COV ZAJ NYEEM HNUB 25/11/2012
( Leej Pleev lub sim ceeb tus Vaj Ntxwv )
  • Zaj nyeem 1 : Das Nias 7, 13-14
13 Kuv ua yog toog hmo ntuj pom dheev zoo li neeg leej tub nrog tej twv huab saum ntuj tuaj, lawv zam kev cia nws los ze ntawm ib tug laus neeg
14 Luag muab hwj huam, hwj chim thiab vaj ntxwv cob rau nws thiab tas txhia haiv neeg, txhia teb chaws, txhia xeem lus hawm nws, nws ua vaj kav ib txhis thiab nws kev kav yuav tsis txawj kawg

  • Zaj nyeem 2 : Qhib Yav Tom Ntej 1, 5-8
5 Yes Xus Pleev tus pov thawj tus tseem, tus xub yug hauv tsoom tub tuag los thiab ua ntiaj teb tsoom vaj ntxwv tus tub cag ; khwv saum tus hlub peb thiab vim nws cov ntshav tso peb dim plaws peb cov txhaum
6 Thiab yog nws tus ua peb ciaj vaj ntxwv, ua txiv muam rau Tswv Ntuj nws Leej Txiv, lub hwj chim thiab lub zog rau nws mus ib txhiab ib txhis, ua li
7 Saib ov, nws nrog thooj huab tuaj, cov qhov muag thiab cov tau nkaug nws yuav pom dheev nws, tas txhia haiv neeg saum daim av yuav quaj nyiav nws, ua li
8 Yog kuv tus thawj npe ntawv As Fas thiab tus tw ntawv Os Mes Nkas, Huab Tais Tswv Ntuj tus txawm keeb thiab tus dhau los thiab tus yuav tuaj tus muaj hwj huam hais li ntawd

  • Zam Ntawv Moo Zoo 18, 33b-37
33 Pis Las Tos hu Yes Xus thiab nug tias : “Koj puas yog cov Yus Das tus vaj ntxwv ?”
34 Yes Xus teb tias : “Koj hais koj kheej li ko los muaj neeg hais kuv rau koj?”
35 Pis Las Tos teb tias : “Saib kuv puas yog neeg Yus Das ? Koj haiv neeg thiab cov txiv muam cwb koj rau kuv, koj tau ua dab tsi ?”
36 Yes Xus teb tias : “Kuv nrim teb vaj ntxwv tsis nyob qab ntuj no, yog tias qab ntuj no yog kuv nrim teb, kuv tej tub txib yuav tiv thaiv tsis cia kuv cwb rau cov Yus Das, niam no kuv nrim teb tsis nyob nov”
37 Pis Las Tos teb nws tias : “Koj yog vaj ntxwv lod ?” Yes Xus teb tias : “Koj tus hais tias kuv yog vaj ntxwv, yog li ntawd kuv thiaj yug los thiab rau qhov ntawd kuv thiaj tuaj hauv qab ntuj no, xwv kuv ua tim khawv txog qhov tseeb tiag, leej twg tseeb tiag nws mloog kuv lub suab”
0 commentaires: