COV ZAJ NYEEM HNUB 26/08/2012
( Nruab Xyoo Hnub Chiv 21 - Xyoo B )
  • Zaj nyeem 1 : Yos Xuas 24,1-2a.15-17.18b
1 Yos Xuas caw tag His Xais Lais cov xeem sib txoos ntawm Saws Kes thiab nws hu cov laus His Xais Lais, cov thawj, cov txwj laus thiab cov thawj tub rog ; lawv tuaj sawv ntawm Tswv Ntuj xub ntiag.
2 Yos Xuas hais rau tag tsoom pej xeem :
15 “Nej ntsia hos tiam Huab Tais yog phem, hnub no xaiv rau nej leej twg nej xav tiam, puas yog cov tswv nej cov yawg koob tiam sab dej ub los cov As Mos tus tswv ntawm lawv av nej nyob no, kuv thiab kuv lub tsev yuav tiam Huab Tais.”
16 Tsoom pej xeem teb thiab hais tias : “Deb ntawm peb siab xav nrauj Huab Tais tseg mus tiam lwm cov tswv.
17 Vim Huab Tais peb tus Tswv Ntuj nws coj peb thiab peb cov yawg koob ntawm Hais Nkws Tos teb ntawm tsev ciaj qhev thiab peb pom nws ua cov hwj huam loj no txuag peb tag nrho saum txoj kev peb taug thiab hauv nruab nrab txhua haiv neeg peb hla dhau.
18 Peb thiab peb yuav tiam Huab Tais yog nws peb tus Tswv Ntuj.”
  • Zaj nyeem 2 : Es Fes Xos 5,21-32
21 Nej yuav ib leeg zwm ib leeg hauv kev hwm Leej Pleev,
22 Cov poj niam nyias hwm nyias tus txiv yam li rau Huab Tais,
23 Vim tus txiv yog tus poj niam lub taub haus yam li Leej Pleev Koom Txoos taub hau,
24 Raws li Koom Txoos zwm rau Leej Pleev, cov poj niam rau cov txiv tag nrho ib yam.
25 Cov txiv, nej hlub nej cov poj niam yam li Leej Pleev hlub lub Koom Txoos thiab muab nws tus kheej rau
26 Kom ua tau Koom Txoos ntshiab ntxuav huv hauv phiab dej vim lo lus
27 Kom nws ua tau lub Koom Txoos nto moo lug rau nws tus kheej, tsis txhob tsuas thiab txhob ntsws ib qho nws thiaj ntshiab thiab tsis muaj kiam
28 Cov txiv yuav hlub lawv cov poj niam li ntawd tam zoj lawv tus kheej lub cev ; tus hlub nws tus poj niam hlub nws tus kheej
29 Vim tsis muaj leej twg yuav ntxub nws tus kheej lub cev thiaj yug mov thiab txuag zias nws ib yam Leej Pleev thiab lub Koom Txoos.
30 Txawm tias tes taw, peb yog nws lub cev
31 Vim li, tib neeg thiaj yuav tso nws niam nws txiv tseg mus npuab nws poj niam, nkawd ob leeg yuav yog tib thooj nqaij
32 Lub ntsiab txawv heev, tos kuv hais li vim Leej Pleev thiab Koom Txoos
33 Li ntawd, nej ib leeg zuj zus yuav hlub nyias tus kheej tus poj niam yam li nyias, tus poj niam kom hwm tus txiv.
  • Zam Ntawv Moo Zoo 6,60-69
60 Muaj coob leej hauv nws cov thwj tim hnov li ntawd, lawv hais tias : “Lo lus no tsiv mloog, puas muaj leej twg xav mloog ?”
61 Yes Xus paub hauv nws siab tias nws cov thwj tim ywm li ntawd, nws hais rau lawv : “Li ntawd tsis haum nej lod ?
62 Kheev nej pom neeg leej tub nce mus saum lub chaw thaum ua ntej nws xeeb txawm
63 Ntsuj Plig thiaj muaj sia, cev nqaij tsis taus dab tsi ; cov lus kuv hais rau nej yog Ntsuj Plig thiab txoj sia.
64 Tiam sis ib txhia hauv nej twb tsis ntseeg.” Vim thaum chiv keeb Yes Xus twb paub cov tsis ntseeg thiab tus yuav ntxeev nws rau luag.
65 Nws hais tias : “Kuv hais li ntawd rau nej tsis muaj leej twg tuaj cuag tau kuv, yog Leej Txiv tsis tso kev rau nws.”
66 Txij li ntawd, nws cov thwj tim coob leej thaub qab, lawv tsis kam nrog nws mus lawm.
67 Yes Xus hais rau pab kaum ob : “Puas yog nej xav thim thiab lod ?”
68 Xis Moos Pob Zeb teb rau nws : “Huab Tais, leej twg peb yuav mus thawj? Koj thiaj yog tus muaj lus ciaj sia nyob ib txhis,
69 Peb li peb ntseeg, peb paub tseeb koj yog Tswv Ntuj Leej Ntshiab.”


0 commentaires: