Rau hnub chiv tim 06 lub 1 hlis 2013


Ib soom niam txiv kwv tij neej tsa phooj ywg sawv daws,

Hnub no, tas tsoom neeg ntseeg Kav Tos Liv thoob ntiaj teb ua lub hmoov hwm peb tus Huab Tais Tshwm Plaws tuaj rau peb neeg ntiaj teb, lus Hes Las hais tias (πιφάνεια). Vim li ntawd, peb yuav los nthuav ob peb los txog lub ntsiab Huab Tais Tshwm Plaws tuaj no, muaj nuj nqes dab tsi rau peb tus neeg ntseeg teev Tswv Ntuj.

Lub txiaj ntsim (πιφάνεια, Huab Tais Tshwm Plaws Tuaj) no, ib txwm cov yaj saub yeej ceeb toom rau tsoom tub ki His Xais Lais paub. Vim lub ntuj lub teb, tag lub sim ceeb yog Tswv Ntuj tsim. Tag ntiaj teb tib neeg yog Tswv Ntuj me nyuam. Tswv Ntuj hlub tag nrho peb leej tib neeg txhua tus. Tswv Ntuj ntshaw kom peb txhua tus tib neeg muaj kev nyob kaj siab, dim kev txom nyem, kev tsaus ntuj. Txoj kev txom nyem loj yog txoj kev tuag. Peb leej tib neeg txoj kev tuag, yog kev yuam kev ploj mus ib txhiab ib txhis, vim peb leej tib neeg lub keeb txhaum cam thawj, yuam cai, hla Tswv Ntuj lus, ua txhaum Tswv Ntuj thiab ua txhaum peb tej kwv tij neej tsa : Kas Ees tua nws tus kwv As Npes tuag nthi. Txoj kev Huab Tais Tshwm Plaws tuaj no, tsis yog tuaj qhia rau ib haiv neeg paub xwb, tsis yog tuaj qhia rau haiv neeg teev Tswv Ntuj His Xais Lais paub xwb, hos yog tuaj rau tag nrho lub qab ntuj neeg. Vim hauv lub qab ntuj neeg muaj cov teev Tswv Ntuj, muaj cov teev pej kum dab qhuas, muaj cov neeg zoo thiab cov neeg phem, muaj cov neeg siab dawb siab ntshiab thiab cov neeg lim hiam thiab nkhaus. Lub txiaj ntsim Huab Tais Tshwm Plaws tuaj yog pub rau tag tsoom neeg nyob tiaj teb. Tus yaj saub Es Xais twb xub hais Tswv Ntuj cov lus no tshwm rau haiv neeg His Xais Lais hnov. Tus tseem Huab Tais Tswv Ntuj uas haiv neeg His Xais Lais teev no tsis yog lawv tus Huab Tais Tswv Ntuj nkaus xwb ; hos yog ntiaj teb neeg sawv daws tus Huab Tais Tswv Ntuj : 5 Koj yuav pom, koj yuav luag ntxhi, yuav sov koj siab thiab ua koj siab nthuav loj. Thooj nyiaj kub sab dej hiav txwv nraum ub yuav sis laub sis lug tuaj cuag koj nrog cov teb chaws nplua nuj 6 Tej npoj ntxhuav yuav tuaj koos koj nrog Mas Dias thiab Es Fas cov thauj, tas cov neeg Ses Npas nqa kub thiab xyab ntaw tuaj cav lus zoo txog Huab Tais EX 60,5-6” Mas Dias, Es Fas thiab Ses Npas yog cov teb chaws teev pej kum dab qhuas, lawv yuav nqa nyiaj nqa kub, nqa xyab ntaw tuaj teev tuaj qhuas His Xais Lais tus Huab Tais yug los hauv qab ntuj los cawm tag lub qab ntuj neeg.

Yog peb cuab pob ntseg mloog kom zoo peb cov poj yawm txwv txoob tej lus qhia, lawv kuj hais tib yam li saub Es Xais tau hais tseg. Tag lub ntiaj teb neeg yog Tswv Ntuj tsim yog Tswv Ntuj tug. Peb leej tib neeg txawm ua neeg paub cai lees teev hawm Tswv Ntuj, los ua cov tsis paub tsis leem cai tsis tiam Tswv Ntuj los sawv daws puav leej yog Tswv Ntuj tsim yog Tswv Ntuj me nyuam : 5 Nws tsis tau yees qhia rau lwm tiam neeg tej tub li tam sis no nws yees qhia nws npoj xa lus ntshiab thiab rau cov saub hauv Ntsuj Plig 6 Tsoom coj dab qhuas puav leej muaj feem cuab tam, muaj feem xyaw thiab muaj feem nrog kev cog lus hauv Leej Pleev Yes Xus ntawm lub Moo Zoo EFX 3,5-6” Paj Lug yog Yes Xus ib tug thwj tim, Paj Lug kuj qhia tias Leej Pleev Yes Xus yug los cawm tag nrho peb ntiaj teb neeg. Tsoom neeg teev pej kum dab qhuas, cov siab ncaj siab zoo puav leej muaj feem txais tau Leej Pleev Yes Xus kev khuv leej cawm tau lawv. Cov neeg ntseeg Tswv Ntuj lub ncauj lam los teev hawm Tswv Ntuj, tiam sis lub siab lim hiam thiab nkhaus cees txhob vam Huab Tais kev khuv leej, lawv tseem yuav raug txiav txim hnyav ncawv :6 Yes Xus teb lawv tias : “Neeg dag, Es Xais tau saub txog nej hauv ntawv tseg tias : Haiv neeg no hawm kuv ntawm di ncauj, lawv siab nyob deb ntawm kuv 7 Lawv kev hawm kuv tsis tsim nqe, tsuas qhia tib neeg tus txhooj cai 8 Nej xyeeb Tswv Ntuj lus qhia rau ib cag tuav ruaj nreb tib neeg tej kab ke MK 7,6-8.” Vim li ntawd, peb to taub lub txiaj ntsim Huab Tais Tshwm Plaws tuaj no yog pub rau tag ntiaj teb tib neeg txhua leej txhua tus. Yog tus tib neeg twg ua tus tib neeg siab ncaj ncees hlub nws lub cuab lub yig thiab hlub neeg, tus ntawd yog tus yuav pom Leej Pleev Yes Xus txoj kev cawm.

Mas Tais tsab ntawv Moo Zoo peb hnov hnub no kuj puav leej qhia mus tib seem lus raws li Paj Lug thiab saub Es Xais cov lus qhia. Nej xav li cas, tus vaj ntxwv Hes Los twb ua vaj kav Yus Das teb (37 à 4 av JC), Hes Los twb ua vaj kav haiv His Lais teev hawm Tswv Ntuj raws Mos Ses txoj cai, tim li cas lub caij Yes Xus yug los ciaj neeg, vaj ntxwv Hes Los twb tsis paub, cov neeg teev Tswv Ntuj nyob Yes Lus Xas Les twb tsis paub ? Tseem yog ib co txiv dab txiv muam nyob sab hnub tuaj mus qhia Hes Los thiaj paub : Nej mus lawm, mus tshuaj kom meej txog tus me nyuam; thaum nej nrhiav tau nws lawm, nej xa xov rau kuv, kom kuv tau mus pe hawm nws thiab MT 2,8 ” Yog peb tsis muab peb txoj kev ntseeg Tswv Ntuj los kav peb lub neej ces peb yuav zoo li vaj ntxwv Hes Los, peb yuav zoo li cov neeg nyob Yes Lus Xas Les tsis paub qab hau dab tsi li, lam niaj hnub teev hawm Tswv Ntuj, Yes Xus yug los tsis ntxiv dab tsi rau lawv lub neej. Vim li ntawd, peb los ua neeg teev Tswv Ntuj, peb yuav muab Tswv Ntuj lus kav peb lub neej thiab tej siab ntsws kom zoo tshaj nom tswv tus txhooj tus cai, peb thiaj li yuav pom Yes Xus yug los ciaj neeg muaj nuj nqes rau peb lub neej. Yam li cov txiv muam taug kev ntsoov tuaj pe hawm Huab Tais Yes Xus thiab muaj nyiaj muab kub, muab xyab ntaw ua paj tshab rau Huab Tais Tswv Ntuj. Tsis li ces, peb yeej pauv tsis ntxiv cov Fas Lis Xais muab hlob thiab lam khav theeb, tsis to taub kev teev hawm Tswv Ntuj ib qho, lam muab tej txhooj cai los phua rau tus ub tus no, ua cov neeg paub cai dag.

Ib tsoom phooj ywg sawv daws, yog peb tsis mloog peb lub hauv paus kev ntseeg lus qhuab qhia, yog peb tsis coj li peb cov thawj txiv plig thiab tswv qhia lus, ces peb lam ua lub npe neeg teev Tswv Ntuj li tej neeg ntseeg tsis nyob hauv Koom Txoos Kav Tos Liv kev ntseeg (hors de la foi catholique). Cov neeg tsis mloog Koom Txoos Kav Tos Liv kev ntseeg, puav leej tsis mloog cov thwj tim Pob Zeb thiab Paj Lug lus qhuab qhia thiab tsis yuav Yes Xus lus qhia. Tus tsis yuav Yes Xus lus qhia ces zoo tam zoj qe qauj qe tov lawm xwb ov.

04.01.2013                Cwj Vuam Chiv

0 commentaires: