COV ZAJ NYEEM HNUB 28/10/2012
( Nruab Xyoo Hnub Chiv 30- Xyoo B )

  • Zaj nyeem 1 : Yes Les Mias 31,7-9
7 Huab Tais hais li no : “Qw suab hom khaj rau Yas Kos thiab qhuas tus ua cov teb chaws taub hau, cav nej cov lus zoo los teev hawm thiab hais li no : Huab Tais, cawm koj haiv neeg cov seem His Xais Lais
8 Saib, kuv coj lawv pem qaum teb thiab hu lawv puag tim npoo ntiaj teb los ua ke, tus dig muag thiab tus zuav ces, tus poj niam cev hnyav thiab tus daws cev lawv tuaj sib txoos npau xi ntawm no
9 Lawv coj tej niag uas lus thov tuaj niag kua muag si laim, kuv yuav coj yuav pus lawv rau tus dej ntws nto taug txoj kev ncaj tsis dawm lawv kev, vim kuv yog His Xais Lais leej txiv thiab Es Fais yog kuv thawj tug tub”
  • Zaj nyeem 2 : Hes Nplaws 5,1-6
1 Txhua tus thawj leej choj tawm hauv tib neeg vim Tswv Ntuj tshoj nws ua tus pab tib neeg los cev tej txim thiab txi neeg cov txhaum
2 Tus muaj peev xwm mem tau rau cov tsis paub qab hau thiab yuam kev, vim nws tus kheej lub cev los muag ncee
3 Yog li nws yuav tsum txi rau tsoom pej xeem thiab rau nws tus kheej tej txhaum
4 Txhob muaj tug yuav muaj plhus yog Tswv Ntuj ua tus hu piv li As Loos
5 Tab Leej Pleev yog tus Leej Choj Loj, nws twb tsis khav lub hwj chim nws muaj, lo lus hais rau nws : “Koj yog kuv Leej Tub, hnub no, kuv yug koj”
6 Tseem hais li no nyob lwm qhov : “Koj, ua leej choj mus ib txhis raws li Mes Kis Xes Des tau kom”
  • Mas Kos Ntawv Moo Zoo 10, 46-52
46 Lawv mus rau Yes Lis Kos, thaum nws tawm ntawm Yes Lis Kos muaj nws cov thwj tim thiab ib npoj neeg coob, Tis Mais tus tub Npas Tis Mais, dig muag thov khawv zaum ntawm ntug kev
47 Hnov dheev tias yog Yes Xus Nas Xas Les, nws qw tias : “Yes Xus, Das Vis Leej Tub, khuv leej kuv yuas !”
48 Muaj coob leej cem nws kom ua twj ywm, tab sis nws yim qw nrov : “Das Vis Leej Tub, khuv leej kuv yuas !”
49 Yes Xus cia li nres nroos thiab hais tias : “Hu nws los” Lawv hu tus dig muag thiab hais nws tias : “Tso siab, sawv tsees, nws hu koj os”
50 Nws fiav sis nws lub tsho loj, dhia rhees mus cuag Yes Xus
51 Thiab Yes Xus teb nws hais tias : “Koj xav kom kuv ua dab tsi rau koj ?” Tus dig muag hais rau nws : “Las Npus Nis, kom kuv pom kev”
52 Yes Xus hais nws tias : “Rov mus, koj lub siab ntseeg cawm koj lawm os” Nws pom kev tam sim ntawd thiab taug kev lawv nws qab


0 commentaires: