COV ZAJ NYEEM HNUB 12/08/2012
( Nruab Xyoo Hnub Chiv 19 - Xyoo B )

  • Zaj nyeem 1 : 1 Vaj 19, 4-8
4 Nws hla hav suab puam ib hnub ke, nws tuaj zaum hauv tsob qab ntoo, nws hais qhov tuag rau nws ntsuj plig tias : “Ziag no txaus lawm, Huab Tais coj kuv ntsuj plig mus, kuv zoo tsis tshaj kuv cov yawg koob”
5 Nws tso cev pw hauv qab ntoos thiab tsaug zog lawm. Tab sis ib tug tshab xo txawm plhws thiab hais rau nws tias : “Kav tsij sawv thiab noj mov os”
6 Nws rua muag ntsia, muaj ib lub ncuav mov ci siav hauv hluav ncaig nyob ze ntawm nws taub hau thiab muaj ib plhuaj taub dej. Nws noj thiab haus tas nws rov qab tsaug zog.
7 Zaum ob, Huab Tais tus Tshiab rov qab plhws thiab hais nws tias : “kav tsij sawv thiab noj mov os ! Tsis li, txoj xub ke yuav ntev dhau rau koj.”
8 Es Lias thiaj sawv tsees los noj thiab haus tas. Cov txhiam xws no rov ua nws muaj zog tuaj. Nws thiaj mus kev plaub caug hnub thiab plaub caug hmo, mus txog Tswv Ntuj lub roob Hos Les. 

  • Zaj nyeem 2 : Es Fes Xos 4, 30-5, 2
30 Nej txhob ua Tswv Ntuj Leej Ntuj Plig Ntshiab tu siab, vim nws ntaus cim hom nej tos hnub txhiv neeg.
31 Kom lus tshawj chim, lus tsiv tsaim, lus npau, lus nthe, lus thuam ploj ntawm nej nrog txhua yam kev lim hiam.
32 Nej yuav tsum zoo ib leeg rau ib leeg, txawj xav, txawj sib zam rau nej zoo tam li Tswv Ntuj zam rau nej hauv Leej Pleev.
1 Nej yuav tig los yoog Tswv Ntuj yam li cov me nyuam ntxim hlub,
2 Taug txoj kev sib hlub yam li Leej Pleev hlub nej muab nws tus kheej rau peb ua txim thiab txi Tswv Ntuj laj ntxiag li tshuaj tsw qab.
  • Zam Ntawv Moo Zoo 6, 41-51
41 Yes Xus hais tias : “Kuv yog mov nqes saum ntuj los.” Cov Yus Das yws yws nws.
42 “Tus neeg ntawd tsis yog Yos Xes tus tub Yes Xus lod ? Peb twb paub nws niam nws txiv. Vim li cas nws yuav hais tais : Kuv nqes saum ntuj los ?”
43 Yes Xus teb tias : “Nej tsis txhob yws tug rau tug.
44 Tsis muaj leej twg tuaj cuag kuv tau, yog Leej Txiv tus xa kuv tuaj tsis ua kom nws los nrog kuv, thiab hnub kawg kuv yuav tsa nws sawv rov qab los.
45 Ntawv yaj saub sau tseg tias: Tswv Ntuj yuav tuaj ua tus qhia rau tas sawv. Leej twg mloog Leej Txiv lus qhuab qhia, nws tuaj cuag tau kuv.
46 Tsis muaj leej twg tau pom dua Leej Txiv. Tsuas kawg tus tuaj ntawm Tswv Ntuj tuaj, nws tib leeg thiaj pom dua Leej Txiv.
47 Kuv hais tseeb tseeb rau nej : leej twg ntseeg kuv, nws muaj txoj sia nyob mus li.
48 Kuv yog mov muaj sia.
49 Thaud nyob hav suab puam, nej cov yawg koob tau noj mov mas nas, lawv tuag tas lawm.
50 Tiam sis mov nqes saum ntuj los, leej twg tau noj, nws yuav tsis tuag.
51 Kuv yog mov ciaj sia nqes saum ntuj los ; yog leej twg noj cov mov no, yuav ciaj mus ib txhis, kuv nqaij yog yam mov kuv yuav muab pub rau ntiaj teb txoj sia.”

0 commentaires: