COV ZAJ NYEEM HNUB 09/12/2012
(Tos Huab Tais Chiv 2 - Xyoo C )

  • Zaj nyeem 1 : Npas Lws 5, 1-9
1 Yes Lus Xas Les, hle koj daim tsoos chim siab thiab txom nyem cia, hnav Tswv Ntuj daim tsoos hwj chim mus ib txhis
2 Muab Tswv Ntuj lub tsho loj ncaj ncees rau koj hnav, ntoo Huab Tais hauv phuam hwj chim saum koj taub hau
3 Tswv Ntuj yuav muab koj lub meej mom ua nto moo lug hauv qab ntuj
4 Tswv Ntuj yuav tis cov npe no rau koj mus tas ib sid : thaj yeeb kev ncaj ncees thiab lub hwj chim hwm Tswv Ntuj
5 Sawv tsees, Yes Lus Xas Les ! Koj mus sawv pem lub chaw siab tig ntsia sab toob fab : pom Tswv Ntuj Ntshiab lo lus txoos koj cov me nyuam puag qab ntug ntsa txog qab ntug tsaus. Lawv zoo siab heev, vim Tswv Ntuj nco ntsoov lawv
6 Koj pom lawv mus taw yeeb ncuab nrog ncig lawm, Tswv Ntuj coj lawv los cuag koj thauj lawv tau ntsej muag cuag vaj ntxwv zaum saum theej kiab
7 Vim Tswv Ntuj txiav siab muab cov ncov tsua thiab toj roob nyob txawm ua kom qis tuaj thiab txhub cov vos hav rau, daim av yuav tus yees tuaj, His Xais Lais yuav tau luag mus los hauv Tswv Ntuj lub hwj chim
8 Tswv Ntuj lus ua tau hav zoov thiab ntoo tsw qab roos His Xais Lais
9 Tswv Ntuj yuav coj His Xais Lais hauv xub ke zoo siab, hauv nws lub hwj chim kaj lug, hauv lub siab hlub thiab lub siab ncaj ncees txhawv ntawm nws los

  • Zaj nyeem 2 : Fis Lis Pos 1, 4-6.8-11
4 Hauv txhua lub sij hawm kuv thov ntuj kuv zoo siab hlo thov ntuj rau nej
5 Vim nej kev npuab lub Moo Zoo txij li thawj hnub los txog zim txwv no
6 Paub ntsoov zoo li no, tus tau pib txoj num zoo hauv nej yuav ua mus kom tom thawj txog Yes Xus Pleev hnub
8 Tswv Ntuj paub tias kuv txhawj xeeb nej sawv daws npaum li Leej Pleev siab ntsws
9 Vim qhov ntawd, kuv thov ntuj kom xwv nej kev hlub muaj zog tuaj hauv kev thoob tsib thiab txawj xav
10 Nej thiaj pom tau qhov muaj nqes ua cov neeg huv si tsis muaj qhov xyeej txog Leej Pleev hnub
11 Muaj kev ncaj ncees puv npo ua rau Leej Pleev qhuas thiab ua rau Tswv Ntuj nto koob meej

  • Lus Kas 3, 1-6
1 Xyoo kaum tsib, Tis Npes tseem ua vaj ntxwv, Poos Xis Yus Pis Las Tos ua tswj kav Yus Das, Hes Los ua vaj txheeb kav Nkas Lis Lais, nws tus tij laug Fis Lis Pos ua vaj txheeb kav Is Tus Lias thiab Thas Kos Nis Tis, Lis Xas Nias ua vaj txheeb kav As Npis Les Nas
2 As Nas thiab Kais Fas nkawd ua tuam leej choj, Tswv Ntuj lo lus nrov tuaj txog Zam yog Zas Kas Lias tus tub nyob hav suab puam
3 Zam ncig tuaj mus thoob cheeb tsam ntawm Yos Las Das, tshaj qhia lub cim ntxuav los thim kev zam txhaum
4 Raws li cov lus sau tseg hauv saub Es Xais phau ntawv : “Ib lub suab nrov hla hav suab puam, nej npaj Huab Tais txoj kev, nej ua kom nws txoj kev tiaj tus
5 Yuav meem txhua lub kwj ha, yuav tshav kom txhua lub tsua txhua lub roob kom qis ; qhov com kawb yuav kho kom ncaj, tej kev qawj yuav meem kom tiaj tus
6 Tas txhua lub cev ntaj ntsug yuav pom Tswv Ntuj kev cawm neeg”

0 commentaires: