COV ZAJ NYEEM HNUB 14/10/2012
( Nruab Xyoo Hnub Chiv 28- Xyoo B )
  • Zaj nyeem 1 : Thoob Tsib 7,7-11
7 Kuv tau thov, ces kev txawj ntse muaj tuaj rau kuv. Kuv tau pe, ces lub tswv yim thoob tsib tuaj nyob saum kuv.
8 Kuv nyiam nws tshaj tej cwj vag thiab tej theej kiab. Rau kuv, kev nplua nuj tsis muaj nuj nqes ib qho piv rau nws.
9 Kuv tsis yeem muab nws piv rau tej paj zeb paj tsua. Tas ntiaj teb thooj kub ntawm nws ib sab yog nyuag suab puam, nyiaj nyuag av nkos
10 Kuv nyiam nws tshaj kev tau zoo thiab kev zoo nkauj zoo nraug. Kuv yeem xaiv nws dua qhov pom kev, vim nws ci ntsa iab tsis qauj.
11 Tas puas tsav yam zoo nrog nws tuaj rau kuv thiab nws tes nplua nuj suav tsis paub txheeb.
  • Zaj nyeem 2 : Hes Nplaws 4, 12-13
12 Tswv Ntuj lo lus ciaj sia thiab muaj zog thiab zuag tshaj rab ntaj ob sab zuag thiab nkag ti nkaus ntsuj mam thiab ntsuj plig chaw ncau, lub hlwb thiab hlab ntsha, paub tag zaj tswv yim thiab lub siab xav
13 Tsis muaj tus tsav tsi yuav zais tau rau nws, tag nrho puav leej cuas luam thiab cuab tha lug rau nws qhov muag, peb yuav rau nqe lo lus
  • Mas Kos Ntawv Moo Zoo 10, 17-30
17 Nws tawm taug kev mus, ib tug neeg sas lam ua nws ntej, txhos caug ntua nug nws : “Zoo Xib Hwb, kuv yuav ua li cas kuv thiaj tau txoj sia nyob ib txhis ?”
18 Yes Xus hais nws tias : “Tim li cas koj hu kuv ua zoo ? Tsis muaj tus zoo, kawg Tswv Ntuj tib leeg kheej
19 Koj paub tej lus qhuab qhia : txhob tua neeg, txhob deev luag txij nkawm, txhob tub sab, txhob liam luag, txhob kaus luag, hwm koj niam koj txiv”
20 Nws teb : “Xib Hwb, kuv hwm rawv tej ntawd puag thaum kuv hluas”
21 Yes Xus ntsia ntsoov nws, hlub nws thiab hais nws : “Tshuav tib qho, rov mus muag tag yam koj muaj thiab pub rau tej pluag, koj yuav muaj cuab tam saum ntuj thiab tuaj caum kuv”
22 Hnov dheev lo lus ntawd, nws ntshaus ntsho chim siab hlo zam kev deb vim nws muaj teej tug ntau
23 Yes Xus ntsia ncig lees thiab hais rau nws cov thwj tim : “Cov kawg rau neeg muaj txiag nkag hauv Tswv Ntuj qaum ntuj”
24 Cov thwj tim txhawj rau nws cov lus, Yes Xus rov hais lus rau lawv : “Cov me nyuam, chaws hauv Tswv Ntuj qaum ntuj yeej cov kawg li
25 Tseem yooj yim tshaj rau tus ntxhuav chaws lub qhov koob dua tus nplua nuj chaws hauv Tswv Ntuj qaum ntuj”
26 Lawv haj yam txhawj sib hais zom zaws : “Leej twg thiaj yuav dim ?”
27 Yes Xus ntsia ntsoov lawv hais tias : “Ceeb laj rau neeg, tsis laj hlo rau Tswv Ntuj, vim dab tsi twb tau rau Tswv Ntuj”
28 Pob Zeb hais rau nws : “Peb tso ub no tseg thiab peb tuaj caum koj”
29 Yes Xus hais tias : “Kuv hais tseeb rau nej, tus tso vaj tse, kwv tij, muam, niam thiab txiv, me nyuam, liaj teb tim kuv thiab tim lub Moo Zoo
30 Yuav txais zim txwv no ib puas npaug : vaj tse, kwv tij, muam, niam, me nyuam, liaj teb nrog kev txom nyem thiab lwm tiam txoj sia nyob ib txhis”0 commentaires: