lub yeej ; tag kis sawv ntxov, txawm muaj ib txheej lwg ncig lub yeej.
14 Thaum cov lwg qhuav tas, txawm muaj ib txheej hmoov mos mos li te khub khawv hauv pem teb puv tas plas suab puam.
15 Thaum lawv pom li ntawd, cov tub ki His Xas Lais sib nug zom zaws tias : “Mas Hub” txhais tias : “Ntawd yog dab tsi ?” Vim lawv tsis paub xyov yog dab tsi. Mos Xes hais lawv tias : “Mov, Huab Tais pub rau nej noj.”
  • Zaj nyeem 2 : Es Fes Xos 4, 17.20-24
17 Kuv hais thiab ua pov thawj li no hauv Huab Tais, nej txhob mus raws cov neeg teev dab qhuas, lawv raws kev muab hlob li lawv lub siab xav
20 Nej tsis tau kawm li ntawd ntawm Leej Pleev,
21 Yog nws tus kheej nej mloog thiab kawm ntawm nws raws li qhov tseeb hauv Yes Xus,
22 Cais nej lub qub neej thaud, tus qub neeg duj de raws kev mom kev dag,
23 Hloov dua tshiab raws nej tus ntsuj plig thoob tsib ntse,
24 Hnav dua tib neeg tshiab raws li Tswv Ntuj tsim ncaj ncees thiab ntshiab si muaj tseeb tiag.
  • Zam Ntawv Moo Zoo 6,24-35
24 Thaum npoj neeg pom tias Yes Xus tsis nyob ntawm ntug dej, kuj tsis pom nws cov thwj tim thiab. Cov neeg nce nkoj mus nrhiav Yes Xus tim Kas Fas Naus.
25 Lawv tuaj nrhiav tau sab ntug dej tid, lawv hais nws tias: "Las Npis, thaum twg koj twb tuaj ntawm no lawm ?"
26 Yes Xus teb lawv tias : "Kuv hais tseeb tiag rau nej : Nej nrhiav kuv, tsis yog vim cov cim nej tau pom, tiam sis vim nej tau mov noj tsau nej plab.
27 Nej txhob ua num nrhiav tej nyuag txhiam xws yuav ploj mus, hos nrhiav yam txhiam xws ruaj nreb muaj txoj sia nyob mus li, yam neeg Leej Tub yuav pub rau nej, yog nws, tus muaj Tswv Ntuj, Leej Txiv tus mem tes."
28 Lawv hais nws tias : "Peb yuav ua dab tsi thiaj ua tau Tswv Ntuj tes hauj lwm ?"
29 Yes Xus teb lawv tias : "Tswv Ntuj txoj hauj lwm yog kom nej ntseeg tus nws xa tuaj."
30 Lawv hais nws tias : "Lub cim zoo li cas koj yuav ua rau peb pom, kom peb ntseeg koj ? Txoj num twg koj yuav nqes tes ua ?
31 Thaud nyob hav suab puam, peb cov yawg koob tau noj mov mas nas; raws li Ntawv sau cia  : "Nws muab cov mov tuaj saum ntuj tuaj rau lawv noj."
32 Yes Xus teb lawv tias : "Kuv hais tseeb tseeb rau nej : Mais Xes tsis yog tus pub mov tuaj saum ntuj tuaj rau nej, yog kuv Txiv, tus pub tus tseem mov tuaj saum ntuj tuaj rau nej.
33 Tswv Ntuj tus mov yog tus nqes saum ntuj los thiab pub txoj sia rau lub qab ntuj neeg."
34 Lawv hais nws tias : “Huab Tais, thov koj pub tus mov ntawd rau peb tas mus li.”
35 Yes Xus teb lawv tias : “Kuv yog tus kuv yog mov muaj sia. Tus tuaj cuag kuv nws yuav tsis tshaib lawm ; tus ntseeg txog kuv nws yuav tsis txawj nqhis ntxiv.

0 commentaires: