COV ZAJ NYEEM HNUB 19/08/2012
( Nruab Xyoo Hnub Chiv 20 - Xyoo B )
  • Zaj nyeem 1 : Paj Lug 9,1-6
1 Kev thoob tsib txhim tau nws lub tsev, nws txaug tau xya tus ncej
2 Nws tua tau nws cov tsiaj, tov tau nws cov cawv, rau tau nws lub rooj,
3 Nws xa nws cov ntxhais txib, saum lub ncov roob siab hauv lub nroog, nws qw
tias :
4 “Kom tus ruam tuaj ntawm no !” Nws hais rau cov tsis paub qab hau :
5 “Nej tuaj noj kuv mov thiab haus cov cawv kuv tov,
6 Thim txoj kev ruam ces nej yuav ciaj thiab taug txoj kev txawj ntse !”

  • Zaj nyeem 2 : Es Fes Xos 5,15-20
15 Nej yuav ceev faj tshaj plaws saib nej yuav coj li cas, txhob zoo li cov neeg tsis
paub tab, hos yam li cov thoob tsib,
16 Ua kom hnub nyoog no tau hauj lwm vim yog cov hnub phem.
17 Vim li, txhob ua cov tsis txawj xav, hos to taub yam Huab Tais ntshaw
18 Thiab tsis txhob qaug cawv, yog yam liam txwv, hos kom nej muaj Leej Ntuj Plig
puv npo nej,
19 Seev tuj taws nkauj paj nruag thiab nkauj plig rau nej thiab muab tag nrho nej los
hu nkauj qhuas Huab Tais,
20 Ua tsaug mus li rau txhua yam ua peb tus Huab Tais Yes Xus Pleev npe rau Leej
Txiv Tswv Ntuj.
  • Zam Ntawv Moo Zoo 6,51-58
51 Kuv yog mov ciaj sia nqes saum ntuj los ; yog leej twg noj yam mov no, yuav ciaj
mus ib txhis, kuv nqaij yog yam mov kuv yuav muab pub rau ntiaj teb txoj sia.
52 Cov Yus Das sib cav zom zaws tias : “Tus no yuav ua cas pub tau nqaij rau peb
noj ?”
53 Yes Xus hais rau lawv : “Kuv hais tseeb rau nej, yog nej tsis noj neeg Leej Tub
nqaij thiab tsis haus nws ntshav, nej tsis muaj sia hauv nej kheej.
54 Leej twg noj kuv nqaij thiab haus kuv ntshav muaj sia nyob ib txhis, hnub kawg,
kuv yuav tsa nws sawv ciaj sia.
55 Vim kuv nqaij yog tseem txhiam xws, kuv ntshav yog tseem kua.
56 Tus noj kuv nqaij thiab haus kuv ntshav nyob txawm tau hauv kuv thiab kuv hauv
nws.
57 Tam Leej Txiv tus ciaj sia yog tus xa kuv tuaj, tos kuv ciaj vim Leej Txiv, tus noj
kuv tus ntawd thiab yuav ciaj vim kuv.
58 Yam no, mov nqes saum ntuj los, tsis thooj yam nej cov txiv tau noj thiab lawv
tuag lawm. Tus noj yam mov no ciaj sia mus ib txhis.”

0 commentaires: