COV ZAJ NYEEM HNUB 02/12/2012
(Tos Huab Tais Chiv 1 - Xyoo C )
  • Zaj nyeem 1 : Yes Les Mias 33, 14-16
14 Hauv cov hnub ntawd, Huab Tais tsa ncauj tias kuv yuav ua kom tau li lo zoo lus kuv tau cog rau His Xais Lais tsev neeg thiab rau Yus Das tsev neeg
15 Thaum cov hnub nyoog ntawd, lub caij ntawd, kuv yuav ua kom nthaw rau Das Vis ib tug kaus tseeb thiab nws yuav ua qhov ncaj qhov tseeb hauv lub teb lub chaw
16 Thaum cov hnub nyoog ntawd, Yus Das yuav txais kev cawm Yes Lus Xas Les yuav tau nyob tus yees, luag yuav hu ua : “Huab Tais peb txoj kev ncaj”
  • Zaj nyeem 2 : 1 Tes Xas Los Nis 3, 12–4, 2
12 Thov kom Huab Tais ua nej sib hlub ib tug rau ib tug thiab rau sawv daws kom loj hlob thiab huam vam tam li peb rau nej
13 Kom txhawb tau nej tej siab ntsws ntshiab huv tsis muaj chaw xyeej ntawm peb Leej Txiv Tswv Ntuj thaum lub caij nyoog peb tus Huab Tais Yes Xus tshwm tuaj nrog nws tsoom leej ntshiab
1 Dua li ntawd, peb hais rau nej thiab thov caw nej hauv peb tus Huab Tais Yes Xus, nej twb tau kawm ntawm peb yuav taug txoj kev twg thiaj ntxim Tswv Ntuj, xwv nej taug txoj kev ntawd nej thiaj yuav txawj dua ntawd
2 Vim nej twb paub Huab Tais Yes Xus tej lus peb tau hais kom nej ua

  • Lus Kas 21, 25-28.34-36
25 Yuav muaj tej lub cim saum lub hnub, lub hli thiab cov hnub qub, nyob saum daim av, cov haiv neeg yuav ntshai rwg txhawj xeeb vim dej ntuj thiab nplaim dej nphau ua qeeg nkaws
26 Ua rau tib neeg ntshai poob plig cos rau tej xwm tuaj raug lub ntiaj teb, tej hwj huam txheej ntuj saud yuav nphau tag
27 Luag yuav pom neeg Leej Tub tuaj saum ib twv huab muaj hwj huam nto meej nto moo loj tas nrho
28 Thaum tej xwm ntawd pib tshwm tuaj, nej sawv tsees los thiab tsa nej taub hau, kev txhiv nej tuaj txog ze lawm
34 Nej ceev faj nej tus kheej tsam nej lub siab qaug rau kev quav dej quav cawv thiab txhawj xeeb lub neej no nej twb tsis faj tos nco hnub ntawd tuaj nphav nej
35 Li lub vas, yuav tuaj khwb txhua tus tib neeg txawm saum daim av 
36 Nej yuav xyuam xim, teev ntuj txhua sij hawm, nej thiaj muaj zog maim dhau thaum tej ntawd tshwm sim tuaj thiab sawv ntsug tsheej ntawm neeg Leej Tub xub ntiag

0 commentaires: