COV ZAJ NYEEM HNUB 23/09/2012
( Nruab Xyoo Hnub Chiv 25 - Xyoo B )

  • Zaj nyeem 1 : Thoob Tsib 2, 12.17-20
12 Cov neeg nkhaus xav hauv lawv siab : Caws ntxiab rau tus ncaj, vim nws tiv peb, nws coj txawv peb coj, nws thuam peb tsis mloog Tswv Ntuj txoj cai thiab liam peb tso peb tej kab ke pov tseg tas
17 Peb ntsia saib nws puas hais tseeb, lub neej yuav mus xaus qhov twg
18 Tus ncaj ntawd pom xeeb yog Tswv Ntuj tub no Tswv Ntuj yuav pab nws, npo nws ntawm nws cov yeeb ncuab tes
19 Muab nws tsim txom thiab ua rau nws nyuaj siab, peb ntsia saib nws yuav zoo npaum li cas, sim saib nws yuav ntev npaum twg
20 Peb muab nws rhuav kiag tua kom tuag nthi, vim nws hais tias muaj tus yuav nrog tiv thaiv nws
  • Zaj nyeem 2 : Yas Kos Npos 3, 16–4, 3
16 Qhov twg muaj khib thiab sib nyom nyob ntawd ua dog dig ntxhov hnyo
17 Tiam sis kev thoob tsib saum ub thawj yam yog dawb huv, dua li yog kev thaj yeej, hlub tshua mos nyoos, sib yoog, kev khuv leej tawg paj, haum pheej, tsis ntxeev lus
18 Cov tsim kev thaj yeeb nrom tej noob ncaj ncees hauv kev thaj yeeb
1 Qhov twg sawv rog thiab qhov twg ntaus tsam hauv nej, puas tim nej tej yees thiaj ntaus tsam npaum li hauv nej ?
2 Ntshaw npaud los tsis tau thiaj khib nej thiab tua neeg los tseem tsis tau qees, nej ntaus tsam sawv rog los tsis tau yuav vim nej tsis kam thov
3 Txawm nej thov los tsis tau txais vim nej thov dog dig tsuav tau txhaws nej lub niag yees
  • Mas Kos Ntawv Moo Zoo 9, 30-37
30 Yes Xus nrog nws cov thwj tim hla xeev Nkas Lis Lais, nws tsis xav pub leej twg paub
31 Nws qhuab qhia nws cov thwj tim hais li no rau lawv : “Neeg Leej Tub raug ntes hauv tib neeg tes ; lawv yuav tua nws, tuag tas peb hnub tom qab, nws yuav sawv tsees los”
32 Lawv tsis to taub cov lus ntawd thiab lawv ntshai nug nws
33 Lawv mus rau Kas Fas Naus, txog tom tsev, nws nug lawv tias : “Nej sib cav dab tsi tom tog kev ?”
34 Lawv nyob dub lus vim tom kev lawv sib cav zom zaws saib leej twg loj tshaj
35 Zaum zoj, nws thiaj hu pab kaum ob thiab hais rau lawv : “Yog leej twg xav ua tus thawj, nws ua sawv daws tus kawg thiab ua sawv daws tub txib”
36 Nkaus hlo ib tug me nyuam los puag zoj hauv xub ntiag tso nyob nruab nrab lawv thiab hais rau lawv :
37 “Tus sawv kuv npe txais li tej me nyuam yaus no nws txais kuv thiab tus txais kuv tsis yog kuv nws txais yog txais tus xa kuv tuaj.”

0 commentaires: