Lus tshaj Moo Qaij Qaug nyob xeev 57

YAJ Txiaj Hawj, 60 xyoo, yog ib tug xib hwb kub siab lug rau kev tshaj Tswv Ntuj lus, nws tau tso nws cov niam tub sawv daws tseg, nws muaj 3 txwg ntxhais vauv thiab 2 txwg tub nyab thiab ib tug tub ntxawg. 

Tsev xyom cuab yuav npaj nws lub ntees txij hnub tim 1 lub 12 hlis nyob rau huav lub chav tsev :
Pompes Funèbre Pascal Leclerc
rue Fontaine de l'Auge (à côte de Lidl) -  57245 JURY
 


Peb nrog nws tsev xyom cuab muaj kev tu siab, sawv daws pab thov Tswv Ntuj rau nws cov niam tub.


Aumônerie Hmoob

Tsev xyom cuab, uas yog Yaj Txiaj Hawj nkauj muam, tub nyab, ntxhais vauv, xeeb leej xeeb ntxwv, kwv tij... los ua nej ib los tsaug hais tias :  "Nej tau laug nej lub dag lub zog, nqa nyiaj qas ntsos tuaj pab peb nta peb txiv los peb tij peb yawg lub ntees ntseg li ntseg puav tam li ncej txawb lawm. Tsuas nqa tes ua nej ib los tsaug qhuav qhuav xwb nawv mog. Thov kom Tswv Ntuj pub txoj Hmoov zoo rau nej.
 Kom nej sawv daws noj qab nyob zoo, ua yam twg los kom tau yam ntawd raws li nej lub siab xav."

 

0 commentaires: