Rau hnub chiv tim 13 lub 1 hlis 2013


Ib tsoom niam txiv kwv tij neej tsa sawv daws,

Peb zoo siab rov tuaj sib fim thiab teev Tswv Ntuj ua ke nrog tas zeej tsoom neeg ntseeg thoob ntiaj teb. Peb tsis yog ua neeg ntseeg twm zeej twm kawv xwb, peb txais lub Koom Txoos Kav Tos Liv kev ntseeg. Hnub no, lub Koom Txoos Kav Tos Liv caw tas zeej tsoom neeg ntseeg hwm peb tib neeg thoj nam thoob ntiaj teb thiab hwm Huab Tais Yes Xus txais lub Cim Ntxuav.

Peb yuav tsum ceev faj tsis txhob to taub yuam kev txog Koom Txoos hnub hwm neeg thoj nam thiab nom tswv tus cai tswj neeg thoj nam. Thaum Koom Txoos hais txog neeg thoj nam, Koom Txoos caw zeej tsoom neeg ntseeg thoob ntiaj teb kom hlub cov tib neeg thoj nam. Txiv Vaj Qhia Npaw Nuas 16 hais li no : “Hnub no yog ib hnub nco txog cov neeg thoj nam tsiv teb tsaws chaw “Migrations : pèlerinage de foi et d’espérance ; Tsiv teb tsaws chaw : yog kev ntseeg thib kev cia siab” Txoj kev ntseeg thiab kev cia siab no ua ob lo lus loj nyob rawv hauv tus neeg tsiv teb tsaws chaw nruab siab. Vim lawv ntshaw ib lub neej zoo, lawv thiab li tso lub neej nyuaj siab tsis pom qab cob cuab rov tom qab. Muaj coob leej lawv ntseeg tias Tswv Ntuj yuav tsis tso nws cov me nyuam pov tseg, qhov ntawd cuab tau lub zog loj rau lawv thev dhau txhua tsav puas yam kev tshaib kev nqhis kev txom nyem thiab vam ntsoov ib hnub twg lawv yuav rov los lawv qub teb qub chaw.” Vaj Qhia tseem hais rau cov neeg tsiv teb tsaws chaw li no : “Cov kwv cov muam tsiv teb tsaws chaw, kom hnub nyoog nco txog neeg thoj nam no txhawb nej txoj kev vam thiab kev cia siab rau Huab Tais nws sawv ntawm nej ib sab nres nej ! Kom nej nco ntsoov nws lub ntsej muag ntawm txhua yam luag tos txais thiab hlub nej hauv nej lub neej tsiv teb tsaws chaw…” Vaj Qhia hais tias tus neeg tsiv teb tsaws chaw lub pliaj plhu zoo tam zoj tus neeg ntseeg vam thiab ntshaw Tswv Ntuj pliaj plhu. Cov Tswv Qhia nyob Fab Kis teb hauv cov xeev teb li Nantes, Luçon, Angers, Laval thiab Le Mans kuj hais txog hnub nco cov neeg thoj nam no : “Peb caw tas tsoom neeg ntseeg kom thim xav. Peb tsis yog yuam tsum pub thia pab cov neeg tsiv teb tsaws chaw xwb, peb tseem yuav txais lawv txiaj ntsim. Lawv yog ib co kwv tij nkauj muam ntsib kev iab kev daw hauv lawv lub neej tsiv teb tsaws chaw thiab kuj yog neeg thoob tsib. Ib txhia lawv kuj yog neeg ntseeg muaj kev ntseeg loj muaj txuj yuav qhuab qhia tau rau peb. Ib txhia ua neeg paub cai tshaj peb yuav qhia tau ntau yam rau peb kawm. Peb yuav nco ntsoov Leej Pleev cov lus : “Kuv ua neeg pej kum nej tau txais kuv MT 25,35” Ua li mas txawm yog vaj qhia los cov tswv qhia lawv kuj hais tias hauv tus neeg pej kum lub pliaj plhu peb yuav tsib dheev Leej Pleev pliaj plhu. Vim li ntawd, hnub nyoog hwm peb tib neeg tsiv teb tsaws chaw no tam ntua hwm saub lus thiab.

Ua li no rau peb tus kheej ne, lub hnub nyoog hwm tib neeg tsiv teb tsaws chaw muaj nuj nqes dab tsi rau peb ? Muaj nuj nqes vim qhia rau peb nco txog peb tej poj yawm hauv txoj kev ntseeg. Peb yug los hauv lub ntiaj teb no, peb kuj tsuas yog neeg tsiv teb tsaws chaw ib yam li yawg koob Has Nplas Has, Mos Ses thiab Es Lias lawv ; vim peb lub teb chaws tsis yog nyob ntiaj teb no, peb tseem tos ntsoov hnub kawg peb yuav mus lawm qaum ntuj thiaj yog peb lub chaw nyob ib txhiab ib txhis. Lub cim ntxuav cog lus pub peb ciaj tau Tswv Ntuj me nyuam saum qaum ntuj.

Ua li mas hnub no, lub Koom Txoos kuj nco txog Huab Tais Yes Xus txais lub cim ntxuav. Thaum Yes Xus txais lub cim ntxuav tas, lub ntuj qhib plho, Leej Ntuj Plig Ntshiab nqes los saum nws, ib lub suab  nrov saum ntuj tuaj tias : “Koj yog kuv leej tub ntxim hlub, hauv koj ua xis kuv siab tag”. Hnub no, peb nco txog Huab Tais lub cim ntxuav, yog saib lub cim ntxuav peb tau txais rau lub chaw siab. Cov txiaj ntsim Yes Xus tau txais hauv nws lub cim ntxuav, muaj Leej Ntuj Plig Ntshiab thiab muaj Leej Txiv kev pab peb puav leej tau txais huv tib si. Vim li ntawd, xav kom peb pom lub cim ntxuav muaj txiaj ntxim loj npaum li cas pub peb ciaj tsheej Tswv Ntuj me nyuam. Peb yuav tsum txhob ua li tej txhia neeg ntseeg rov taw tuam ntuj nrauj kev teev hawm Tswv Ntuj pov tseg. Peb yuav tau yoog ua cov tim khawv qhia Tswv Ntuj txoj kev hlub neeg loj npaum li cas, tseev kom coj tau peb mus lawm qaum ntuj. Mab Liab yog peb tib neeg thawj tug tsis muaj qua ntxa nyob yaj ceeb no, nws lub cev thiab ntsuj plig mus dua qaum ntuj lawm mus nyob niaj txhiab ib txhis nto koob meej ntawm Tswv Ntuj xub ntiag.

Thov kom lub hnub nyoog hwm peb tib neeg tsiv teb tsaws chaw thiab hwm Huab Tais txais lub cim ntxuav no ua kom peb ciaj Tswv Ntuj me nyuam li Tswv Ntuj siab nyiam.

11.01.2013    Cwj Vuam Chiv

0 commentaires: