Rau hnub tim 07 lub 10 hlis 2012Ib tsoom ntseeg thiab phooj ywg hmov tshua,

Peb muaj lus zoo siab rov tuaj txoos ua npoj teev hawm Huab Tais Tswv Ntuj ua ke, nco Huab Tais Tswv Ntuj txiaj ntsim kev hlub peb. Leej Txiv Tswv Ntuj xa nws Leej Tub Yes Xus yug los ciaj neeg kom cawm tau peb.

Tsoom kwv tij neej tsa phooj ywg, nej xav li cas ? Peb twb paub ntsoov tias Huab Tais Tswv Ntuj thiaj yog tus loj, tus muaj hwj huam, tus hlub peb leej tib neeg. Tswv Ntuj yog tus tsim lub ntuj thiaj ntiaj teb, ua lub ntuj loj thiab muaj hwj huam npaum li ntawd thiab ntiaj teb dav li tom cas zoo nkauj tas nrho pub rau peb tib neeg kav ua peb tug. Tim li cas, ntiaj teb neeg feem coob twb tsis paub, tsis kam lees teev Tswv Ntuj ? Tsis tas li ntawd, hauv cov neeg ntseeg Tswv Ntuj, feem coob twb tsis nyiam thiab tsis npuab Huab Tais Tswv Ntuj kom tag siab. Muaj ntau tus neeg ntseeg thaub qab, tuaj yeem tso Tswv Ntuj pov tseg, mus thawj tej niag huab tais cuav ntsej lag muag dig, tsis muaj ib qho hwj huam. Yeej tsis txawv ntau txheej laus thaum ub kev teev huab tais cuav thiab teev dab qhuas :
-Haiv neeg Hais Nkws Tos txheej thaud, teev hawm lawv tej huab tais lub cev yog neeg, tiam sis tej taub hau thiab lub pliaj plhu yog tsiaj txhu : Rê huab tais hnub (taub hau noog dav thiab ntoo ib lub kauj vab), Thot yog huab tais thoob tsib (taub hau liab), Bastet huab tais tiv mob tiv ntsaj (taub hau miv)…
-Cov haiv neeg Hes Las thiab Los Mas tej huab tais : Aphrodite, Vénus yog niam huab tais kev hlub, Dionysos, Bacchus huab tais lom zem, Hermès, Mercure huab tais saub…
-Kawg haiv neeg His Xais Lais tib tug thiaj teev tus tseem Huab Tais Tswv Ntuj muaj siab muaj ntsws, txawj hlub neeg, tus tsim ntuj tsim teb.
-Tiam neej no cov huab tais yog kev lom zem, kev plees kev yis, kev noj haus, nyiaj txiag, kev ua nom ua tswv, kev txawj ntse : “18 Kuv tau hais ntau zaus rau nej thiab zaum no kuv hais quaj qaws rau nej, muaj coob leej taug kev ua Leej Pleev tus ntoo cuam yeej ncuab 19 Lawv kawg poob qho thiaj tag ; lawv lub plab ua lawv Tswv Ntuj thiab kev txaj muag ua lawv hwj chim, lawv taug ntiaj teb txoj xub ke 20 Peb li, peb yog qaum ntuj neeg thiab peb tos Huab Tais Yes Xus Pleev tus cawm neeg EFX 3,18-20” Peb cov neeg ntseeg muaj coob leej lub ncauj teev Tswv Ntuj, tiam sis, siab ntsws taug ntiaj teb txoj xub ke : ua neeg siab hlob, khav theeb, twb tsis nrhiav kom tau caij nyoog teev Huab Tais Tswv Ntuj. Vim li ntawd, peb yuav cuab pob tseg los mloog Huab Tais Yes Xus cov lus qhia hnub no. Tos muaj lub sim ceeb vim muaj Yes Xus nyob txawm, thiaj muaj lub sim ceeb ua Yes Xus tug. Yes Xus yog lub sim ceeb sab cev nqaij thiab sab ntsuj plig tus Huab Tais Vaj Ntxwv kav tag nrho lub sim ceeb. Tiam sis, Yes Xus tsis nyob twj ywm saum qaum ntuj xaiv kev tau zoo, tsis xa ib tug tub txib taj nws chaw (tshab xo tshiab) los ua neeg. Yes Xus tus kheej qhib rooj ntug nqes los ua neeg li peb kom cawm peb. Vim tib neeg tau yuam cai hla plaws Tswv Ntuj lus, qaug dab xas tas ntxias ua txhaum. Kev qaug dab xas tas ntxias ua rau tib neeg tsis sib hwm, muaj khib, sib ntxub, raug txom nyem, raug mob raug ntsaj, ploj thiab tuag. Tib neeg ploj tuag vim kev cam thawj yuam cai. Yes Xus yug ua neeg kho tib neeg kev cam thawj, coj neeg kev mloog Leej Txiv lus yam li Yes Xus mloog Leej Txiv lus tuag kus. Vim Yes Xus mloog Leej Txiv lus tuag nthi sawm Leej Txiv kev khuv leej tsa nws Leej Tub sawv hauv tsoom tub tuag rov ciaj sia : “9 Peb pom, Yes Xus, tus txo nws qis zog tsoom tshab xo, txog txij txom nyem tuag kus, sawm lub hwj chim thiab nto koob meej xwv nws kev tuag tsam rau txhua leej muaj Tswv Ntuj txiaj ntsim 10 Tos muaj txhua yam vim nws thiab txhua yam yog rau nws, yog nws tus coj coob leej tub ki muaj hwj chim tus cawm tau lawv tim txom nyem txaus 11 Yog nws tus ntshiab si thiab cov yuav ntshiab si tuaj txhawv tib lub caj ces los ; vim li, nws tsis txaj muag hu lawv ua kwv tij HN 2,9-11” Vim Leej Tub hlub peb npaum Leej Txiv hlub, tsis ntshai tiv kev iab kev daws, raug ntxub raug hiam, nrog tib neeg tuag ua pawg. Leej Txiv kev khuv leej tsa nws Leej Tub tuag sawv ciaj sia tsam rau tas ntiaj teb tsoom tub tuag sawv mus ua ntxaig nrog Leej Tub ciaj qaum ntuj sia nyob ib txhis.

Ib zeej tsoom neeg ntseeg, tav twg los peb pheej mus txoj qub kab taug txoj qub lw. Peb tsuas taij kom Huab Tais Yes Xus npo peb ntawm kev txhawj xeeb thiab kev puas ntsoog. Peb ntshaw kom peb ciaj sia ntev li ntev txhob txawj qaij qaug : “14 Pom dheev, ua Yes Xus xeeb txob, nws hais lawv : Nej cia cov me nyuam tuaj cuag kuv, txhob cheem lawv, vim qaum ntuj cia rau cov zoo li lawv 15 Kuv hais ncaj rau nej : tus tsis txais qaum ntuj yam me nyuam yaus, yuav chaws tsis tau mus hauv Mk10,14.15” Vim peb tsuas pom kev puas ntsoog yog kev tu siab, kem txom nyem thiab kev tsaus ntuj li neeg ntiaj teb zaj tswv yim xwb. Peb twb cog lus nrauj dab phem, nrauj tej huab tais cuav los npuab Yes Xus teev hawm Yes Xus. Peb yuav hloov peb tej qub siab, tej tswv yim qub no pov tseg, txais kev ntshaw thiab kev vam tshiab li tsoom leej ntshiab thiab Yes Xus kev qhuab qhia. Txoj kev ntshaw kev vam tshiab yog ntshaw thiab hlub Huab Tais Yes Xus. Yog peb ntshaw thiab hlub Huab Tais Yes Xus, peb yuav zoo siab nrog Yes Xus xaiv txoj kev khwv, tiv kev iab kev daw. Ib tug neeg khwv yog ib tug neeg tiv tshav tiv nag, nyiaj tshaib yoo nqhis. Peb nrog Yes Xus xaiv txoj kev khwv, peb yuav nrog Yes Xus hlub ntiaj teb neeg, qiv peb txhais tes rau Yes Xus plhws cov neeg raug tshaib raug nqhis, yam li cev peb tes hlub thiab plhws cov neeg tshaib thiab nqhis npaum li Yes Xus. Peb nrog cov neeg tshaib thaib nqhis txo lawv kem txom nyem kom sib kha. Yog peb nrog Yes Xus xaiv txoj kev khwv, peb yuav raug neeg ntxub raug neeg hiam peb, vim peb qiv peb lub ncauj thiab peb lub siab rau Yes Xus hlub neeg thiab pab neeg. Yog peb zoo siab nrog Yes Xus raug txom nyem, peb kev ploj kev tuag sawm Huab Tais Yes Xus nto koob meej thiab tsam rau peb txais Leej Txiv Tswv Ntuj txiaj ntsim.

Ib tsoom phooj ywg sawv daws, txoj kev ua neeg ntseeg thiab teev hawm Tswv Ntuj raws li peb cov poj yawm txwv txoob ntshiab, raws li cov thwj tim kev qhuab qhia thiab raws li Huab Tais Yes Xus lus qhia tsis yog ua li txoj cai hais kom ua xwb. Peb yuav ua cov neeg ntseeg thiab teev Tswv Ntuj siab loj siab dav tshaj txoj cai sau tseg rau ntawd : piv li txoj cai tso lus rau neeg rho me nyuam hauv leej niam plab, tiam sis peb yuav tsum hwm tus me nyuam txhob muab rho. Kev teev hawm Tswv Ntuj yog ntshaw thiab vam Tswv Ntuj cuag li tus me nyuam yaus ntshaw thiab vam nws niam nws txiv.

04.10.2012                      Cwj Vuam Chiv

0 commentaires: