COV ZAJ NYEEM HNUB 16/09/2012
( Nruab Xyoo Hnub Chiv 24 - Xyoo B )
  •  Zaj nyeem 1 : Es Xais 50, 5-9a
5 Huab Tais Tswv Ntuj qhib kuv pob ntseg, kuv tsis meem txom tsis lem rov qab
6 Kuv thws kuv nrob qaum rau cov ntaus kuv thiab cug kuv ob sab plhu rau cov dob hwj txwv, kuv tsis thaiv kuv ntsej muag rau lawv nto thiab tsawm
7 Huab Tais Tswv Ntuj tuaj cawm kuv, yuav muaj tus saib taus kuv, vim li ntawd, yim ua kuv ntsej muag tawv tam zeb tawv, kuv paub tias kuv yuav tsis poob ntsej muag
8 Tus tuaj kuv tog, tuaj txog ze lawm. Tus twg xav liam kuv, peb ua ke mus hais ; tus liam teeb meem rau kuv, kom nws txav los
9 Saib ! Huab Tais Tswv Ntuj yog tus pab kuv ; leej twg yuav muab txim tau rau kuv ?
  •  Zaj nyeem 2 : Yas Kos Npos 2, 14-18
14 Kuv cov kwv tij, muaj nuj nqes dab tsi tus hais tias kuv muaj kev ntseeg kawg tiam sis tsis tau hauj lwm li, txoj kev ntseeg puas cawm tau nws ?
15 Yog tus kwv tij los tus muam twg liab qab nploog thiab tshaib txhiam xws yuav tuag
16 Muaj tus hauv nej lam hais : lawv rov mus nyab xeeb lug, tsev sov so nej yuav tsis tshaib, tsis pub dab tsi rau lawv yug siav hlo puas muaj nuj nqes ?
17 Txoj kev ntseeg tib yam, yog nej tsis tau hauj lwm li, nws tus kheej kuj tuag lawm
18 Tej txhia yuav hais tias : koj muaj kev ntseeg hos kuv tau hauj lwm ; qhia rau kuv koj txoj kev ntseeg tsis tau hauj lwm, kuv mam qhia kuv tes num ntawm kev ntseeg rau koj.

  • Mas Kos Ntawv Moo Zoo 8, 27-35
27 Yes Xus nrog nws cov thwj tim mus rau cov zos nyob cheeb tsam ntawm Xes Ntxas Les Fis Lis Pos. Ntawm tog kev, nws nug lawv : “Rau luag tej ob cag, kuv yog leej twg ?”
28 Lawv teb tias : “Yog Zam Ntxuav Plig, rau ib txhia yog Es Lias, lwm cov yog ib tug hauv cov yaj saub.”
29 Nws rov nug lawv ntxiv : “Nej ned, nej hais li cas ? Rau nej, kuv yog leej twg ?” Pob Zeb txais nkaus teb tias : “Koj yog Leej Pleev.”
30 Yes Xus thiaj txwv nkaus lawv nruj kom txhob qhia nws rau leej twg li
31 Thiab nws pib qhia rau lawv tias neeg Leej Tub yuav tsum txom nyem loj, cov txwj laus, cov thawj leej choj thiab cov thoob xwm yuav ntxo nws, ua kom nws tuag, peb hnub tom qab, nws yuav sawv rov los
32 Nws tab meeg hais li ntawd, Pob Zeb rub nws rau ib cag yuav qhia nws
33 Tab sis nws tig loo los ntsia nws cov thwj tim ntuas zoj Pob Zeb hais tias : “Lawv kuv qab, dab xas tas, koj tsis xav li Tswv Ntuj tsuas xav li neeg xwb”
34 Nws hu tsoom sid nrog cov thwj tim los, nws hais rau lawv : “Leej twg xav taug kuv qab, nws txhob xam nws thiab kwv tiag nws ntoo cuam caum kuv
35 Vim tus xav cawm nws ntsuj plig kawg ua poob mus, hos tus ua nws ntsuj plig poob tim kuv thiab lub Moo Zoo thiaj cawm tau tseg


0 commentaires: