COV ZAJ NYEEM HNUB 13/01/2013
(Huab Tais txais lub Cim Ntxuav - Xyoo C )
  • Zaj nyeem 1 : Es Xais 40,1-5.9-11
1 “Nplij tiag, nplij tiag kuv haiv neeg, nej tus Tswv Ntuj hais li ntawd,
2 Mus hais rau Yes Lus Xas Les daim nplooj siab thiab mus tshaj tias nws tes dej num ua tiav tas lawm, twb zam nws lub siab nyoos tua neeg rau nws tas lawm thiab nws twb raug Huab Tais txhais tes nplua ob npaug nws cov txhaum lawm.”
3 Ib lub suab tshaj tias : “Npaj Huab Tais txoj kev hla hav suab puam. Tshav txoj kev tiaj tus hauv cov av qhuav nkig rau peb tus Tswv Ntuj.
4 Txhub tej kwj ha rau, tej hauv toj hauv roob yuav pheej kom qis, tej kev nkhaus yuav ncaj tuaj, tej tsag siab yuav hloov ua nras
5 Huab Tais lub koob meej yuav tshwm sim los thiab tas lub cev ntaj ntsug yuav pom dheev thooj txhij Huab Tais lub ncauj lo lus hais
9 Koj yog tus tshab xo rau Xis Yoos, nce mus saum lub roob siab, cuab koj lub suab kom nrov, koj yog tus tshab xo rau Yes Lus Xas Les, cuab koj lub suab, tsis txhob ntshai hais rau cov nroog Yus Das : Saib, nej tus Tswv Ntuj
10 Saib, Huab Tais Tswv Ntuj : Nws tuaj muaj hwj huam tas nrho thiab nws muaj peev xwm puv nkaus npab. Tej tsoos phij tsab nrog nws lub zog heev ua ke tuaj, khoom phij cuam nws nqe zog tuaj ua nws ntej
11 Tam zoj tus yug tsiaj coj nws pab tsiaj : Nws npab sua zog nws pab yaj, nqa zoj ntawm xub ntiag, mob siab ntsoov tu cov maum yaj coj me nyuam.”
  • Zaj nyeem 2 : Tis Tos 2, 11-14 ; 3, 4-7
11 Vim Tswv Ntuj lub txiaj ntsim twb tshwm sim tuaj txhawv yaws los kom cawm tag txhua leej tib neeg
12 Qhia tau kom peb txawj cheem kev thuam ntuj thiab tso txoj kev ntshaw lub sim ceeb no tseg, kom tiam neej no, peb txawj cheem kom tau peb, ua kom tau ncaj ncees thiab txawj hwm ntuj tiag
13 Tos ntshi kev vam khom hnub yuav pom xyeem peb tus Tswv Ntuj Loj tus Cawm Seej Yes Xus Pleev lub hwj chim
14 Nws tuaj yeem cia luag hiam nws kom txhiv tau peb ntawm txhua txoj kev phem thiab ntxuav ib haiv neeg kom huv los ua nws tug, thiab kub siab lug ua cov dej num zoo
4 Thaum Tswv Ntuj tus cawm peb qhov zoo thiab kev hlub neeg tau tshwm tuaj
5 Tsis yog tim tej kev ncaj ncees peb txawj ua, hos yog vim nws kev khuv leej, nws thiaj cawm peb hauv yias dej yug dua tshiab thiab muaj dua tus Leej Ntuj Plig Ntshiab
6 Nws pub tuaj puv npo rau saum peb vim Yes Xus Pleev peb tus Cawm Seej
7 Xwv nws txiaj ntsim ua kom peb ncaj ncees peb thiaj yog cov txais txoj sia nyob ib txhis raws li lub siab vam

  • Lus Kas Ntawv Moo Zoo 3,15-16.21-22
15 Tsoom pej xeem tos ntsoov, tas sawv daws xav tau zom zaws hauv nyias nruab siab, ua li, Zam puas yog Leej Pleev los tsis yog
16 Zam hais rau lawv sawv daws : “Kuv li, kuv muab dej los ntxuav nej, hos tus muaj peev xwm dua kuv, kuv twb tsis tsim nyog daws nws txoj hlua khau, nws tuaj, nws yuav ntxuav nej hauv Leej Ntsuj Plig Ntshiab thiab hauv hluav taws
21 Thaum tsoom pej xeem ntxuav plig tas, thiab kuj ntxuav Yes Xus tas, nws tseem teev ntuj, lub ntuj qhib plho
22 Thiab Leej Ntuj Plig Ntshiab muaj lub nrog cev xws li nquab, nqes los saum nws. Ib lub suab nrov saum ntuj tuaj tias : “Koj yog kuv Leej Tub ntxim hlub, kuv zoo siab hlo rau koj.”0 commentaires: